Authors:
Nándor Fodor MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó u. 15., H-1022

Search for other papers by Nándor Fodor in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Csathó MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó u. 15., H-1022

Search for other papers by Péter Csathó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Tamás Árendás MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Tamás Árendás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Radimszky MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest, Herman Ottó u. 15., H-1022

Search for other papers by László Radimszky in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Horváth Talajerőgazdálkodás Kkt., Kaposvár, Petőfi S. u. 11., H-7400

Search for other papers by József Horváth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás Németh Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, Roosevelt tér 9., H-1051

Search for other papers by Tamás Németh in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

Az 1960 és 2000 között beállított hazai szabadföldi trágyázási tartamkísérletek adatbázisából származó összefüggésekre alapozva egy új, költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszert hoztunk létre. Az új rendszer célja, hogy a lehető legkisebb műtrágyahasználat mellett érjünk el nagy terméseket, és a területegységre jutó nettó jövedelem a lehető legnagyobb legyen. A Nemzetközi Foszfor Intézet (IMPHOS) anyagi finanszírozásával a különböző hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelését (az új MTA TAKI - MTA MGKI költség-, és környezetkímélő rendszer, a ‘Talajerőgazdálkodás’ integrált rendszer és az intenzív MÉM NAK rendszer) egy hároméves program keretében őszi búza, kukorica és tavaszi árpa növényekkel, három jellegzetes talajon (barna erdőtalaj, csernozjom, réti talaj) végeztük el. A kísérletek első öt kezelése egy klasszikus trágyázási hiánykísérletet reprezentált, amelynek célja a trágyázási szaktanácsadási rendszerek talaj NPK ellátottsági határértéke helyes voltának ellenőrzése volt. Az IMPHOS tesztkísérletek mindhárom talajon, valamennyi növénynél igazolták az MTA TAKI - MTA MGKI költség- és környezetkímélő szaktanácsadási rendszer alapelveinek, műtrágya adag számítási módszerének helyes voltát: Az új MTA TAKI - MTA MGKI rendszer a MÉM NAK intenzív ajánlásával azonos, nagy terméseket eredményezett a MÉM NAK rendszer által javasolt adagok esetenként 40–60%-ának kijuttatása mellett is. Mindezek eredményeképpen, a területegységre jutó legnagyobb jövedelmeket is az új költség- és környezetkímélő rendszer ajánlásaival kaptuk. A szemtermés eredményekről, és a gazdaságossági számításainkról korábbi közleményeinkben számoltunk be. Jelen dolgozatban a diagnosztikai célú növényvizsgálati, talajvizsgálati és NPK mérleg eredményekről számolunk be. Legtöbb esetben, mind a hat szaktanácsadási kezelésben, a búza és tavaszi árpa hajtás, valamint a kukorica levél NPK tartalmak meghaladták a jó ellátottság alsó határát. A növényi NPK tartalmak a ‘Talajerőgazdálkodás’ és a ‘MÉM NAK’ kezelésekben (amelyek nagyobb NPK adagokat javasoltak) legtöbbször nagyobbak voltak, mint az MTA TAKI - MTA MGKI rendszer 4 szintjén kapottak, ugyanakkor a jobb növényi NPK ellátottság a korábbi kezelésekben nem eredményeztek szignifikáns szemtermés többletet. Figyelembe véve, hogy hasonlóan nagy terméseket sokkal kisebb NPK adagokkal lehetett elérni az MTA TAKI - MTA MGKI rendszer és a Talajerőgazdálkodás rendszer ajánlásaival, mint az intenzív MÉM NAK rendszerével, előbbiek mind agronómiai, mind környezetvédelmi, mind gazdaságossági szempontból kedvezőbbek voltak az utóbbinál. A kísérletek 3. éve után a PK mérlegértékekben kimutatott különbségek jó összefüggést mutattak a talajok AL-PK tartalmában megnyilvánuló eltérésekkel.

