Authors:
Adrienn Ványiné Széles Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Adrienn Ványiné Széles in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Attila Megyes Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Attila Megyes in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
János Nagy Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by János Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

Három különböző FAO csoportba tartozó szegedi kukorica hibridet (Sarolta FAO 200, Csanád FAO 300 és Kenéz FAO 400) vizsgáltunk szántóföldi kísérletben csernozjom talajon. A kísérletben 3 évben (2007–2009) értékeltük a vetésidő, a genotípus és az évjárat hatását a kukorica hibridek termésére és a kukoricaszem minőségi paramétereire (keményítő-, fehérje-, olajtartalom).

A vizsgálatok eredményei alapján az évjárat hatása (P<0,001) a legjelentősebb. Befolyásolja a termés (P<0,001) mennyiségét, a kukoricaszem fehérje-, (P<0,05) keményítő- (P<0,01) és olajtartalmát (P<0,001). A hibridek között a minőségi paramétereket, illetve a termést tekintve szignifikáns eltérések voltak. A vetésidő a termést (P<0,01) és a keményítőtartalmat (P<0,001) befolyásolta szignifikánsan, a fehérje- és olajtartalomra nem volt hatással.

Az egymást követő kísérleti évek vizsgálatának varianciaanalízis eredménye alapján megállapítottuk, hogy a szemtermés fehérje- és olajtartalma aszályos években (2007, 2009) jelentősen nagyobb volt, mint a kedvező időjárású 2008-ban.

Mind a száraz, mind a csapadékos években az optimális vetésidő (április 24.) bizonyult legjobbnak a keményítő-, a fehérje és az olajtartalom tekintetében.

A Sarolta és a Csanád hibridek nagyobb keményítő, a Kenéz hibrid nagyobb fehérje- és olajtartalommal rendelkezett.

A kukorica hibridek termése a vizsgált három évben eltérően alakult. A három hibrid átlagában 2007-ben 6,633 t/ha, 2008-ban 8,498 t/ha és 2009-ben 12,161 t/ha átlagtermést értünk el, amely a három évet tekintve 5,528 t/ha-os termésingadozást jelentett.

A kukorica termésmennyiségének alakulásában az optimális vetésidő megválasztása – különösen száraz években – döntő jelentőségű a megváltozó körülményekhez való alkalmazkodásban.

A vizsgált hibridek közül mindhárom évben a Kenéz hibrid adta a legnagyobb termést.

A kísérlet eredményei bizonyítják, hogy a hektáronkénti keményítő-, fehérje- és olajhozamot a szemtermés mennyisége határozta meg.

 • 1. Asghari, M.Hanson, R.G.: 1984. Climate, management and N effect on corn leaf N, yield and grain N. Agronomy Journal. 76: 911916.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bálint A. : 1977. A kukorica jelene és jövője. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 3. Bhatia, C.R.Rabson, R.: 1987. Relationship of Grain Yield and Nutritional Quality 11–44. [In: Olson, R.A.Frey, K.J. (eds.) Nutritional Quality of Cereal Grains]. ASA. CSSA. Madison, Wisc., USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Cloninger, F.D.Horrocks, R.D.Ziber, M.S.: 1975. Effects of harvest date, plant density and hybrid on corn grain quality. Agronomy Journal. 5: 693695.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Fabijanac, D.Varga, B.Svečnjak, Z.–Grbeša D.: 2006. Grain yield and quality of semiflint maize hybrids at two sowing dates. Agriculturae Conspectus Scientificus. 71. 2: 4550.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Gundel J. Babinszky L.Kemenes M.: 1981. A silózással tartósított szemes kukorica takarmányértéke hízó sertések részére. Állattenyésztés és takarmányozás. Budapest. 30: 107115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Gyenesné Hegyi Zs. Kizmus L.Záborszky S.Marton L.Cs.: 2001. A kukorica fehérje- és olajtartalmának, valamint ezerszemtömegének alakulása eltérő ökológiai körülmények között. Növénytermelés. 50. 4: 385394.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Győri Z. Sipos P.: 2005. Kukoricahibridek minőségének változása agrotechnikai kísérletben. [In: Nagy J. (szerk.) Kukoricahibridek adaptációs képessége és termésbiztonsága]. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum. Debrecen. 101114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Hegyi Zs. : 2008. Minőség, évjárat és hibridválasztás összefüggései. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének és Kísérleti Gazdaságának Közleményei. 2: 1618.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Hegyi, Zs.Pók, I.Berzy, T.Pintér, J.Marton, L. Cs.: 2008. Comparison of the grain yield and quality potential of maize hybrids in different FAO maturity groups. Acta Agronomica Hungarica. 56: 161167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Huzsvai L. : 2001. Tartamkísérletek kiértékelése új szemszögből. Debreceni Egyetem. Agrártudományi Közlemények. Debrecen. II. kötet. 5560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Izsáki Z. : 2006. A kukorica minőségorientált tápanyag-ellátása. Szántóföld. 10: 712.

 • 13. Kralovánszky U. P. : 1975. A fehérjeprobléma. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 14. Lásztity R. : 1981. Gabonafehérjék. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 15. Lilburn, M.S.Ngidi, E.M.Ward, N.E.Lames, C.: 1991. The influence of severe drought on selected nutritional characteristics of commercial corn hybrids. Poultry Science. 70: 23292334.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Marton L.Cs. Hadi G.Pintér J.Hegyi Zs.Nagy E.Spitkó T.Szőke Cs.: 2008. Kukorica: a jövő növénye. Sokhasznú kukoricahibridek, 2008. Az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének és Kísérleti Gazdaságának Közleményei. 1: 36.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Nagy J. : 2009. A vetésidő hatása a kukorica (Zea mays L.) hibridek terméshozamára és minőségére. Növénytermelés. 58. 2: 85106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Pásztor, K.–Kováts A.: 1985. Changes in the production of maize hybrids due to mutant parent lines. Acta Agronomica. 34: 189195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Prokszáné Paplogó Zs. Harmati I.: 1988. Kukoricahibridek keményítő-, fehérje- és olajtartalma. Növénytermelés. 37. 1: 1726.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Sander, D.H.Allaway, W.H.Olson, R.A.: 1987. Modification of nutritional quality by environment and production practices 45–82. [In: Olson, R. A.Frey, K. J. (eds.) Nutritional quality of cereal grains]. ASA. CSSA. Madison. Wisc., USA.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Sharobeem, S.F.Hidvégi M.SimonnéSarkadi L.Lásztity R.Salgó A.: 1986. A kukorica mint fehérje- és aminósavforrás. Élelmezési Ipar. 40. 8: 287292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Széll E. Dévényi K.-né: 2009. A kukorica hasznosításának és termesztésének néhány kérdése – a racionális felhasználás és a termésingadozás mérséklésének jegyében. Agrofórum Extra. 27: 2025.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)