Authors:
Gergő Péter Kovács Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by Gergő Péter Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Péter Mikó Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by Péter Mikó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Nagy Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by László Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Csaba Gyuricza Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő, Páter Károly u. 1., H-2103

Search for other papers by Csaba Gyuricza in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A Szent István Egyetem Növénytermesztési és Biomassza-hasznosítási Bemutató Központjában (Szárítópuszta) 2009-ben vizsgáltuk a műtrágyázás és a talajművelési kezelések kombinációinak hatását cukorcirokra. A kísérleti terület a Gödöllői dombvidék kistáján fekszik. A szabadföldi kísérletet kedvezőtlen adottságú, rozsdabarna erdőtalajon állítottuk be. A terület éghajlata kontinentális típusú, jellemzőek az időjárási szélsőségek. A kísérlet évében a vegetációs időben lehullott csapadék 133 mm volt. A talaj K és foszfor ellátottsága megfelelő, N-ellátottsága gyenge. A kísérletben 4 talajművelési eljárás (szántás, kultivátorozás, tárcsázás, direktvetés) és 6 különböző trágyakezelés (50, 100 kg/ha N hatóanyag; 40, 80 kg/ha K hatóanyag) szerepelt. A kísérletben használt cukorcirokhibrid a Sucrosorgo. A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a talajművelés módja és a trágyakezelés is hatással volt a zöldtömeg alakulására és a hektáronkénti etanol kihozatalra. A kontrollhoz képest az 50 kg/ha N hatóanyagszinten 9,8%–47,6%; 100 kg/ha N 9,7%–32%, 40 kg/ha K hatóanyagszinten 8,5%–17,6%, 80 kg/ha K 8,5%–33,9%, és a kombinált műtrágyaszinteken 50 kg/ha N–40 kg/ha K 9,2%–34,4%; 100 kg/ha N–80 kg/ha K 9,9%–39,9% refraktrométeres szárazanyag (Brix) növekedést mértünk a cukorcirok szárában. A talajművelés módja is hatással volt a kapott eredményekre. A direktvetéshez képest kontroll tápanyag-ellátási szinten a szántásos kezelésnél 82%-os, tárcsásnál 57%, kultivátorosnál 47%-os betakarításkori zöldtömeg-többletet mértünk. A direktvetés a 2009-es aszályos évben nem bizonyult megfelelőnek a cukorcirok számára. További kísérletek szükségesek annak megállapítására, hogy az évjárathatás miképpen befolyásolja a cukorcirok beltartalmi paramétereit.

 • 1. Antal J. : 2000. Növénytermesztők zsebkönyve. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 107338.

 • 2. Antonopoulou, G.Gavala, H. N.Skiadas, I. V.Angelopoulos, K.Lyberatos, G.: 2008. Biofuels generation from sweet sorghum: Fermentative hydrogen production and anaerobic digestion of the remaining biomass. Bioresource Technology. 99: 110119.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bai A. : 2004. A bioetanol-előállítás gazdasági kérdései. Agrártudományi Közlemények. 14: 3038.

 • 4. Barabás Z. Faragó L.: 1980. A hibrid szemescirok. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 5. Baráth Cs-né. Ittzés A.Ugrósdy Gy.: 1996. Biometria. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 6. Birkás M. : 2009. A klasszikus talajművelési elvárások és a klímakár csökkentés kényszere. Növénytermelés. 58. 2: 123134.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Bocz E. : 1996. Szántóföldi növénytermesztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 430.

 • 8. Buxton, D. R.Anderson, I. C.Hallam, A.: 1999. Performance of sweet and forage sorghum grown continuously, double-cropped with winter rye or rotation with soybean and maize. Agronomy Journal. 91: 93101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Gnansounou, E.Dauriat, A.Wyman, C. E.: 2005. Refining sweet sorghum to ethanol and sugar: economic trade-offs in the context of North China. Bioresour. Technol. 96: 9851002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Gosse, G.: 1996. Overview on the different filiéres for industrial utilisation of sorghum. Proc. First seminar on sorghum for energy and industry. Toulose. 1996. 04. 1–3. 1015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Grábner E. : 1942. Szántóföldi növénytermesztés (Cukor és fenyércirok). Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság. 908910.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Fogarassy Cs. : 2001. Energianövények a szántóföldön. SZIE GTK Európai Tanulmányok Központja. Gödöllő. 5054.

 • 13. Gyuricza Cs. : 2008. Cukorcirok termesztése energetikai hasznosításra. Agronapló. 12. 4: 7576.

