View More View Less
 • 1 MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, Herman O. u. 15., H-1022
Restricted access

Összefoglalás

Duna-Tisza közi meszes homoktalajon, az őrbottyáni kísérleti telepünkön beállított NPK műtrágyázási tartamkísérlet 27. évében, 1997-ben vizsgáltuk a kezelések hatását a köles fejlődésére, termésére, elemösszetételére, valamint a talaj AL-oldható PK-tartalmának változására. A termőhely talaja a főbb tápelemekkel (NPK) gyengén ellátott, a szántott réteg 1% körüli CaCO3-ot, valamint humuszt tartalmaz. A szántott réteg alatti rész erősen karbonátos. Az agyagos rész a talajprofilban 5–10% között változhat. A talajvíz 8–10 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. A műtrágyákat pétisó, szuperfoszfát és kálisó formájában adagolhatunk. A N-t megosztva fele ősszel és fele tavasszal, a PK trágyákat ősszel szántás előtt szórtuk ki. A kísérletből levonható tanulságok:

1. A 80 kg/ha/év N-adag, valamint a 120 mg/kg körüli AL-K2O és a 200 mg/kg AL-P2O5 ellátottság felett igazolható terméstöbbletek már nem jelentkeztek. A kontroll parcellák szem- és szalmatermését az NP-trágyázás megkétszerezte. A pótlólagos K-trágyázással a szalma tömege tovább nőtt, 3–3,5-szeresére emelkedett.

2. Az NP-trágyázás serkentette a N, P, Mg, Ca, Mn, valamint gátolta a Zn beépülését a szalma szöveteibe. A javuló K-kínálattal nőtt a K %-a, ill. csökkent az antagonista Ca és Mg felvétele. A szemtermésben a kezeléshatások kevésbé jelentkeztek. Az NP-trágyázással itt is nőtt a N és Mn koncentrációja, ill. a P-Zn antagonizmus eredőjeként gátolt volt a Zn felvétele. Döntően a szemben akkumulálódott a N, P és Zn, míg a többi 7 vizsgált elem a szalmában mutatott nagyobb mennyiségeket.

3. Az 1 t szem + a hozzátartozó melléktermés ún. fajlagos elemtartalma a kísérleti vi-szonyok között 50 kg N, 51 kg K (61 kg K2O), 15 kg Ca (21 kg CaO), 10 kg Mg (17 kg MgO) és 8 kg P (18 kg P2O5) mennyiségnek felelt meg. Ez mintegy 50%-kal több P, 70%-kal több N és Mg, 200%-kal több K és 260%-kal több Ca felvételét tükrözi, mint a kedvező évben ugyanezen fajtánál csernozjom talajon kapott és a hazai szaktanácsadásnak ajánlott irányszámok. Az extrém körülmények között, kis terméssel nyert, luxusfelvételt tükröző fajlagos értékek nem adhatnak azonban útmutatást a tervezett termés elemigényeinek számításához.

 • 1. Antal J. Egerszegi S.Penyigei D.: 1966. Növénytermesztés homokon. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 2. Antal J. : 1987. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 3. Balás Á. : 1889. Általános és különleges mezőgazdasági növénytermelés. II. kiadás. Czéh Sándor-féle Könyvnyomda. Magyar-Óvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Csathó P. Kádár I.: 1986. A szuperfoszfát műtrágyázás hatása és utóhatása a köles és a lucerna termésére. Növénytermelés. 35. 2: 237247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Csathó P. Kádár I.: 1987. A köles és a lucerna tápelemfelvételének vizsgálata tartamkísérletben. Növénytermelés. 36. 3: 443453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Cserháti S. : 1901. Általános és különleges növénytermelés. Czéh Sándor-féle Könyvnyomda. Magyar-Óvár.

 • 7. Egnér, H.Riehm, H.Domingo, W. R.: 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden. II. K-Lantbr. Högsk. Ann. 26: 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Grábner E. : 1948. Szántóföldi növénytermesztés. III. Átdolgozott és bővített kiadás. “Pátria” Vállalat és Nyomdai Rt. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Jakuskin I.V. : 1950. Növénytermelés. I. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 10. Kádár I. : 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest. 356.

 • 11. Kádár I. : 2005. A műtrágyázás hatása a kölesre (Panicum miliaceum L.) csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 54: 7792.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Kádár I. : 2007a. Műtrágyázás hatása a sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) elemfelvételére. Agrokémia és Talajtan. 56: 6172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kádár I. : 2007b. Műtrágyázás hatása a sáfrányos szeklice (Carthamus tinctorius L.) termésére és fejlődésére. Növénytermelés. 56. 2: 235243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Kjeldahl, J.: 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 22: 366382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Kozák M. : 1977. A kálium műtrágyázás hatása a búza, kukorica és takarmányborsó termésére és tápanyagtartalmára. Agrokémia és Talajtan. 26: 363378.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Kozák M. Szemes I.: 1984. Összefüggések a lucerna tápanyagellátottsága, szénahozama és a karbonátos homoktalajok tulajdonságai között. Agrokémia és Talajtan. 33: 245252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Láng G. : 1976. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 18. Lásztity B. : 1997. A köles (Panicum miliaceum L.) szárazanyag- és makro-tápelemtartalmának változása a tenyészidő folyamán. Növénytermelés. 46. 2: 203208.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Lásztity B. : 1998. A köles (Panicum miliaceum L.) tápelemfelvétele a tenyészidő folyamán. Növénytermelés. 47. 1: 133138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Radics L. : 1994. Gyomirtás a kiskertekben. Magyar Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 21. Radics L. : 2002. Alternatív növények termesztése. II. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

 • 22. Radics L. : 2003. Növénytermesztés határok nélkül. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)