 • 1. Bergmann, W. (ed.): 1992. Nutritional disorders of plants: development, visual and analytic diagnosis. Gustav Fischer. Jena. Stuttgart. New York.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Buzás I. : 1988. Talaj- és agrokémiai vizsgálati módszerkönyv. II. A talajok fizikai-kémiai és kémiai tulajdonságainak vizsgálati módszerei. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 243.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Csathó P. : 2002. Az AL-P korrekciós modell értékelése a hazai szabadföldi őszi búza P kísérletek adatbázisán, 1960–2000. Agrokémia és Talajtan. 51: 351380.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Csathó P. : 2003a. Őszi búza N-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés. 52. 1: 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Csathó P. : 2003b. Lucerna N hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés. 52. 3: 243253.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Csathó P. : 2003c. Kukorica N hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Agrokémia és Talajtan. 52: 169–184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Csathó P. : 2003d. Kukorica P hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Szemle. Agrokémia és Talajtan. 52. 455–472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Csathó P. : 2003e. Őszi búza P-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az I960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés. 52. 6: 679701.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Csathó P. : 2004a. Lucerna P-hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az I960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Növénytermelés. 53. 2: 141156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Csathó P. : 2004b. A talaj-növény rendszer tápelemforgalmának agronómiai és környezetvédelmi vonatkozásai. MTA Doktori Értekezés Tézise. MTA, Budapest - MTA TAKI. Budapest. Kézirat. 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Csathó P. : 2005a. Őszi búza K hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Szemle. Növénytermelés. 54. 2: 197213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Csathó P. : 2005b. Kukorica K hatásokat befolyásoló tényezők vizsgálata az 1960 és 2000 között publikált hazai szabadföldi kísérletek adatbázisán. Szemle. Növénytermelés. 54. 4: 447465.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Csathó, P.-Árendás T.,- Németh, T.: 1998. New, environmentally friendly fertiliser advisory system, based on the data set of the Hungarian long-term field trials set up between 1960 and 1995. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 29: 21612174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Csathó P. - Árendás T. - Fodor N.- németh T.: 2007. A legelterjedtebb hazai trágyázási szaktanácsadási rendszerek tesztelése szabadföldi kísérletekben. Szemle. Agrokémia és Talajtan. 56: 173190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Csathó, P. -Árendás, T.-Fodor, N.-Németh T.: 2009. Evaluation of different fertilizer recommendation systems on various soils and crops in Hungary. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40: 1689–1711.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Debreczeni B. -Debreczeni K. (szerk.): 1994. Trágyázási Kutatások 1960–1990. Akadémiai Kiadó. Budapest. 411.

 • 17. Debreczeni B.-né - Németh T. (szerk.): 2009. Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001). Akadémiai Kiadó. Budapest. 296319.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Egner, H. -Riehm, H.-Domingo, W. R.: 1960. Untersuchungen über die chemische Bodenanalyse als Grundlage für die Beurteilung des Nährstoffzustandes der Böden. II. Chemische Extraktionsmethoden Zur Phosphor-und Kalium Bestimmung. Kungl. Lantbrukshögskolans Annaler (Annals of the Royal Agricultural College. Sweden) 26: 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Győrffy B. : 1979. A kukoricaszár trágyahatásának vizsgálata tartamkísérletben, 19581974. [In: Bajai J. (szerk.) Kukoricatermesztési kísérletek 1968–1974.] Akadémiai Kiadó. Budapest. 243–249.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Holló S. - Csathó P. -Sarkadi J.: 1991. A foszfor műtrágyázás hatékonysága kukorica-tavaszi árpa-őszi búza vetésváltásban egy csernozjom barna erdőtalajon. Növénytermelés. 40. 1: 5166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Izsáki, Z: 2006. Relationship between potassium supplies of the soil and nutrient concentration of maize (Zea mays L.) leaves. Cereal Res. Commun. 34: 501–504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Izsáki Z : 2007. Összefüggés a talaj N, P, és K ellátottsága és a kukorica (Zea mays L.) terméshozama közötti. Acta Agronomica Óváriensis. 49: 207–212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Izsáki, Z: 2008. Effect of soil P supply on P-Zn interactions in a maize (Zea mays L.) long-term field experiment. Cereal Res. Commun. 36: 1851–1854.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Izsáki, Z: 2009. Effect of nitrogen supply on nutritional status of maize. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 40: 960973.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Izsáki, Z.-Németh K. T.: 2007. Use of chlorophyll meter to determine the nitrogen status of winter barley. Cereal Res. Commun. 35: 521–524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Jones, J. B.: 1967. Interpretation of plant analysis for several agronomic crops. [In: Hardy, G. W. (ed.) Soil Testing and Plant Analysis: part 2.] SSSA Spec. Publ. SSSA Inc. Madison. WI. 2: 4985.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Jones, J. B. Jr.- Wolf, B.-Mills, H. A.: 1991. Plant analysis handbook; A practical sampling, preparation, analysis, and interpretation guide. Micro-Macro Inc., Athens. USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kádár I. : 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszerei. MTA TAKI - AKAPRINT. Budapest. 398.

