Authors:
Nóra Bákonyi Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Nóra Bákonyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Gajdos Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Éva Gajdos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Brigitta Tóth Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Brigitta Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marianna Marozsán Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Marianna Marozsán in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szilvia Kovács Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Szilvia Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Szilvia Veres Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Szilvia Veres in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
László Lévai Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by László Lévai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A növények tápanyagfelvétele a termés mennyiségét és a minőségét meghatározó egyik fő fiziológiai folyamat. A kedvezőtlen környezeti feltételek csökkentik a tápanyagfelvételt, a növény szervesanyag-felhalmozását, ezzel az elérhető termés mennyiséget is. A növénytermesztés eredményességét meghatározó, egyik legfontosabb abiotikus tényező a talaj pH-ja. Bár a talaj pH-jának hatása sokrétű, mégis az egyik leginkább kutatott terület a pH és a talajok felvehető tápanyagtartalmának összefüggése. Kísérleteinkben a tápoldat és az apoplazmatikus bikarbonát, valamint egy biotrágya (Phylazonit MC®) hatását vizsgáltuk laboratóriumi körülmények között, tápoldaton nevelt fiatal kukorica és uborka csíranövényekre. Meghatároztuk a növények relatív klorofill tartalmát, a hajtás és gyökér növekedését, szárazanyag-felhalmozását, elemtartalmát, különösen az egyik legfontosabb terméslimitáló elem, a vas felvételében. Megállapítottuk, hogy a környezet magas bikarbonát koncentrációja stresszként hat, a tápközeg pH-jának módosításán keresztül jelentősen befolyásolja a vizsgált folyamatokat. Megfigyelésünk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a gyökér és a mezofillum sejtek tápanyagfelvétele azonos mechanizmus szerint történik. Ezen megfigyelésünk alátámasztja Marschner és Römheld (1994) eredményeit. A tápoldatba és az apoplazmába juttatott bikarbonát hatása hasonló, ami mögött a tápanyagfelvétel hasonló membránfolyamatait valószínűsítjük. A pH mellett a mezofillum sejtközötti járatainak bikarbonát koncentrációja is okozhat tápanyag hiányt (látens tápanyaghiány) megfelelő tápanyagellátás esetén is. Eredményeink szerint a bikarbonát okozta stresszhatás mérsékelhető volt egy baktérium tartalmú biotrágya (Phylazonit MC®) kiegészítő használatával. Feltételezzük, hogy a kedvező hatás mögött a baktériumok és a magasabb rendű növények tápanyag-felvételi hasonlóságai vannak.

 • 1. Avdonyin, N. Sz.: 1972. Savanyú talajok termékenységének fokozása. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 91117., 239.

 • 2. Birkás M. : 2009. A klasszikus talajművelési elvárások és a klímakár csökkentés kényszere. Növénytermelés. 58. 2: 123135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bromfield, S. M.Cumming, R. W.David, D. J.Williams, C. H.: 1983a. Change in soil pH, manganese and aluminium under subterranean clover pasture. Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 23: 181191.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bromfield, S. M.Cumming, R. W.David, D. J.Williams, C. H.: 1983b. The assessment of available manganese and aluminium status in acid soils from subterranean clover pastures of various age. Aust. J. Exp. Agric. Anim. Husb. 23: 192200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Chen, Y.Barak, P.: 1982. Iron nutrition of plants in calcareous soils. Adv. Agron. 35: 217240.

 • 6. Gardner, W. K.Parbery, D. G.Barber, D. A.: 1981. Proteoid root morphology and function in Lupinus albus. Plant and Soil. 60: 143147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Graham, R. D.Welch, R. M.Bouis, H. E.: 2001. Addressing micronutrient malnutrition through enhancing the nutritional quality of staple foods: Principles, perspectives and knowledge gaps. Adv. Agron. 70: 77142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Kawai, S.Takagi, S.Sato, Y.: 1988. Mugienic acid family phytosiderophores in root secretions of barley, corn and sorghum varieties. J. Plant Nutr. 11: 633642.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Kerényi A. : 1995. Általános környezetvédelem. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. 397.

