View More View Less
 • 1 Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462
Restricted access

Összefoglalás

A silókukorica nemesítésben a leafy típusú hibridek egy új irányvonalat képviselnek. Ezekben a hibridekben a megnövekedett cső feletti levélszám nem csak a szárazanyag produkciót növeli, de a levelekben képződött és raktározott nagy mennyiségű szénhidrát a szilázsnak jobb beltartalmi minőséget biztosít. A témában külföldön már több tanulmány is született, Magyarországon azonban még kevés adatot publikáltak. Munkánkban célul tűztük ki a genotípus és az évjárat hatásának vizsgálatát 6 különböző típusú, leafy és nem-leafy silókukorica hibridnél, 4 éven keresztül (2002–2005 között), elsősorban a növénymagasság és csőeredési magasság, a levélszám, a zöld- ill. szárazanyag termés tekintetében. Az eredményekből megállapítható, hogy a két leafy hibrid cső feletti levélszáma (8,00; 9,35) jóval magasabb volt a többi hibrid átlagánál (5,56 az évek átlagában). Ez a tulajdonság szoros negatív korrelációban (r = –0,7346) állt a csőeredés arányával, amely egy genetikailag erősen meghatározott tulajdonság, az évjárathatás kevésbé befolyásolta. A leafy hibrideknél a főcső jóval alacsonyabban helyezkedett el, a növények magassága azonban a többi hibridéhez hasonló volt. A csőeredés aránya a növénymagassághoz a leafy hibridek esetében 0,36, a többi hibridnél 0,41 és 0,45 között változott (az évek átlagában). A csapadékosabb évjáratokban a hibridek magasabbak voltak és egyedi zöldtömegük nagyobb volt, mint a száraz évben.

 • 1. Andrews, C. J.Dwyer, L. M.Stewart, D. W.Dugas, J. A.Bonn, P.: 2000. Distribution of carbohydrate during grainfill in Leafy and normal maize hybrids. Canadian Journal of Plant Science. 80. 1: 8795.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Begna, S. H.Hamilton, R. I.Dwyer, L. M.Stewart, D. W.Cloutier, D.Assemat, L.– Foroutan-pour, K. – Smith, D. L.: 2001. Morphology and yield response to weed pressure by corn hybrids differing in canopy architecture. European Journal of Agronomy. 14: 293302.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Carter, P. R.Coors, J. G.Undersander, D. J.Albrecht, K. A.Shaver, R. D.: 1991. Corn hybrids for silage: an update. [In: Wilkinson, D. (ed.) Proc. of 46th Annual Corn and Sorghum Research Conference. Chicago. IL.] American Seed Trade Association. Washington D.C. 141164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Cox, W. J.Cherney, D. J. R.: 2001. Influence of Brown Midrib, Leafy and Transgenic Hybrids on Corn Forage Production. Agronomy Journal. 93. 4: 790796.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Darby, H. M.Lauer, J. G.: 2002. Harvest date and hybrid influence on corn forage yield, quality and preservation. Agronomy Journal. 94. 3: 559566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Dijak, M. A.Modarres, M.Hamilton, R. I.Dwyer, L. M.Stewart, D. W.Mather, D. E.Smith, D. L.: 1999. Leafy reduced-stature maize hybrids to short-season environments. Crop Science. 39: 11001110.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Dwyer, L. M.Andrews, C. J.Stewart, D. W.Ma, B. L.Dugas, J. A.: 1995. Carbohydrate levels in field-grown leafy and normal maize genotypes. Crop Science. 35: 10201027.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Dwyer, L. M.Stewart, D. W.Glenn, F.: 1998. Silage yields of Leafy and normal hybrids. [In: Nicolas, S. (ed.) Proc. of 53rd Annu. Corn and Sorghum Res. Conf.] Am. Seed. Trade Assoc. Washington, D.C. 193216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Hegyi, Zs.Zsubori, Zs.Rácz, F.: 2009. Comparative analysis of leafy and non-leafy silage maize hybrids. Acta Agronomica Hungarica. 57. 3: 277284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Józsa L. : 1981. Kukoricatermesztés szilázsnak. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 11. Menyhért Z. : 1985. A kukoricatermesztés kézikönyve. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 12. Modarres, A. M.Hamilton, R. I.Dwyer, L. M.Stewart, D. W.Dijak, M.Smith, D. L.: 1997. Leafy reduced-stature maize for short-season environments: Yield and yield components of inbred lines. Euphytica. 97: 129138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Pintér, L.Schmidt, J.Kelemen, G.Szabó, J.Henics, Z.: 1988. Complex evaluation of different corn genotypes for CCM (corn-cob mix) use. Maydica. 33: 283294.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Shaver, D. L.: 1983. Genetics and breeding of maize with extra leaves above the ear. [In: Wilkinson, D.–Brown, R. (eds.) Proceedings of the 38th Annual Corn and Sorghum Industries Research Conference, Chicago, IL.] Am. Seed Trade Assoc., Washington D.C. 161180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Stewart, D. W.Dwyer, L. M.: 1993. Mathematical characterisation of leaf shape and area of maize hybrids. Crop Science. 39: 422427.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Sváb J. : 1967. Biometriai módszerek a mezőgazdasági kutatásban. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat. Budapest.

 • 17. Weissbach, F.Auerbach, H.: 1999. When is maize mature for silage? The demand for higher silage quality and the new maturity classification of silage maize. Mais. 2: 7277.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)