 • 14. Izsáki Z. Németh T.: 2008. A N-ellátottság hatása a silócirok terméshozamára és minőségére. Agronapló. 12. 4: 7778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Józsa L. : 1976. A takarmánycirok termesztése és felhasználása. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 16. Késmárki I. : 2005. Silócirok. [In: Antal J. (szerk.) Növénytermesztástan 2. Gyökérgumós növények, olaj- és ipari növények, takarmánynövények.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 553558.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Karellas, S.Boukis, I.Kontopoulos, G.: 2010. Development of an investment decision tool for biogas production from agricultural waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 14: 12731282.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Laddha, K. C.Totawat, K. L.: 1997. Effect of deep tillage under rainfed agriculture on production of (Sorghum bicolour L. Moench) intercropped with green gram (Vigna radiate L. Wilczek) in western India. Soil & Tillage Recearch. 43: 241250.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Lay, J. J.Lee, Y. J.Noike, T.: 1999. Feasibility of biological hydrogen production from organic fraction of municipal solid waste. Water Research. 33. 11: 25792586.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Liu, S. Y.Lin, C. Y.: 2009. Development and perspective of promosing energy plants for bioethanol production in Taiwan. Renewable Energy. 34: 19021907.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Macesic, D.Uher, D.Stafa, Z.: 2008. Biomass production and ethanol from sweet sorghum in Croatia. Cereal Res. Commun. 36. 2: 527530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Mekbib, F.: 2006. Farmer and formal breeding of sorghum (Sorghum bicolour L. Moench) and the implications for integrated plant breeding. Euphytica. 152: 163176.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Ouédraogo, E.Stroosnijder, L.Mando, A.Brussaard, L.Zougmoré, R.: 2007. Agro ecological analysis and economic benefit of organic resources and fertiliser in till and no-till sorghum production after a 6-year fallow in semi-arid West Africa. Nutrition Cycle in Agro Ecosystem. 77: 245256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Pantskhava, E. S.Pozharnov, V. A.: 2006. Biofuel and power engineering. Russia's Capabilities. Thermal Engineering. 53. 3: 231239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Pholsen, S.Higgs, D. E. B.Suksri, A.: 2001. Effect of nitrogen and potassium fertilisers on growth, chemical components and seed yield of forage sorghum (Sorghumbicolour L. Moench) grown on oxic paleustults, Northeast Thailand. Pakistan Journal of Biological Sciences. 4. 1: 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Sakellariou-Makrantonaki, M.Papalexis, D.Nakos, N.Kalavrouziotis, I. K.: 2007. Effect of modern irrigation methods on growth and energy production of sweet sorghum (var. Keller) on a dry year in Central Greece. Agricultural Water Management. 90: 181189.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Smith, G. A.Bagby, M. O.Lewellan, R. T.Doney, D. L.Moore, P. H.Hills, F. J.Canpbell, L. G.Hogaboam, G. J.Coe, G. E.Freeman, K.: 1987. Evaluation of sweet sorghum for fermentable sugar production potential. Crop Science. 27. 4: 788793.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Sváb J. : 1981. Biometriai módszerek a kutatásban. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 557.

 • 29. Szabó L. : 1983. Melegövi növénytermesztéstani ismeretek 2. Egyetemi Jegyzet. Gödöllő. 5967.

 • 30. Tian, Y.Zhao, L.Meng, H.Sun, L.Yan, J.: 2009. Estimation of un-used land potential for biofuels development in (the) Peoples's Republic of China. Applied Energy. 86: 7785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Tsuchihashi, N.Goto, Y.: 2004. Cultivation of sweet sorghum (Sorghum bicolour L. Moench) and determination of its harvest time to make use as the raw material for fermentation, practiced during rainy season in dry land of Indonesia. Plant Production Science. 7. 4: 442448.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Várallyay, Gy.: 2007. Soil resilience (Is soil a renewable natural resource?) Cereal Res. Commun. 35. 2: 12771280.

 • 33. Weiland, P.: 2000. Anaerobic waste digestion in Germany – Status and recent developments. Biodegradation. 11: 415421.

 • 34. Zhao, L. Y.Dolat, A.Steinberger, Y.Wang, X.Osman, A.Xie, G. H.: 2009. Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel. Field Crops Research. 111: 5564.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Zhang, C.Xie, G.Li, S.Ge, L.He, T.: 2010. The productive potentials of sweet sorghum ethanol in China. Applied Energy. 87. 7: 23602368.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)