Authors:
Péter Jolánkai Georgikon Kar, Pannon Egyetem, Keszthely, Deák Ferenc u. 16., H-8360

Search for other papers by Péter Jolánkai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Tóth Georgikon Kar, Pannon Egyetem, Keszthely, Deák Ferenc u. 16., H-8360

Search for other papers by Zoltán Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Kismányoky Georgikon Kar, Pannon Egyetem, Keszthely, Deák Ferenc u. 16., H-8360

Search for other papers by Tamás Kismányoky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Ildikó Farkas Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by Ildikó Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ramann-féle barna erdőtalajon 2002-ben beállított szabadföldi kisparcellás kísérletben vizsgáltuk a műtrágyázás és növényvédelmi kezelések kombinációinak hatását őszi búza monokultúrában Keszthelyen, a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar kísérleti telepén. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a növényvédelmi kezelések 2006-ban átlagosan 117%-kal, 2007-ben 120%-kal, a műtrágyázás 2006-ban átlagosan 180%-kal, 2007-ben 218%-kal emelte az őszi búza termésszintjét a kontrollhoz képest. A növekvő N adagok jobban növelték a termés mennyiségét, mint a növényvédelmi kezelések. Az egyre növekvő intenzitású növényvédelmi kezelésekkel és N adagokkal egyre kisebb mértékben nőtt az őszi búza szemtermése. Fentieken túl az eredményekkel összefüggésben vizsgáltuk az időszak hőmérsékleti és csapadékviszonyait a mezőgazdasági években.

 • 1 Ágoston T Pepó P.: 2005. Őszibúza-fajták termőképességének és betegségellenállóságának vizsgálata. Növénytermelés. 54. 5-6): 387403.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2 Czövek, P. Király, I.Páldi, E.: 2006. Comparative analysis of stress tolerance in Aegilops accessions and Triticum wheat varieties to detect different drought tolerance strategies. Acta Agronomica Hungarica. 54. 1): 4960.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Győrffy B. : 1975a. Vetésforgó-vetésváltás-monokultúra. Agrártudományi Közlemények, Budapest. 34: 6190.

 • 4 Győrffy B. : 1975b. A növénytermesztési kutatások 30 éve. Tudomány és mezőgazdaság. 13: 1720.

 • 5 Győrffy, B: 1993. Long term experiments with crop factors Martonvásár (1960–1990). [In: Strategies for Sustainable Agriculture. Conference proceedings. 21–26 September, 1992.] Martonvásár. Hungary. 2730.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Győrffy B Berzsenyi Z.: 1992. Martonvásári vetésforgó kísérlet 30 év termésadatának összesítése 1961–1992. Martonvásár. 2: 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7 Hegedűs, Z.Szentpétery, Z.Kassai, K.Jolánkai, M.: 2002. Protein and wet gluten contents in winter wheat grain samples. Acta Agronomica Hungarica. 50. 3): 383387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8 Jolánkai, M.Birkás, M.: 2007. Global climate change impacts on crop production in Hungary. Agriculturae Conspectus Scientificus. 72. 1): 1720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9 Kádár I. : 2006. Az NP-műtrágyázás és a fungicidekkel történő kezelések közötti köl-csönhatások őszi búzában. Növénytermelés. 55. 5-6): 323333.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10 Kádár I. : 2008. A műtrágyázás hatása az őszi búzára karbonátos homoktalajon. Növénytermelés. 57. 1): 4958.

 • 11 Kazinczi, G.Béres, I.Horváth, J.: 2002. Weed-crop interferences in Hungary. [In: Third World Congress on Allelopathy. Abstratcs. Tsukuba, Japan, 2002. august 26–30.] Tsukuba. Japan. 166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12 Kismányoky, A.Lehoczky, É.: 2007. Effect of the nutrient supply on the biomass production of winter wheat and weeds. Cereal Research Communications. 35. 2): 617620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13 Knežević, M.Ranogajec, L.Šamota, D.: 2008. Effects of soil tillage and herbicides on weeds and winter wheat yields. Cereal Research Communications 36, Supplement. 14031406.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Lawlor, D. W.: 2002. Carbon and nitrogen assimilation in relation to yield: mechanisms are the key to understanding production systems. Journal of Experimental Botany. 53: 773787.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15 Lehoczky É Tóth Z.Kismányoky T.Plézer Á.: 2004. Különböző talajművelési módok és a nitrogén műtrágyázás hatása a kukorica gyomosodására. Magyar Gyomkutatás és Technológia. 5. 1): 6375.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16 Lehoczky, É.Kismányoky, A.Kismányoky, T.: 2005. Biomass production of weeds on the winter wheat stubble in long-term fertilization field experiment. Cereal Research Communications. 33. 1): 251254.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17 Pepó P Balogh Á.: 2008. A vízellátás szerepe az őszi búza (Tritium aestivum L.) fajtaspecifikus trágyareakciójában. Növénytermelés. 57. 1): 8594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18 Reisinger P. : 2000. Gyomfelvételezési módszerek. [In: Hunyadi K.Béres I.Kazinczi G. (szerk.) Gyomnövények, gyomirtás, gyombiológia.] 2835.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19 Reisinger, P.Pálmai, O.: 2007. Analysis of weed abundance in winter wheat sown at different times. Cereal Research Communications. 35. 2): 9971000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20 Szentpétery, Zs.Hegedűs, Z.Jolánkai, M.: 2005a. Impact of agrochemicals on yield quality and pesticide residues of winter wheat varieties. Cereal Research Communications. 33. 2-3): 635640.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21 Szentpétery, Zs.Jolánkai, M.Kleinheincz, Cs.Szöllősi, G.: 2005b. Effect of nitrogen top-dressing on winter wheat. Cereal Research Communications. 33. 2-3): 619626.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22 Szentpétery, Zs.Kleinheincz, Cs.Szöllősi, G.Jolánkai, M.: 2005c. Effect of nitrogen top-dressing on winter wheat yield, quantity and quality. Acta Alimentaria. 34. 2): 177185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23 Tanács L Véha A.Petróczi I. M.: 2006. Műtrágyával és fungiciddel kezelt aestivum búzák nedvessikér-tartalom, valorigráfos és alveográfos vizsgálatai az évjáratok függvényében. Növénytermelés. 55. 5-6): 335355.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24 Tanács, L.Krisch, J.Gerő, L.Monostori, T.Petróczi, I. M.: 2008. Effects of new type herbicides and crop year on gluten, rheological and falling number characteristics of winter whet varieties. Cereal Research Communications. 36: 7477.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)