Author:
Edit Jakubovits Morfológiai és Fiziológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 1088, Budapest, Vas. u. 17.
Magatartáspszichológiai PhD Program, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest

Search for other papers by Edit Jakubovits in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A hagyományos rizikótényezők mellett Magyarországon ma a depresszió és a negatív életesemények jelentős, szignifikáns kockázati tényezőt jelentenek a daganatos megbetegedésekben. Az onkopszichológia ezért egyre fontosabb. Ez a cikk most a hipnózis lehetőségeit adja hozzá ehhez a témához. A daganat diagnózisának közlésekor, valamint az invazív diagnosztikai és terápiás eljárások során fellépő traumatizáló hatásokat a módosult tudatállapotok szemszögéből mutatja be. Az agy működése a stressz során és hipnózisban hasonló módon változik meg, ami a betegek viselkedésében, fiziológiai és agyi képalkotó leleteiben is megmutatkozik. A transzállapotban a betegek elszakadnak a realitástól, nem a megszokott, felnőtt módon kommunikálnak. Hipnózisban nemcsak testi és lelki, hanem fontos és sajátos társas interakciók is lejátszódnak. A hipnotikus hatások támogatják és szinkronizálják az erőforrásokat, segítik a poszttraumás növekedést, kihatással vannak a hormonális- és az immunrendszerre, valamint a lelki állapotra. A stressz által okozott spontán módosult tudatállapotban a szuggesztiók iránti fogékonyság növekszik, ezért nemcsak a formális hipnózis, hanem a mindennapi rutin során alkalmazott szuggesztív kommunikáció is hatékony eszköz. A transzállapot létezése, idegélettani folyamatainak ismerete, és az abban alkalmazott sajátos nyelvezet használata a megterhelő lelki helyzetben, időzavarral küzdő orvosok számára is megkönnyíti a megértést és segíti az orvos-beteg együttműködést.

 • 1. AC Bakke MZ Purtzer P Newton 2002 The effect of hypnotic-guided imagery on psychological well-being and immune function in patients with prior breast cancer J Psychosom Res 53 1131 1137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. M Bálint 1990 Az orvos, a betege és a betegség Animula Budapest 188.

 • 3. É Bányai 2008 A hipnoterápia, mint önálló pszichoterápiás modalitás É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 543 558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. É Bányai 2006 A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében G Vértes Hipnózis – Hipnoterápia Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 31 62.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. É Bányai 2008 A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 379 445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bányai É. Hipnózis és módosult tudatállapotok rákbetegek gyógyulásában és gyógyításában. Műhely, 17. magyar Hipnózis találkozó, Budapest-Csillaghegy, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. ÉI Bányai ER Hilgard 1976 A comparison of active-alert hypnotic induction and traditional relaxation induction J Abnormal Psychology 85 218 224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. CJ Bejenke 1996 Painful medical procedures J Barber Hypnosis and suggestion in the treatment of pain W.W. Norton and Company New York, London 209 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. MJ Cordova LL Cunningham CR Carlson et al.2001 Posttraumatic growth following breast cancer: a controlled comparison study Health Psychol 20 176 185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. N Császár A Ganju ZS Mirnics et al.2009 Psychosocial issues in the cancer patient Spine 15 22 Suppl 26 30.

 • 11. LCs Dégi 2008 Pszichoszociális kockázati tényezők szerepe a daganatos megbetegedésekben M Kopp Magyar lelkiállapot 2008 Semmelweis Kiadó Budapest 557 568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. GW Farthing 1992 Altered states of consciousness GW Farthing The psychology of consciousness Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ 202 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. ME Faymonville M Boly S Laureys 2006 Functional neuroanatomy of the hypnotic state J Physiology, Paris 99 463 469.

 • 14. T Field M Diego 2008 Maternal depression effects on infant frontal EEG asymmetry Int J Neurosci 118 1081 1108.

 • 15. Y Gidron K Russ H Tissarchondou et al.2006 The relation between psychological factors and DNA-damage: a critical review Biol Psychol 72 291 304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. E Grastyán 1983 A játék neurobiológiája Akadémiai Kiadó Budapest.

 • 17. J Gruzelier A Burgess T Baldeweg et al.1996 Prospective associations between lateralised brain function and immune status in HIV infection: analysis of EEG, cognition and mood over 30 months Int J Psychophysiol 23 215 224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. J Horti Á Riskó 2006 Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest.

