Authors:
Márta Birkás Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. u. 1., H-2103

Search for other papers by Márta Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Stingli Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. u. 1., H-2103

Search for other papers by Attila Stingli in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Csilla Farkas MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, Herman O. u. 15., H-1022

Search for other papers by Csilla Farkas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Bottlik Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. u. 1., H-2103

Search for other papers by László Bottlik in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A szakszerűtlenség vagy kényszer folytán keletkezett talajtömörödés környezeti kár, amely a földek művelésbe vonása óta jelen van a talajokban. A címben jelzett témához a Szent István Egyetem Földműveléstani Tanszékén 33 éve tartó, 67 mikro körzetre kiterjedő talajállapot monitor részeredményeit, illetve tömörödésre közepesen érzékeny csernozjom talajon, hét éve beállított talajminőség-klíma kísérlet eredményeit használtuk fel. A szántóföldi monitor nyomán megállapítottuk, hogy tömör réteg kialakulási helye a talaj fizikai féleségétől függetlenül volt káros, s minél közelebb helyezkedett el a felszínhez, annál több veszteséget okozott. A tömör réteg kialakulási helye, illetve kiterjedése, a talaj nedvességforgalmával összefüggésben klíma-indikátorként is használható. A talajminőség és klíma kísérletünkben, valamint a monitoring során végzett gyökerezési mélység vizsgálatok a tömörödési kár időbeni (növényállományban, tarlón) felismerésének fontosságát támasztják alá. Méréseink a növények művelési mélység igényéről alkotott klasszikus adatok megbízhatóságát nem igazolták. Kimutattuk, hogy a talajlazítás hátrányának tartott rögösödés bizonyíthatóan az eke- és tárcsatalp tömörödés következménye. A talajállapot, a nedvességtartalom és művelhetőség kap-csolatát vizsgálva megállapítottuk a tömörödés szántás minőség rontó hatását száraz és nedves viszonyok között egyaránt. Ellenben tömörödéstől mentes, ülepedett talajon a minőségromlást el lehetett kerülni. Felhívjuk a figyelmet a klíma prognózisokban jelzett szélsőségekre, amelyek újólag a tömörödési kár enyhítésére, a talaj vízbefogadó képességének fenntartására, irányítja a figyelmet. Tíz olyan művelési fogást dolgoztunk ki a tarlóállapottól a vetéssel záruló időszakra, amelyek a tömörödés kockázata mellett a klímakár kockázatát csökkentik a növénytermesztésben.

 • 1. Bartholy J. Pongrácz R.Szépszó G.: 2008. A PRUDENCE projekt eredményei. Előadás. Budapest. 2008. 05. 20.

 • 2. Birkás, M.: 1987. Az agronómiai tényezők befolyása a talajművelés minőségére. Kandidátusi értekezés. Gödöllő.

 • 3. Birkás M. : 2000. A talajtömörödés Magyarországon. Következmények és enyhítési lehetőségek. Doktori értekezés. Gödöllő.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Birkás M. : 2008. Mérési módszerek művelési kísérletekben. Gödöllő. (in press).

