Authors:
Tamás Spitkó Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Tamás Spitkó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dr. László Sági Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Dr. László Sági in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dr. János Pintér Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Dr. János Pintér in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Dr. L. Csaba Marton Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Dr. L. Csaba Marton in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Dr. Beáta Barnabás Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462

Search for other papers by Dr. Beáta Barnabás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

Három évben, két termőhelyes kísérletekben vizsgáltuk in vitro dihaploid (DH) vonal eredetű hibridkukoricák termőhelyi és évjárat reakcióit. A vizsgált növényi anyagban összesen tizennégy hibridkombináció termés és betakarításkori szemnedvesség eredményét hasonlítottuk össze két standard hibridkukorica teljesítményének átlagával. A kísérletünk célja annak kiderítése volt, hogy az általunk tesztelt DH vonalakkal alkotott kukoricahibridek hogyan reagálnak a különböző környezeti feltételek változására. Az eredmények értékelését követően megállapítottuk, hogy az eltérő évek és különböző termőhelyek hatására a vizsgált genotípusok különbözőképpen reagáltak. A kísérlet főátlaga alapján a hibridek többsége statisztikailag jelentősen a standard átlag alatt teljesített, voltak azonban olyan dihaploid vonalak, amelyek hibridben realizált teljesítménye a standard értékével megegyezett. A hibridek martonvásári kísérletben kapott eredményei alapján lehetőségünk nyílt a szülővonalak általános kombinálódó képességének (GCA) kiszámítására. A vizsgálatok során találtunk olyan kombinációt, amelynek agronómiai értéke és termőképessége nem maradt el a standard átlagtól. A DH vonalakat in vitro növényregenerációs rendszerben állítottuk elő, majd hosszú szelekciós nemesítést követően vizsgáltuk több termőhelyes teljesítmény-kísérletekben. Az in vivo dihaploid előállítás gyakorlatával szemben az ilyen eredetű DH vonalakból származó kukoricahibridek korábban még nem kerültek köztermesztésbe Magyarországon.

 • 1. Alliard, R. W.: 1960. Principles of Plant Breeding; Wiley, New York. [In: Hallauer, A. R.–Miranda, J. B.: 1981. Quantitative genetics in maize breeding. Testers and combining ability. (Chapter 8.)] Iowa State Univ. Press. Ames. 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Chu, C. C.Wang, C. C.Sun, C. S.Hsü, C.Yin, K. C.Chu, C. Y.Bi, F. Y.: 1975. Establishment of an efficient medium for anther culture of rice through comparative experiments on the nitrogen sources. Scientia Sinica. 18: 659668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Dieu, P.Beckert, M.: 1986. Further studies of androgenetic embryo production and plant regeneration from in vitro cultured anthers in maize. Maydica. 31: 245259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Hallauer, A. R.Miranda, J. B.: 1981. Quantitative genetics in maize breeding. Testers and combining ability. (Chapter 8.) Iowa State Univ. Press. Ames. 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Jenkins, M. T.: 1935. The effect of inbreeding and of selection within inbred lines of maize upon the hybrids made after successive generations of selfing. Iowa State J. Sci. 3: 429430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Jensen, C. L.: 1974. Chromosome doubling techniques in haploids. [In: Kasha, K. J. (ed.) Haploids in higher plants: advances and potential. University of Guelph. Canada. 153190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Obert B. Orosz Á.Kovács G.Barnabás B.: 1998. A haploidindukciós képesség vizsgálata jól indukálható és antérakultúrában nem reagáló kukoricatörzsek hibridjeiben. Növénytermelés. 47. 5: 473481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Orosz, Á.–Barnabás B.: 1997 Per se analysis of DH maize (Zea mays L.) lines in field experiments. Acta Agron. Hung. 45: 277280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Sprague, G. F.Tatum, L. A.: 1942. General vs. specific combining ability in single crosses of corn. J. Am. Soc. Agron. 34: 923932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Sváb J. : 1971. A populációgenetika alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 126146.

 • 11. Sváb J. : 1981 Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 113116.

 • 12. Szél S. : 1998. Hibridválasztás. [In: Sziberth D.–Széll E. (szerk.) Amit a kukoricatermesztésről a gyakorlatban tudni kell.] Agroinform Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Szundy T. Barnabás B.Kovács-Schneider M.Gyenes I.: 1995. Dihaploid kukorica beltenyésztett törzsek értékelése tesztkeresztezésekben. I. Növénynemesítési Tudományos Napok. 1996. január 22–23. Abstract book. 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)