View More View Less
 • 1 Földművelési és Területfejlesztési Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia–Debreceni Egyetem, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032
 • | 2 Földhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032
Restricted access

Összefoglalás

A mezőgazdasági fejlődés tükrében egyre nagyobb a jelentősége a mikrobiológiai készítményeknek, mivel alkalmazásukkal fokozható talajaink termékenysége, a kultúrnövények ellenállóképessége, valamint csökkenthető a kemikáliák felhasználása.

Három éven át (2006–2008) természetes alapanyagú lombtrágyák hatékonyságát vizsgáltuk Hajdúszoboszló déli termelési körzetében, réti csernozjom talajon. Vizsgálataink során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a Natur Vita (Chlorella vulgaris és Spirulina platensis), a Natur Plasma (Chlorella spp.) és az Amalgerol Prémium (alginát, mannitol, laminarin stb.) lombtrágyák biztosítanak e további termésnövekedést az alaptrágyázáson felül állománykezelésben és tarlókezelésben. A készítmények hatékonyságát vetőmag kukoricaállományban teszteltük, majd 2008-ban a vizsgálatokat kiterjesztettük az étkezési burgonya-előállításra is.

A vizsgálati eredmények statisztikai értékelése során megállapítottuk, hogy a tesztelt lombtrágyák alkalmazásával javul a vetőmag kukoricaállomány kondíciója. Az alkalmazott kezeléstől függően az alaptrágyázáson felül további termésnövekedést biztosítanak, valamint kombinált alkalmazásuk nem eredményez szignifikánsan na-gyobb termést, mint a készítmények önmagukban történő kijuttatása.

 • 1. Arshad, M. A.Martin, S.: 2002. Identifying critical limits for soil quality indicators in agro-ecosystems. Agriculture, Ecosystems and Environment. 88. 2: 153160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Bronick, C. J.Lal, R.: 2005. Soil structure and management: a review. Geoderma. 124. 1–2: 322.

 • 3. Cartelat, A.Cerovic, Z. G.Goulas, Y.Meyer, S.– Lelarge, C.–Prioul, J.–L.-Barbottin, A.–Jeuffroy, M.-H.–Gate, P.–Agati, G. – Moya, I.: 2005. Optically assessed contents of leaf polyphenolics and chlorophyll as indicators of nitrogen deficiency in wheat (Triticum aestivum L.). Field Crops Research. 91. 1: 3549.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Carter, G. A.: 1994. Ratios of leaf reflectances in narrow wavebands as indicators of plant stress. International Journal of Remote Sensing. 15. 3: 697703.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Cong, P. T.Dung, T. D.Hien, T. M.Hien, N. T.Choudhury, A. T. M. A. L.Kecskés, M. L.Kennedy, I. R.: 2009. Inoculant plant growth-promoting microorganisms enhance utilisation of urea-N and grain yield of paddy rice in southern Vietnam. European Journal of Soil Biology. 45. 1: 5261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Dawe, D.Dobermann, A.Ladha, J. K.Yadav, R. L.Bao, L.Gupta, R. K.Lal, P.Panaullah, G.Sariam, O.Singh, Y.Swarup, A.Zhen, Q. – X.: 2003. Do organic amendments improve yield trends and profitability in intensive rice systems? Field Crops Research. 83. 2: 191213.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Deumlich, D.Funk, R.Frielinghaus, M.Schmidt, W. A.Nitzsche, O.: 2006. Basics of effective erosion control in German agriculture. Journal of Plant Nutrition and Soil Science (Zeitschrift fur Pflanzenernährung und Bodenkunde). 169. 3: 370381.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Douds, Jr. D. D., – Nagahashi, G.Pfeffer, P. E.Reider, C.Kayser, W. M.: 2006. On-farm production of AM fungus inoculum in mixtures of compost and vermiculite. Bioresource Technology. 97. 6: 809818.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Döbereiner, J.: 1997. Biological nitrogen fixation in the tropics: Social and economic contributions. Soil Biolgogy and Biochemistry. 29. 5–6: 771774.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Duffy, E. M.Cassells, A. C.: 2000. The effect of inoculation of potato (Solanum tuberosum L.) microplants with arbuscular mycorrhizal fungi on tuber yield and tuber size distribution. Applied Soil Ecology. 15. 2: 137144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Evans, R.: 2005. Reducing soil erosion and the loss of soil fertility for environmentally sustainable agricultural cropping and livestock production systems. Annals of Applied Biology. 146. 2: 137146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Gajdos É. : 2009. Baktérium alapú bio-trágya hatása a kukorica és a napraforgó kadmium toleranciájára vízkultúrás kísérletekben. Agrártudományi Közlemények (Acta Agraria Debreceniensis). 35: 1521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Gould, W. D.: 1990. Biological control of plant root diseases by bacteria. [In: Nakas, J. P.Hagedorn C. (eds.) Biotechnology of Plant-Microbe Interactions.]. McGraw-Hill, New York, 287372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Gosling, P.Shepherd, M.: 2005. Long-term changes in soil fertility in organic arable farming systems in England, with particular reference to phosphorus and potassium. Agriculture, Ecosystems and Environment. 105. 1–2: 425432.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Haller G. : 2009. Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok 2009 II. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Hansen, B.Kristensen, E. S.Grant, R.Hogh-Jensen, H.Simmelsgaard, S. E.Olesen, J. E.: 2000. Nitrogen leaching from conventional versus organic farming systems – a systems modelling approach. European Journal of Agronomy. 13. 1: 6582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Hernandez, J-P.de-Bashan, L. E.Rodriguez, D. J.Rodriguez, Y.Bashan, Y.: 2009. Growth promotion of the freshwater microalga Chlorella vulgaris by the nitrogen-fixing, plant growth-promoting bacterium Bacillus pumilus from arid zone soils. European Journal of Soil Biology. 45. 1: 8893.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Kannaiyan, S.: 2002. Biofertilizers for sustainable crop production. [In: Kannaiyan, S. (ed.) Biotechnology of biofertilizers.]. Narosa Publishing House. New Delhi, India. 949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Kohler, J.Caravaca, F.Carrasco, L.–Roldán A.: 2006. Contribution of Pseudomonas mendocina and Glomus intraradices to aggregates stabilisation and promotion of biological properties in rhizosphere soil of lettuce plants under field conditions. Soil Use and Management. 22. 3: 298304.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Kincses, I.Nagy, P. T.Sipos, M.: 2009. Effect of bacteria fertilizers on plant extracted Zn and Cu content of ryegrass (Lolium perenne) at different types of soil. [In: Szilágyi M.Szentmihályi K. (eds.) Trace elements in the food chain. Vol. 3. Deficiency or excess of trace elements in the environment as a risk of health.] Hungarian Academy of Sciences, Chemical Research Center. Budapest. 357361.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Kim, K.Barham, B. L.Coxhead, I.: 2000. Recovering soil productivity attributes from experimental data: a statistical method and an application to soil productivity dynamics. Geoderma. 96. 3: 239259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Kloepper, J. W.Liftshitz, K.Zablotowitcz, R. M.: 1989. Free-living bacterial inocula for enhancing crop productivity. Trends in Biotechnology. 7. 2: 3943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Liang, Y. C.Shen, Q. R.Shen, Z. G.Ma, T. S.: 1996. Effects of silicon on salinity tolerance of two barley cultivars. Journal of Plant Nutrition. 19. 1: 173183.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Lin, X.Zhou, W.Zhu, D.Chen, H.Zhang, Y.: 2006. Nitrogen accumulation, remobilization and partitioning in rice (Oryza sativa L.) under an improved irrigation practice. Field Crops Research. 96. 2–3: 448454.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Loveland, P.Webb, J.: 2003. Is there a critical level of organic matter in the agricultural soils of temperate regions: a review. Soil and Tillage Research. 70. 1: 118.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Lupwayi, N. Z.Arshad, M. A.Rice, W. A.Clayton, G. W.: 2001. Bacterial diversity in water-stable aggregates of soils under conventional and zero tillage management. Applied Soil Ecology. 16. 3: 251261.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Markwell, J.Osterman, J. C.Mitchell, J. L.: 1995. Calibration of the Minolta SPAD-502 leaf chlorophyll meter. Photosynthesis Research. 46. 3: 467472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Minolta Camera Co. Ltd.: 1989. Chlorophyll meter SPAD-502. Instruction Manual. Radiometric Instruments Divisions. Osaka. Minolta.