 • 29. Kádár, I.: 1994. Importance of long-term field experiments in sustainable agriculture. Agrokémia és Talajtan. 43: 291304.

 • 30. Kadlicskó B. - Krisztián J.: 1977. N-P-K műtrágya adagolási kísérletek kukoricával és tavaszi árpával, erodált agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Növénytermelés. 26. 3: 315322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Khasawneh, F. E.- Sample, E. C.- Kamprath, E. J. (eds.): 1980. The role of phosphorus in agriculture. ASA, CSSA, SSSA, Madison. Wisconsin. USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Kismányoky T. - Balázs J.-Hoffmann S.-Kováts A.-Szanyi M.: 1989. Gabonás vetésforgó N-forgalmának vizsgálata. [In: MAE Talajtani Társaság Vándorgyűlése. Szarvas, 1988. 09. 1–2.] Agrokémia és Talajtan. 38: 93–97.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Lásztity B. : 1991. A feltöltő adagú foszfor- és kálium műtrágyázás utóhatásainak vizsgálata karbonátos gyengén humuszos homoktalajon. Agrokémia és Talajtan. 40: 419430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. MÉM NAK : 1979. Fertilization directives on farm-level. [Buzás, I.-Fekete, A. (eds.)] Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. Munson, R. D. (ed.): 1985. Potassium in agriculture. ASA, CSSA, SSSA. Madison. Wisc. USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Németh, T.: 2006. Application of the Bray-Mitscherlich equation approach for economically and environmentally sound fertilization of field crops in Hungary. Commun. in Soil Sci. and Plant Anal. 37: 22272247.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Olson, R. A - Frank, K. D.- Grabouski, P. H.- Rehm, G. W.: 1982. Economic and agronomic impacts of varied philosophies of soil testing. Agronomy Journal. 74: 492499.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Peverill, K. I.- Sparrow, L. A.- Reuter, D.J. (eds.): 1999. Soil Analysis. An Interpretation Manual. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. 369.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Reuter, D. J.- Robinson, J. B.- Dutkiewicz, C. (eds.): 1997. Plant Analysis. An Interpretation Manual. Second Edition. CSIRO Publishing. Collingwood. Australia. 572.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Sulyok D. - Csathó P.- Árendás T.- Podor N.- németh T.: 2007a. Az őszi búza (Triticum aestivum L.) termesztésének ökonómiai elemzése műtrágyázási kísérletben. Agrárunió. 8. 2: 2729.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Sulyok D. - Csathó P.- Árendás T.- Podor N.- németh T.: 2007b. A kukorica (Zea mays L.) termesztésének ökonómiai elemzése műtrágyázási kísérletben. Agrárunió. 8. 3: 22–26.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Tyurin, I. V.: 1937. Organicheskoe veschestvo pochvi (A talajok szervesanyag tartalma). Selhozgiz. Moscow.

 • 42. www.talajerogazdalkodas.hu.

 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)