 • 5. Birkás, M.Szalai, T.: 2000. Progress report of the Hungarian participants on subsoil compaction. [In: Birkás, M.Gyuricza, Cs.Farkas, Cs.Gecse, M. (eds.) 2nd Workshop on Subsoil Compaction.] May 29–31 2000. Conf. Proc. Gödöllő. 1726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Birkás, M.Gyuricza, Cs.Farkas, Cs.Gecse M., (eds.): 2000. 2nd Workshop on Subsoil Compaction. May 29–31 2000. Conf. Proc., Gödöllő. 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Birkás, M.Szalai, T.Gyuricza, Cs.Jolánkai, M.Gecse, M.: 2000. Subsoil compaction problems in Hungary. [In: Horn, R.van den Akker, J. J. H.Arvidsson, J. (eds.) Subsoil compaction. Distribution, processes, and consequences Advances in GeoEcology. 32.] Catena Verlag. Reiskirchen. Germany. 354362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Birkás, M.Jolánkai, M.Gyuricza, Cs.Percze, A.: 2004. Tillage effects on compaction, earthworms and other soil quality indicators in Hungary. Soil & Till. Res. 78. 2: 185196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Birkás, M.Jolánkai, M.Kisic, I.Stipesevic, B.: 2008. Soil tillage needs a radical change for sustainability. Agriculturae Conspectus Scientificus. Zagreb. 73. 3: 131136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Birkás, M.Stingli, A.Szemők, A.Kalmár, T.Bottlik, L.: 2008. Soil condition and plant interrelations in dry years. Cereal Res. Commun. 36. 5: 1518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Birkás, M.Kisic, I.Bottlik, L.Jolánkai, M.Mesic, M.–Kalmár T.: 2008. Subsoil compaction as a climate damage indicator. [In: Blum, W. H. et al. (eds.) Abstracts.] EUROSOIL Congress. 25–29 August. Wien. 33.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Brocic, Z.Milosevic, D.Macák, M.Tyr, S.: 2008. The influence of an organic and conventional systems on chemical composition of potato tubers. Cereal Res. Commun. 36. 5: 679683.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Bucsi, T.Harrach, T.Pető, Á.Barczi, A.: 2008. Soil micromorphology based evaluation of the level of soil compactness (A case study from a plough-land of a recultivated outcrop mine from Köln). Cereal Res. Commun. 36. 5: 12311234.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Canarache, A.: 1991. Factors and indices regarding excessive compactness of agricultural soils. Soil & Till. Res. 19: 145164.

 • 15. Chen, Y.Tessier, S.: 1997. Techniques to diagnose plow and disk pans. Can. Agr. Eng. 39. 2: 143147.

 • 16. Daróczi S. : 2005. Talajtömörségmérő műszer. Szarvas. Kézirat. 4.

 • 17. Farkas, Cs.Birkás, M.Várallyay, Gy.: 2009. Soil tillage systems, to reduce of extreme weather and hydrological conditions. Biologia. 64. 3: 624628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Filipovic, D.Husnjak, S.Kosutic, S.Gospodaric, Z.: 2006. Effects of tillage systems on compaction and crop yield of Albic Luvisol in Croatia. J. of Terramechanics. 43. 2: 177189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Grath, T.: 1996. Effects of agricultural machinery traffic on pea growth and penetration resistance in the subsoil. Doctoral thesis. Swedish Univ. of Agr. Sci., Uppsala.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Gyuricza, Cs.Ujj, A.Mikó, P.Nagy, L.Fenyvesi, L.: 2007. Long-term soil tillage effects on selected physical and biological parameters under semi-humid climate in Austria. Cereal Res. Commun. 35. 2: 433436.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hakansson, I.: 1990. A method for characterizing the state of compactness of the plough layer. Soil & Till. Res. 16: 105120.

 • 22. Hakansson, I. (ed.): 1994. Subsoil compaction by high axle load. Soil & Tillage Res. 29: 105306. (special issue).

 • 23. Hakansson, I.: 2005. Machinery-induced compaction of arable soils. Reports from the Division of Soil Management. No. 109. SLU. Uppsala.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Horn, R.Van den Akker, J. J. H.Arvidsson, J. (eds.): 2000. Subsoil compaction. Advances in GeoEcology 32. Catena Verlag. Reiskirchen. Germany.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Huisz, A.Megyes, A.Németh, T.: 2008. Effect of soil tillage on water-stability of soil aggregates. Cereal Res. Commun. 36. 5: 247250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Jones, R. J. A.Spoor, G.Thomasson, A. J.: 2003. Vulnerability of subsoils in Europe to compaction: a preliminary analysis. Soil & Till. Res. 73: 131143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Jug, D.Stipesevic, B.Jug, I.Samota, D.Vukadinovic, V.: 2007. Influence of different soil tillage systems on yield of maize. Cereal Res. Commun. 35. 2: 557560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Juric, I.Drenjancevic, M.Turalija, A.Jukic, V.Babic, V.: 2008. Climatic conditions, soil tillage and nitrogen fertilization of winter wheat in eastern Croatia. Cereal Res. Commun. 36. 5: 17751778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Kirby, M.: 2007. Whither soil compaction research? Soil & Tillage Res. 93: 472475.