 • 29. Nagy, J.: 2006. Effect of tillage on the yield of crop plants. Cereal Res. Commun. 34. 1: 255258.

 • 30. Nagy, J.: 2007. Evaluating the effect of year and fertilisation on the yield of mid ripening (FAO 400–499) maize hybrids. Cereal Res. Commun. 35. 3: 14971507.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Nisha, R.Kaushik, A.Kaushik, C. P.: 2007. Effect of indigenous cyanobacterial application on structural stability and productivity of an organically poor semi-arid soil. Geoderma. 138. 1–2: 4956.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Péterfi I. : 1977. Az algák biológiája és gyakorlati jelentősége. Ceres Könyvkiadó. Bukarest.

 • 33. Reeves, D. W.: 1997. The role of soil organic matter in maintaining soil quality in continuous cropping systems. Soil and Tillage Research. 43. 1–2: 131167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Schwab, A. P.: 1990. Changes in soil chemical properties due to 40 years of fertilization. Soil Science. 149. 1: 3546.

 • 35. Sims, J. T.Vasilas, B. L.Gartley, K. L.Milliken, B.Green, V.: 1995. Evaluation of soil and plant nitrogen tests for maize on manured soils of the Atlantic coastal plain. Agronomy Journal. 87. 2: 213222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Smith, S. E.Read, D. J.: 1997. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press. San Diego. CA.

 • 37. Sturz, A. V.Nowak, J.: 2000. Endophytic communities of rhizobacteria and the strategies required to create yield enhancing associations with crops. Applied Soil Ecology. 15. 2: 183190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Tripathi, R. D.Dwivedi, S.Shukla, M. K.Mishra, S.Srivastava, S.Singh, R.Rai, U. N.Gupta, D. K.: 2008. Role of blue green algae biofertilizer in ameliorating the nitrogen demand and fly-ash stress to the growth and yield of rice (Oryza sativa L.) plants. Chemosphere. 70. 10: 19191929.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Vessey, J. K.: 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil. 255. 2: 571586.

 • 40. Wu, S. C.Cao, Z. H.Li, Z. G.Cheung, K. C.Wong, M. H.: 2005. Effects of biofertilizer containing N-fixer, P and K solubilizers and AM fungi on maize growth: a greenhouse trial. Geoderma. 125. 1–2: 155166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)