View More View Less
 • 1 Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032
Restricted access

Összefoglalás

Tartamkísérletben, réti talajon vizsgáltuk a vetésváltás és az NPK műtrágyázás hatását a kukorica termésére.

A vetésváltás nagymértékben meghatározta a kukorica termése mellett az NPK műtrágya agroökológiai optimumát is. Kedvező vetésváltásban, trikultúrában (borsó – őszi búza – kukorica – kukorica) 20 év átlagában 1,58 t/ha-ral, bikultúrában (őszi búza – kukorica – kukorica – őszi búza) 1,25 t/ha-ral nagyobb termést kaptunk a monokultúrában termesztett kukoricához viszonyítva.

A vetésváltás a kukorica termésstabilitását is nagymértékben befolyásolta. Kedvező és kedvezőtlen években egyaránt trikultúrában a legstabilabb a kukorica termése, ugyanakkor a környezeti feltételek javulásával szintén a trikultúrás kukorica képes a legnagyobb – akár 18 t/ha-os – terméseredményre. A vetésforgó és a N műtrágyázás jelentős mértékben befolyásolta a talaj pH értékét, míg monokultúrás termesztés esetén szignifikánsan kisebb pH értéket kaptunk, mint bi-, illetve trikultúrás termesztés esetén.

A kukoricahibridek termőképessége, természetes tápanyagfeltáró- és hasznosító képessége, továbbá trágyareakciója is nagymértékben eltérő.

A kukoricahibrideket a termőképesség és a műtrágyareakció alapján intenzív, átlagos és extenzív csoportokba soroltuk.

Az agroökológiai műtrágyaoptimum előveteménytől, évjárattól és a hibridtől függően N 40–120, P2O5 25–75, K2O 30–90 kg/ha hatóanyag, amellyel adott körülmények között a legnagyobb termést lehet elérni.

 • 1. Árendás T. Sarkadi J.Molnár D.: 1998. Műtrágyahatások kukorica-őszi búza dikultúrában erdőmaradványos csernozjom talajon. Növénytermelés. 47. 1: 4557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Berzsenyi Z. : 1995. A kukoricatermesztési technológiák fenntarthatóságának vizsgálata stabilitásanalízissel tartamkísérletekben. A fenntartható fejlődés időszerű kérdései a mezőgazdaságban. 37. Georgikon Napok. Keszthely. 2736.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Berzsenyi Z. Lap D.Q.: 2003. A N-műtrágyázás hatása a kukorica (Zea mays L.) hibridek szemtermésére és N-műtrágyareakciójára tartamkísérletben. Növénytermelés. 52. 3–4: 389408.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Debreczeni B.-né : 1985. A kukorica ásványi táplálkozása. [In: Menyhért Z. (szerk.) A kukoricatermesztés kézikönyve.] Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Kádár I. Csathó P.Sarkadi J.: 1984. A szuperfoszfát tartamhatásának vizsgálata őszi búza monokultúrában. I. Talajvizsgálati és szemterméseredmények. Agrokémia és Talajtan. 33. 375390.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Kismányoki T. : 1994. Vetésváltás, vetésforgó, monokultúra. [In: Ragasits I. (szerk.) Növénytermesztés.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 4852.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Kiss I.-né : 2000. A kukorica termesztéstechnológiájának áttekintése. Gyakorlati Agrofórum. 11. 3: 29.

 • 8. Marton L. Cs. Szundy T.Hadi G.Pintér J.Berzsenyi Z.Árendás T.Bónis P.: 2005. A termelői igényekhez igazodó kukoricanemesítés szempontjai Martonvásáron. Gyakorlati Agrofórum Extra. 9: 1113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Menyhért Z. Ángyán J.Radics L.: 1980. Vetésváltás vagy monokultúra? Magyar Mezőgazdaság. 35: 5253.

 • 10. Nagy J. : 1984. Műtrágyázás hatása a kukoricahibridek termésére mészlepedékes csernozjom talajon. Növénytermelés. 33. 3: 253264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Nagy J. Bodnár E.: 1986. Az öntözés, a műtrágyázás és a tőszám hatása a kukoricahibridek termésére. Növénytermelés. 35. 6: 535546.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Nagy J. Huzsvai L.: 2005. Hibridválasztás a kukoricatermesztés középpontjában. Gyakorlati Agrofórum Extra. 9: 3032.

 • 13. Pepó P. : 2004. Őszi búza tápanyagellátása a Hajdúságban. MTA Doktori Értekezés. Debrecen.

 • 14. Sárvári M. : 1984. Különböző kukoricahibridek tápanyag-reakciója réti talajon. Növénytermelés. 33. 6: 549558.

 • 15. Sárvári M. : 2004. Új módszerek és eljárások a kukoricatermesztésben. Agro Napló. Országos Mezőgazdasági Szaklap. 8. 4: 1315.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Széll E. Makhajda J.: 2003. Kukoricatermesztés monokultúrában vagy vetésváltással? http://www.agrarkamara.bekescsaba.hu/gtars/viii4/1819.html 2005. 07. 12.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)