View More View Less
 • 1 Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4028
Restricted access

Összefoglalás

A magyar búzatermesztés rendkívül látványos fejlődést ért el az 1970–1980-as években. Ekkor az országos termésátlagok háromszorosára nőttek. Az 1990-es évektől csökkent a búza termésátlaga (5 t/ha-ról 3–4 t/ha-ra) és jelentősen megnőtt a termésingadozás mértéke (15%-ról 50%-ra). A dolgozatban áttekintést adunk a különböző intenzitású őszi búza technológiai modellek szerepéről, valamint az egyes agrotechnikai elemek (vetésváltás, talajművelés, vetéstechnológia, tápanyagellátás, növényvédelem, betakarítás) őszi búza termésmennyiségére és sütőipari minőségére gyakorolt hatásairól. Ezek alapján a magyar búzatermesztés jövőbeli fejlesztési lehetőségeinek a rövid bemutatását végezzük el.

 • 1. Ágoston T. Pepó Péter: 2005. Őszibúza-fajták termőképességének és termésstabilitásának vizsgálata a Hajdúságban. Növénytermelés. 54. 4: 307316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Ágoston T. Pepó Péter: 2006. Őszibúza-fajták termőképességének és betegségellenállóságának vizsgálata. Növénytermelés. 54. 5–6: 387402.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bocz E. Pepó Péter: 1985. Az őszi búza fajták trágyareakciójának vizsgálata csernozjom talajon. Növénytermelés. 34. 6: 481493.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Hornok M. Pepó Péter: 2007. Az őszi búza terméseredményeinek értékelése bikultúra és trikultúra vetésváltásban, hajdúsági csernozjom talajon. Növénytermelés. 56. 5–6: 333344.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Pepó Pál - Pepó Péter: 1988. Őszi búza gyomirtószerek tolerancia, fitotoxicitás és herbicid-hatás vizsgálata. Növénytermelés. 37. 1: 3542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Pepó Péter : 1991. Őszi búzafajták trágyázása és öntözése. Kandidátusi értekezés. MTA. Budapest. 110.

 • 7. Pepó Péter : 1993. Néhány agrotechnikai tényező szerepe az őszi búzatermesztésben. Országos Gabonatermesztési Tanácskozás. Budapest. 6367.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Pepó Péter : 1994. Az ökológiai, biológiai és agrotechnikai tényezők összehangolása a búzatermesztésben. Manninger M. Adolf Tudományos Emlékülés. Debrecen. 5362.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Pepó Péter : 1996. Az őszi búza termesztés kritikus pontjai. Országos Kalászosgabona-termesztési Tanácskozás. Gödöllő. 137145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Pepó Péter : 1997. Az őszi búza vetéstechnológiájának fejlesztési lehetőségei. Kalászos gabonafélék termesztése. Budapest. 153162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Pepó Péter : 1998. A gabonatermesztési technológiák és a minőség. “Agro-21” Füzetek. 23: 40–68.

 • 12. Pepó Péter : 1999. Az ökológiai, biológiai, termesztéstechnológiai tényezők szerepe az őszi búza termesztés fejlesztésében. Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai. Debrecen. 160179.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Pepó Péter : 2000a. Integrált védekezés őszi búzában. Magyar Mezőgazdaság. 55. 17: 1416.

 • 14. Pepó Péter : 2000b. Korszakváltás a magyarországi búzatermesztésben. [In: Nagy János–Pepó Péter (szerk.) Talaj, növény és környezet kölcsönhatásai.] Debrecen. 120144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Pepó Péter : 2001a. A hazai nemesítés szerepe a búzatermesztés biológiai alapjainak fejlesztésében. VII. Növénynemesítési Tudományos Napok. Összefoglalók. 34.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Pepó, Péter: 2001b. Variety-specific fertiliztaion in wheat production. [In: Bedő Z.–Láng I. (szerk.) Wheat in a global environment.] Kluwer Academic Publishers. 639645.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Pepó Péter : 2002a. A genotípus szerepe a magyar búzatermesztésben. VIII. Növénynemesítési Tudományos Napok. MTA. Budapest. 64.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Pepó Péter : 2002b. Őszibúza-fajták trágyareakciója eltérő évjáratokban. Növénytermelés. 51. 2: 189198.

 • 19. Pepó Péter : 2002c. Termőhely és búzatermesztés. Magyar Mezőgazdaság. 57. 42: 89.

 • 20. Pepó Péter : 2003a. Agrotechnikai tényezők hatása tartamkísérletben az őszi búza levélbetegségeinek mértékére és termésére. Növénytermelés. 52. 3–4: 305316.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Pepó Péter : 2003b. A műtrágyázás hatása az őszi búzafajták minőségére hajdúsági csernozjom talajon. Növénytermelés. 52. 5: 521532.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Pepó, Péter: 2003c. Role of fertilization in precision agriculture of wheat. International Soil Tillage Research Organisation 16th Triennial Conference. Proceedings of ISTRO. Brisbane. Australia. 16: 901909.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Pepó Péter : 2004. Őszi búza tápanyagellátása a Hajdúságban. MTA doktori értekezés. Budapest. 228.

 • 24. Pepó Péter : 2005. A minőségi és a mennyiségi búzatermesztés kritikus elemei. Gyakorlati Agrofórum. 16. 9: 1322.

 • 25. Pepó Péter : 2006. Az őszi búza termesztésének helyzete, alternatív fejlesztési lehetőségek. [In: Pepó Péter (szerk.) Búzavertikum aktuális kérdései.] Debrecen. 1135.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Pepó, Péter: 2007. Role of fertilization and genotype in sustainable winter wheat (Triticum aestivum L.) production. Cereal Res. Commun. 35. 2: 917920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Pepó Péter : 2009. Az elővetemény és a tápanyagok hatása az őszi búza termésére. Agrofórum. 20. 9: 1416.

 • 28. Pepó Péter - Balogh Á.: 2008. A vízellátás szerepe az őszi búza (Triticum aestivum L.) fajtaspecifikus trágyareakciójában. Növénytermelés. 57. 1: 8388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Pepó Péter - Bocz E.Pepó Pál: 1989. A műtrágyázás és az öntözés interakciójának vizsgálata őszi búzánál. Növénytermelés. 38. 4: 299306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Pepó Péter - Győri Z.: 1987. Az őszi búza fajták aratási idejének hatása a termés mennyiségére és minőségére. Növénytermelés. 36. 5: 339348.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Pepó Péter - Győri Z.: 1997. A minőségi búzatermesztés meghatározó tényezői. Gyakorlati Agrofórum. 8. 10: 1114.

 • 32. Pepó Péter - Pepó Pál: 1990. A műtrágyázás hatékonyságát befolyásoló tényezők vizsgálata őszi búzánál. “Tessedik Sámuel” Tiszántúli Mezőgazdasági Napok. Debrecen. 159160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Pepó Péter - Szabó É.: 2009. Az évjárat és az agrotechnikai tényezők hatása az őszi búza minőségére. [In: Harcsa M. (szerk.) V. Növénytermesztési Tudományos Nap. Növénytermesztés: Gazdálkodás-Klímaváltozás-Társadalom.] Keszthely, 2009. november 19. Akadémiai Kiadó. Budapest. 181184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Pepó Péter - Zsombik L.: 2009. Az őszi búza betakarítási idejének megválasztása. Agro-napló. 13. 6: 2021.