View More View Less
 • 1 Morfológiai és Fiziológiai Intézet, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, 1088, Budapest, Vas. u. 17.
 • | 2 Magatartáspszichológiai PhD Program, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A hagyományos rizikótényezők mellett Magyarországon ma a depresszió és a negatív életesemények jelentős, szignifikáns kockázati tényezőt jelentenek a daganatos megbetegedésekben. Az onkopszichológia ezért egyre fontosabb. Ez a cikk most a hipnózis lehetőségeit adja hozzá ehhez a témához. A daganat diagnózisának közlésekor, valamint az invazív diagnosztikai és terápiás eljárások során fellépő traumatizáló hatásokat a módosult tudatállapotok szemszögéből mutatja be. Az agy működése a stressz során és hipnózisban hasonló módon változik meg, ami a betegek viselkedésében, fiziológiai és agyi képalkotó leleteiben is megmutatkozik. A transzállapotban a betegek elszakadnak a realitástól, nem a megszokott, felnőtt módon kommunikálnak. Hipnózisban nemcsak testi és lelki, hanem fontos és sajátos társas interakciók is lejátszódnak. A hipnotikus hatások támogatják és szinkronizálják az erőforrásokat, segítik a poszttraumás növekedést, kihatással vannak a hormonális- és az immunrendszerre, valamint a lelki állapotra. A stressz által okozott spontán módosult tudatállapotban a szuggesztiók iránti fogékonyság növekszik, ezért nemcsak a formális hipnózis, hanem a mindennapi rutin során alkalmazott szuggesztív kommunikáció is hatékony eszköz. A transzállapot létezése, idegélettani folyamatainak ismerete, és az abban alkalmazott sajátos nyelvezet használata a megterhelő lelki helyzetben, időzavarral küzdő orvosok számára is megkönnyíti a megértést és segíti az orvos-beteg együttműködést.

 • 1. AC Bakke MZ Purtzer P Newton 2002 The effect of hypnotic-guided imagery on psychological well-being and immune function in patients with prior breast cancer J Psychosom Res 53 1131 1137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. M Bálint 1990 Az orvos, a betege és a betegség Animula Budapest 188.

 • 3. É Bányai 2008 A hipnoterápia, mint önálló pszichoterápiás modalitás É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 543 558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. É Bányai 2006 A hipnózis a kognitív és affektív idegtudomány fényében G Vértes Hipnózis – Hipnoterápia Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 31 62.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. É Bányai 2008 A hipnózis szociál-pszichobiológiai modellje É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 379 445.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bányai É. Hipnózis és módosult tudatállapotok rákbetegek gyógyulásában és gyógyításában. Műhely, 17. magyar Hipnózis találkozó, Budapest-Csillaghegy, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. ÉI Bányai ER Hilgard 1976 A comparison of active-alert hypnotic induction and traditional relaxation induction J Abnormal Psychology 85 218 224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. CJ Bejenke 1996 Painful medical procedures J Barber Hypnosis and suggestion in the treatment of pain W.W. Norton and Company New York, London 209 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. MJ Cordova LL Cunningham CR Carlson et al.2001 Posttraumatic growth following breast cancer: a controlled comparison study Health Psychol 20 176 185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. N Császár A Ganju ZS Mirnics et al.2009 Psychosocial issues in the cancer patient Spine 15 22 Suppl 26 30.

 • 11. LCs Dégi 2008 Pszichoszociális kockázati tényezők szerepe a daganatos megbetegedésekben M Kopp Magyar lelkiállapot 2008 Semmelweis Kiadó Budapest 557 568.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. GW Farthing 1992 Altered states of consciousness GW Farthing The psychology of consciousness Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ 202 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. ME Faymonville M Boly S Laureys 2006 Functional neuroanatomy of the hypnotic state J Physiology, Paris 99 463 469.

 • 14. T Field M Diego 2008 Maternal depression effects on infant frontal EEG asymmetry Int J Neurosci 118 1081 1108.

 • 15. Y Gidron K Russ H Tissarchondou et al.2006 The relation between psychological factors and DNA-damage: a critical review Biol Psychol 72 291 304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. E Grastyán 1983 A játék neurobiológiája Akadémiai Kiadó Budapest.

 • 17. J Gruzelier A Burgess T Baldeweg et al.1996 Prospective associations between lateralised brain function and immune status in HIV infection: analysis of EEG, cognition and mood over 30 months Int J Psychophysiol 23 215 224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. J Horti Á Riskó 2006 Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest.

 • 19. M Irie S Asami M Ikeda et al.2003 Depressive state relates to female oxidative DNA damage via neutrophil activation Biochem Biophys Res Commun 311 1014 1018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. M Irie M Miyata H Kasai 2005 Depression and possible cancer risk due to oxidative DNA damage J Psychiatr Res 39 553 560.