 • 19. M Irie S Asami M Ikeda et al.2003 Depressive state relates to female oxidative DNA damage via neutrophil activation Biochem Biophys Res Commun 311 1014 1018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. M Irie M Miyata H Kasai 2005 Depression and possible cancer risk due to oxidative DNA damage J Psychiatr Res 39 553 560.

 • 21. Gy Katona É Bányai 2008 Önkéntelenség hipnózisban É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 247 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Sz Kéri Z Janka 2003 A szkizofrénia diszkonnekciós elméletei Cs Pléh Gy Kovács B Gulyás Kognitív idegtudomány Osiris Budapest 724 737.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. I Kirsch 1993 Cognitive-behavioral hypnotherapy J Rhue SJ Lynn I Kirsch Handbook of hypnosis American Psychological Association Washington DC 151 171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Zs Kulcsár 2005 A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás Zs Kulcsár Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés Trefort Kiadó Budapest 318 394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Zs Kulcsár 1991 Pszichoszomatikus sérülékenység Magyar Pszichológiai Szemle 47 512 539.

 • 26. TM Laidlaw R Kerstein BM Bennett et al.2004 Hypnotizability and immunological response to psychological intervention in HIV Contemporary Hypnosis 21 126 135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. J Liu G Malkani X Shi et al.2006 The circadian clock period 2 gene regulates gamma interferon production of NK cells in host response to lipopolysaccharide-induced endotoxic shock Infect Immun 74 4750 4756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. J Rácz 2006 Nemzeti Rákellenes Program Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Budapest.

 • 29. P Rainville DD Price 2003 Hypnosis phenomenology and the neurobiology of consciousness Int J Clin Exp Hypn 51 105 129.

 • 30. Á Riskó A Tari 2006 Egyéni pszichoterápia J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 267.

 • 31. Á Riskó 1999 A test, a lélek és a daganat. Bevezetés az onkopszichológiába Animula Budapest 15 16.

 • 32. Á Riskó 1998 Az onkopszichológia szakmai irányelvei. Egy szakmai protokoll tervezete Psychiatr Hung 13 455 468.

 • 33. Á Riskó 2007 Az onkológiai betegek lelki rehabilitációja Rehabilitáció 17 34 39.

 • 34. Á Riskó 2007 Az onkopszichológia alapvonalai Zs Tulassay A belgyógyászat alapjai I–II Medicina Budapest 1675 1678.

 • 35. KS Sastry Y Karpova S Prokopovich et al.2007 Epinephrine protects cancer cells from apoptosis via activation of cAMP-dependent protein kinase and BAD phosphorylation J Biol Chem 282 14094 14100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. SE Sephton RM Sapolsky HC Kraemer et al.2000 Diurnal cortisol rhythm as a predictor of breast cancer survival J Natl Cancer Inst 92 994 1000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. D Spiegel E Cardena 1991 Disintegrated experience: the dissociative disorders revisited J Abnorm Psychol 100 366 378.

 • 38. F Stiefel J Barth J Bensing et al.2010 A participants communication skills training in oncology: a position paper based on a consensus meeting among European experts in 2009 Ann Oncol 21 204 207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. G Szendi 2006 Pszichoneuro-endokrinológia-onkopszichológiai vonatkozások J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 54 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Szuggesztiók alkalmazása a szomatikus orvoslásban. Akkreditált képzés. http://www.sas-ok.hu.

 • 41. A Tari 2006 Pszichoedukáció J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 261 265.

 • 42. K Varga Cs Diószeghy 2004 Az orvos üzenetei. Szuggesztiók az orvosi gyakorlatban J Pilling Rezidensképzés Semmelweis Kiadó Budapest 175 195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. K Varga Cs Diószeghy 2004 A szuggesztiók jelentősége az orvos-beteg kommunikációban J Pilling Rezidensképzés Semmelweis Kiadó Budapest 227 245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. K Varga 1998 Szuggesztív hatások az orvosi gyakorlatban, különös tekintettel a perioperatív időszakra Psychiatr Hung 13 529 540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. K Varga Cs Diószeghy 2001 Hűtésbefizetés Pólya Kiadó Budapest.

 • 46. K Varga 2006 Szuggesztiók módosult tudatállapotban G Vértes Hipnózis – Hipnoterápia Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 63 84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 30 0 0
Feb 2024 38 2 0
Mar 2024 40 0 1
Apr 2024 57 0 0
May 2024 97 0 0
Jun 2024 17 0 0
Jul 2024 0 0 0