Author:
Márta BirkásSzent István Egyetem, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by Márta Birkás in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

Kemenesy Ernőt 1921–1945 között kiváló gazdaként és gazda szakíróként, ezt követően haláláig (1985) példamutató kutatóként, oktatóként, máig időszerű szakmai könyvek szerzőjeként tartjuk számon. Az ésszerű szervesanyag gazdálkodás első szószólóinak egyike, s nevéhez fűződik biológiai talajművelés feltételeinek és módszereinek kidolgozása. Jelen tanulmányban felidézzük az általa meghonosított, és gyakran használt szakmai kifejezéseket – talaj ősállapota, talajerő, talajerő-gazdálkodás, humuszgazdálkodás, tartós szerkezet, művelhetőség. A biológiai szemléletű talajművelés bemutatásával a még napjainkban is előforduló sablonosságok elkerülésére, a talaj biológiai életének, szervesanyagának, szerkezetének és nedvességének kímélésére irányítjuk a figyelmet.

 • 1. Anon.: 1939. Írói jutalomdíjak kiosztása az OMGE közgyűlésén. Köztelek. 49. 52: 982.

 • 2. Birkás M. : 1987. A talajművelés minőségét befolyásoló agronómiai tényezők értékelése. Kandidátusi értekezés. Gödöllő.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Birkás M. : 1999. A magyar talajművelés klasszikusai. Gyakorlati Agrofórum. Különszám a talajművelésről. 10. 7: 7073.

 • 4. Birkás M. : 2006. Talajművelés. [In: Birkás M. (szerk.) Földművelés és földhasználat.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 9698.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Birkás M. : 2009. A talajminőség védelem Cserháti Sándor munkásságában. Növénytermelés. 58. 4: 8193.

 • 6. Faulkner, E. H.: 1943. Plowman's Folly. Univ. of Oklahoma Press. Stillwater. 156.

 • 7. Gyárfás J. : 1922. Sikeres gazdálkodás szárazságban. Magyar Dry-farming. Pátria. Budapest.

 • 8. Gyárfás J. : 1956. Nyári és ősz eleji talajművelés ősziek alá ekével, vagy eke nélkül? Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 82.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Hartyányi B. : 1988. Kemenesy (Kemptner) Ernő. [In: Für L.–Pintér J. (szerk.) Magyar agrártörténti életrajzok, I-P.] Magyar Mezőgazdasági Múzeum. Budapest. 135139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Jolánkai M. : 2006. A földművelés fejlődésének rövid története. [In: Birkás M. (szerk.) Földművelés és földhasználat.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 1521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Kemenesy E. : 1953. Hozzászólás “A mélyszántás kérdései” ankéton. MTA VIII. Osztályközlemények. 2. 2: 109165.

 • 12. Kemenesy E. : 1954. Hozzászólás a “Harc a sematizmus ellen a mezőgazdaságban” c. az Állami Gazdaságok ankétján. Állami Gazdaságok. 6. 13–14: 39.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kemenesy E. : 1956. Talajerőgazdálkodás. Akadémiai Kiadó. Budapest. 370.

 • 14. Kemenesy E. : 1961. A földművelés irányelvei. Akadémiai Kiadó. Budapest. 518.

 • 15. Kemenes E. : 1964. Talajművelés. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 163.

 • 16. Kemenesy E. : 1972. Földművelés – talajerőgazdálkodás. Akadémiai Kiadó. Budapest. 427.

 • 17. Kemptner (Kemenesy) E. : 1928. Sekélyen vagy mélyen szántsuk-e a tarlót? Köztelek. 38. 64–6: 13431344.

 • 18. Sipos G. : 1972. Földműveléstan. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 170173.

 • 19. Sipos S. : 1978. Talajművelés. [In: Lőrincz J. (szerk.) Földműveléstan.] Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 156266.

 • 20. Szabados A. : 1949. A föld alatti harmat képződése, és jelentősége. Időjárás. 53. 25: 4347: 117–118, 178180.

 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)