 • 21. Gy Katona É Bányai 2008 Önkéntelenség hipnózisban É Bányai L Benczúr A hipnózis és hipnoterápia alapjai. Szöveggyűjtemény ELTE Eötvös Kiadó Budapest 247 265.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Sz Kéri Z Janka 2003 A szkizofrénia diszkonnekciós elméletei Cs Pléh Gy Kovács B Gulyás Kognitív idegtudomány Osiris Budapest 724 737.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. I Kirsch 1993 Cognitive-behavioral hypnotherapy J Rhue SJ Lynn I Kirsch Handbook of hypnosis American Psychological Association Washington DC 151 171.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Zs Kulcsár 2005 A társas interakciók pszichológiai hatásai és agyi mechanizmusai. Egy hipotézis körvonalai. Társas támogatás Zs Kulcsár Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés Trefort Kiadó Budapest 318 394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Zs Kulcsár 1991 Pszichoszomatikus sérülékenység Magyar Pszichológiai Szemle 47 512 539.

 • 26. TM Laidlaw R Kerstein BM Bennett et al.2004 Hypnotizability and immunological response to psychological intervention in HIV Contemporary Hypnosis 21 126 135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. J Liu G Malkani X Shi et al.2006 The circadian clock period 2 gene regulates gamma interferon production of NK cells in host response to lipopolysaccharide-induced endotoxic shock Infect Immun 74 4750 4756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. J Rácz 2006 Nemzeti Rákellenes Program Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Budapest.

 • 29. P Rainville DD Price 2003 Hypnosis phenomenology and the neurobiology of consciousness Int J Clin Exp Hypn 51 105 129.

 • 30. Á Riskó A Tari 2006 Egyéni pszichoterápia J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 267.

 • 31. Á Riskó 1999 A test, a lélek és a daganat. Bevezetés az onkopszichológiába Animula Budapest 15 16.

 • 32. Á Riskó 1998 Az onkopszichológia szakmai irányelvei. Egy szakmai protokoll tervezete Psychiatr Hung 13 455 468.

 • 33. Á Riskó 2007 Az onkológiai betegek lelki rehabilitációja Rehabilitáció 17 34 39.

 • 34. Á Riskó 2007 Az onkopszichológia alapvonalai Zs Tulassay A belgyógyászat alapjai I–II Medicina Budapest 1675 1678.

 • 35. KS Sastry Y Karpova S Prokopovich et al.2007 Epinephrine protects cancer cells from apoptosis via activation of cAMP-dependent protein kinase and BAD phosphorylation J Biol Chem 282 14094 14100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. SE Sephton RM Sapolsky HC Kraemer et al.2000 Diurnal cortisol rhythm as a predictor of breast cancer survival J Natl Cancer Inst 92 994 1000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. D Spiegel E Cardena 1991 Disintegrated experience: the dissociative disorders revisited J Abnorm Psychol 100 366 378.

 • 38. F Stiefel J Barth J Bensing et al.2010 A participants communication skills training in oncology: a position paper based on a consensus meeting among European experts in 2009 Ann Oncol 21 204 207.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. G Szendi 2006 Pszichoneuro-endokrinológia-onkopszichológiai vonatkozások J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 54 69.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Szuggesztiók alkalmazása a szomatikus orvoslásban. Akkreditált képzés. http://www.sas-ok.hu.

 • 41. A Tari 2006 Pszichoedukáció J Horti Á Riskó Onkopszichológia a gyakorlatban Medicina Budapest 261 265.

 • 42. K Varga Cs Diószeghy 2004 Az orvos üzenetei. Szuggesztiók az orvosi gyakorlatban J Pilling Rezidensképzés Semmelweis Kiadó Budapest 175 195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. K Varga Cs Diószeghy 2004 A szuggesztiók jelentősége az orvos-beteg kommunikációban J Pilling Rezidensképzés Semmelweis Kiadó Budapest 227 245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. K Varga 1998 Szuggesztív hatások az orvosi gyakorlatban, különös tekintettel a perioperatív időszakra Psychiatr Hung 13 529 540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. K Varga Cs Diószeghy 2001 Hűtésbefizetés Pólya Kiadó Budapest.

 • 46. K Varga 2006 Szuggesztiók módosult tudatállapotban G Vértes Hipnózis – Hipnoterápia Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest 63 84.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Magyar Onkológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
1956
Publication
Programme
 
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Magyar Onkológusok Társasága
Founder's
Address
H-1122 Budapest, Hungary Ráth György u. 7-9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0025-0244 (Print)
ISSN 2060-0399 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 11 0 0
Sep 2021 15 0 0
Oct 2021 13 0 0
Nov 2021 29 1 1
Dec 2021 40 0 0
Jan 2022 8 2 3
Feb 2022 0 0 0