Author:
János NagyDebreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen 4015, Pf. 36, 4032, Böszörményi út 138.

Search for other papers by János Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access
  • Collapse
  • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)