 • 30. Kisic, I.: 2008. Reduced soil tillage – Croatian experience. Proceedings of New challenges in field crop production. Rogaska Slatina. 2008. 4653.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kvaternjak, I.Kisic, I.Birkás M.Sajko, K.Simunic, I.: 2008. Soil tillage as influenced by climate change. Cereal Res. Commun. 36. 5: 12031206.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Lipiec, J.Simota, C.: 1994. Role of soil and climate factors in influencing crop responses to soil compaction in Central and Eastern Europe. [In: Soane, B. D.Van Ouwerkerk, C. (eds.) Soil compaction in crop production.] Elsevier Sci. 365389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Lipiec, J.Medvedev, V. V.Birkás, M.Dumitru, E.Lyndina, T. E.Rousseva, S.Fulajtar, E.: 2003. Effect of soil compaction on root growth and crop yield in Central and Eastern Europe. International Agrophysics. 17: 6170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Malatinszky, Á.: 2008. Relationships between cultivation techniques, vegetation, pedology and erosion on extensively cultivated and abandoned agricultural areas in the Putnok Hills. Acta Agron. Hung. 56. 1: 7582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Makó, A.Máté, F.Sisák, I.–Hernádi H.: 2008. Climate sensitivity of the main Hungarian soil types. Cereal Res. Commun. 36. 5: 407410.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Mesic, M.Simunic, I.Basic, F.Vukovic, I.Jurisic, A.: 2008. Soil type influence on drainage discharge and yield of soybean. Cereal Res. Commun. 36. 5: 12071210.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Neményi, M.Milics, G.Nagy, V.–Stekauerová V.: 2008. Limiting factors of precision farming – soil compaction and precipitation. Cereal Res. Commun. 36. 5: 18591862.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Pepó P. Balogh Á.: 2008. A vízellátás szerepe az őszi búza (Triticum aestivum L.) fajtaspecifikus trágyareakciójában. Növénytermelés. 57. 1: 8594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Rátonyi, T.Megyes, A.Sulyok, D.: 2007. Evaluation of the physical conditions of chernozem soil by using penetrometer in a long – term tillage experiment. Cereal Res. Commun. 35. 2: 989993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Soane, B. D.: 1990. The role of organic matter in soil compactibility: a review of some practical aspects. Soil & Till. Res. 16: 179201.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Sabo, M.Jug, D.Jug, I.: 2007. Effect of reduced tillage on quality traits of soybean [Glycine max (L.) Merr.] Acta Agron. Hung. 55. 1: 8388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Soane, B. D.Van Ouwerkerk, C. (eds.): 1994. Soil compaction in crop production. Elsevier Sci. 661.

 • 43. Spoor, G.Tijink, F. G. J.Weisskopf, P.: 2003. Subsoil compaction: Risk, avoidance, identification and alleviation. Soil & Till. Res. 73: 175182.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Sváb J. : 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 45. Tursic, I.Husnjak, S.Zalac, S.: 2008. Soil compaction as one of the causes of lower tobacco yields in the republic of Croatia. Cereal Res. Commun. 36. 5: 687690.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Van den Akker, J. J. H.Arvidsson, J.Horn, R.: 2003. Introduction to the special issue on experiences with the impact and prevention of subsoil compaction in the European Union. Soil & Tillage Res. 73. 1–2: 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Várallyay, Gy.: 2007. Soil resilience (Is soil a renewable natural resource?) Cereal Res. Commun. 35. 2: 12771280.

 • 48. Várallyay, Gy.: 2008. Extreme soil moisture regime as limiting factor of the plants' water uptake, Cereal Res. Commun. 36. 5: 36.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Verbist, K.Cornelis, W. M.Schiettecatte, W.Oltenfreiter, G.– Van Meirvenne, M. – Gabriels, D.: 2007. The influence of a compacted plow sole on saturation excess runoff. Soil & Tillage Res. 96: 292302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Vona M. Barczi A.Szász P.Csihar L.Centeri Cs.: 2007. A gazdálkodás jövőbeni lehetőségei a Sárvíz Kistérségi Társulat területén különös tekintettel a talajtani és a vízeróziós viszonyokra. Növénytermelés. 56. 4: 187198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)