View More View Less
 • 1 Kukoricanemesítési Osztály, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet, Martonvásár, Brunszvik u. 2., H-2462
Restricted access

Összefoglalás

Három évben, két termőhelyes kísérletekben vizsgáltuk in vitro dihaploid (DH) vonal eredetű hibridkukoricák termőhelyi és évjárat reakcióit. A vizsgált növényi anyagban összesen tizennégy hibridkombináció termés és betakarításkori szemnedvesség eredményét hasonlítottuk össze két standard hibridkukorica teljesítményének átlagával. A kísérletünk célja annak kiderítése volt, hogy az általunk tesztelt DH vonalakkal alkotott kukoricahibridek hogyan reagálnak a különböző környezeti feltételek változására. Az eredmények értékelését követően megállapítottuk, hogy az eltérő évek és különböző termőhelyek hatására a vizsgált genotípusok különbözőképpen reagáltak. A kísérlet főátlaga alapján a hibridek többsége statisztikailag jelentősen a standard átlag alatt teljesített, voltak azonban olyan dihaploid vonalak, amelyek hibridben realizált teljesítménye a standard értékével megegyezett. A hibridek martonvásári kísérletben kapott eredményei alapján lehetőségünk nyílt a szülővonalak általános kombinálódó képességének (GCA) kiszámítására. A vizsgálatok során találtunk olyan kombinációt, amelynek agronómiai értéke és termőképessége nem maradt el a standard átlagtól. A DH vonalakat in vitro növényregenerációs rendszerben állítottuk elő, majd hosszú szelekciós nemesítést követően vizsgáltuk több termőhelyes teljesítmény-kísérletekben. Az in vivo dihaploid előállítás gyakorlatával szemben az ilyen eredetű DH vonalakból származó kukoricahibridek korábban még nem kerültek köztermesztésbe Magyarországon.

 • 1. Alliard, R. W.: 1960. Principles of Plant Breeding; Wiley, New York. [In: Hallauer, A. R.–Miranda, J. B.: 1981. Quantitative genetics in maize breeding. Testers and combining ability. (Chapter 8.)] Iowa State Univ. Press. Ames. 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Chu, C. C.Wang, C. C.Sun, C. S.Hsü, C.Yin, K. C.Chu, C. Y.Bi, F. Y.: 1975. Establishment of an efficient medium for anther culture of rice through comparative experiments on the nitrogen sources. Scientia Sinica. 18: 659668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Dieu, P.Beckert, M.: 1986. Further studies of androgenetic embryo production and plant regeneration from in vitro cultured anthers in maize. Maydica. 31: 245259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Hallauer, A. R.Miranda, J. B.: 1981. Quantitative genetics in maize breeding. Testers and combining ability. (Chapter 8.) Iowa State Univ. Press. Ames. 267298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Jenkins, M. T.: 1935. The effect of inbreeding and of selection within inbred lines of maize upon the hybrids made after successive generations of selfing. Iowa State J. Sci. 3: 429430.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Jensen, C. L.: 1974. Chromosome doubling techniques in haploids. [In: Kasha, K. J. (ed.) Haploids in higher plants: advances and potential. University of Guelph. Canada. 153190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Obert B. Orosz Á.Kovács G.Barnabás B.: 1998. A haploidindukciós képesség vizsgálata jól indukálható és antérakultúrában nem reagáló kukoricatörzsek hibridjeiben. Növénytermelés. 47. 5: 473481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Orosz, Á.–Barnabás B.: 1997 Per se analysis of DH maize (Zea mays L.) lines in field experiments. Acta Agron. Hung. 45: 277280.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Sprague, G. F.Tatum, L. A.: 1942. General vs. specific combining ability in single crosses of corn. J. Am. Soc. Agron. 34: 923932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Sváb J. : 1971. A populációgenetika alapjai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 126146.

 • 11. Sváb J. : 1981 Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 113116.

 • 12. Szél S. : 1998. Hibridválasztás. [In: Sziberth D.–Széll E. (szerk.) Amit a kukoricatermesztésről a gyakorlatban tudni kell.] Agroinform Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Szundy T. Barnabás B.Kovács-Schneider M.Gyenes I.: 1995. Dihaploid kukorica beltenyésztett törzsek értékelése tesztkeresztezésekben. I. Növénynemesítési Tudományos Napok. 1996. január 22–23. Abstract book. 31.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)