 • 10. Láposi R. Mészáros I.: 2005. Az UV-B sugárzás potenciális hatásai a növényekre és jelentősége a növénytermesztésben. Növénytermelés. 54. 5–6: 355374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Lévai L. : 1998. A vas növényélettani szerepe és a fűfélék vasfelvétele. PhD Értekezés. DATE. Növénytermesztés-Agroökológiai program.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Li, X. F.Ma, J. F.Matsumoto, H.: 2000. Pattern of aluminium-induced secretion of organic acids differs between rye and wheat. Plant Physiology. 123: 15371544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Loneragen, J. P.: 1997. Plant nutrition in 20th and perspectives for the 21 century. Plant Soil. 196: 163174.

 • 14. Lynch, J. M.Whipps, J. M.: 1990. Substrate flow in the rhizosphere. Plant and Soil. 129: 110.

 • 15. Marth P. Németh S.Pálmai O.: 1996. A meszezés jelentősége. Magyarország talajainak agronómiai mészigénye. Tanulmány.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Marschner, H.Römheld, V.Kissel, M.: 1986. Different strategies in higher plants in mobilization and uptake of iron. J. Plant Nutr. 9: 695713.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Marschner, H.–Römheld V.: 1994. Strategies of plants for aquisition of iron. Plant Soil. 165: 261274.

 • 18. Morard, P.Bertoni, G.Kalkounos, I.: 1988. Evaluation de la mobilité du fer chez le concombre cultivé en solution nutritive. [In: Kiekens, L. (ed.) Proceeding of the 3rd International Symposium on the Role of Micronutrients in Agriculture.] ISAMA. Brussels. Belgium. 213217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Nagy J. : 2006. Az évjárat hatásának értékelése a kukorica termésére. Növénytermelés. 55. 5–6: 299308.

 • 20. Nikolic, M.–Römheld V.: 2001. The role of leaf apoplast in iron nutrition of plants. [In: Plant nutrition- Food security and sustainability of agro-ecosystems. Kluwer Academic Publishers 2001.] Netherland. 274275.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Nyatsanaga, T.Pierre, W. H.: 1973. Effect of nitrogen fixation by legumes on soil acidity. Agron. J. 65: 936940.

 • 22. Nye, P. H.: 1986. Acid base changes in the rhizosphere. [In: Tinker, B.Läuchli, A. (eds.) Advances in Plant Nutrition Vol. 2.] Peager Scientific. New York. 129153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Pethő, M.: 1992. Possible role of cyclic hydroxamic acids in the iron uptake by grasses. Acta. Agr. Hung. 42: 203214.

 • 24. Pissaloux, A.Morard, P.Bertoni, G.: 1995. Alkalinity-bicarbonate-calcium effects on iron chlorosis in white lupine in soilless culture. Iron Nutrition in Soils and Plants. Dordrecht. 127133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Rengel, Z.: 2001. Genotypic differences in micronutrient use efficiency in crops. Commun. Soil. Sci. Plant Anal. 32: 11631186.

 • 26. Ryan, P. R.Delhaize, E.Jones, D. L.: 2001. Function and mechanism of organic anion exudation from plant roots. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 52: 527560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Schmidt R. Szakál P.: 1998. Talajsavanyodási helyzetkép és megoldások. Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar. Mosonmagyaróvár. Tanulmány. 971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Terbe I. : 2009. Tápanyaghiány vagy a tápanyagok rossz hasznosulása? Agroinform. 2009/2.

 • 29. Tillman, D.: 1999. Global Environmental Impacts of Agricultural Expansion: the need for sustainable and efficient practices. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 96: 59956000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Wallace, A.: 1990. Mineral composition for nineteen elements in young corn (Zea mays L.) plants grown in acid soil with various treatment to overcome infertility of acid soils. Soil Sci. 174: 451453.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Wallace, A.Abou Zamzam, A. M.: 1984. Nitrogen and bicarbonate relationship with iron nutrition in plants. J. Plant Nutr. 7: 585594.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Wallace, A.Berry, W. L.Alexander, G. V.: 1981. Iron, nitrogen and phosphorus interactions in two cultivars of soybeans grown in a calcareous soil. J. Plant Nutr. 3: 625635.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Welch, R. M.Graham, R. D.: 2000. A new paradigm for world agriculture: productive, sustainable, nutritious, healthful food systems. Food Nutr. Bull. 21: 361366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Wolf, B.: 1999. The Fertile Triangle: The relationship of Air, Water, and Nutrients in Maximizing Soil Productivity. Food Products Press, an imprint of The Haworth Press Inc., 10 Alice Street, Binghampton, NY. 159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)