Authors:
Csaba RáczAgrometeorológiai Obszervatórium, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Csaba Rácz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
János NagyFöldhasznosítási, Műszaki és Területfejlesztési Intézet, Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by János Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

Összefoglalás

A növényállományok vízellátottságának megítélése nagymértékben függvénye a választott mérőszámnak, illetve az ahhoz tartozó referencia időszaknak. Különböző hosszúságú időszakok csapadékösszegei, illetve egy vízellátottsági index került összehasonlításra a Debrecen-Látóképen beállított többtényezős szántóföldi kukorica tartamkísérlet eltérő tápanyag-kezelési szinteken és öntözés mellett vagy a nélkül elért terméseredményeivel való korrelációja alapján. Meghatározásra került a trágyakezelések közül adott körülmények között legjobban hasznosuló tápanyagdózis nagysága, illetve a vízhasznosulás tápanyagszinttől való függésének mértéke. Figyelembe véve, hogy a gazdaságos termelés elsődleges eleme a produkciónak a termelési inputok egy marginális hatékonysági szintjéig történő növelése, valamint a termésbiztonság ezen belüli maximalizálása, konkrét ajánlások kerültek közlésre a leghatékonyabb tápanyagszint, illetve az ehhez tartozó öntözővízigény tekintetében.

 • 1. Antal E. : 2001. A növényi vízellátottság hazai kérdőjelei a jövő évtizedekben a globális éghajlatváltozás tükrében. [In: Szász G. (szerk.) Dr. sen. Berényi Dénes születésének 100 éves jubileumi ünnepsége. Jubileumi Kiadvány.] DE ATC. Debrecen. 119145.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Berzsenyi Z. : 1993. A műtrágyázás és az évjárat hatása a kukoricahibridek termesztésére és a N-műtrágyareakciójára tartamkísérletben az 1970–1991. években. Növénytermelés. 42. 1: 4962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Csathó P. Kádár I.Sarkadi J.: 1989. A kukorica műtrágyázása meszes csernozjom talajon. Növénytermelés. 38. 1: 6976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Debreczeni B. : 1994. Ökológiai hatások és a műtrágyázás kapcsolata. [In: Debreczeni B.-Debreczeni B.-né (szerk.) Trágyázási kutatások (1960–1990).] Akadémiai Kiadó. Budapest. 366398.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Debreczeni B.-né : 1964. A műtrágyák gazdaságos adagjának és arányának vizsgálata öntözött talajokon. Időszerű öntözési kutatások. Vituki. 99100.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Debreczeni B.-né : 1969. Adatok a kukorica vízháztartásának kérdéseihez. [In: I'só I. (szerk.) Kukoricatermesztési kísérletek 1955–1968.] Akadémiai Kiadó. Budapest. 433439.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Debreczeni B.-né : 2009. Évjárathatások vizsgálata az OMTK-kísérletek növényeinek termésére. [In: Debreczeni B.-né–Németh T. (szerk.) Az Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) kutatási eredményei (1967–2001).] Akadémiai Kiadó. Budapest. 353389.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Dorogi I. : 1987. A szántóföldi növénytermesztés kemizálása. [In: Hajdú M. (szerk.) A szántóföldi növénytermesztés átalakulása Magyarországon (1950–1980).] Akadémiai Kiadó. Budapest. 110138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Hank O. Frank M.: 1951. Összefüggés a talaj tápanyagellátás és a vízfogyasztás között egyes gazdasági növényeknél. ÖKI Évkönyv 2. Szarvas. 219230.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Nagy J. Huzsvai L.: 1995. Az évjárat hatás értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére. Növénytermelés. 44. 4: 385393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Nagy J. : 1995. A műtrágyázás hatásának értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére eltérő évjáratokban. Növénytermelés. 44. 5–6: 493506.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Nagy J. : 2007. Kukoricatermesztés. Akadémiai Kiadó. Budapest. 322348.

 • 13. Pummer L. Krisztián J.Holló S.Perényi M.: 1995. A műtrágya – csapadék – termés kapcsolata kukorica tartamkísérlet mérési eredményei alapján. Növénytermelés. 44. 5–6: 535545.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Ruzsányi L. : 1973. A műtrágyázás hatása egyes szántóföldi növények vízfogyasztására és vízhasznosítására. Növénytermelés. 23. 3: 249258.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Ruzsányi L. : 1989. Az aszály enyhítésének agrotechnikai lehetőségei. [In: Hanyecz V. (szerk.) Aszály.] ÖKI. Szarvas. 4954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Ruzsányi L. : 1997. A szárazság, az aszály mérséklésének növénytermesztési lehetőségei a Hajdúság és a Közép-Tisza-vidék szántóin. [In: Nyíri L. (szerk.) Az aszálykárok mérséklése.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 42108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Shaw, R. H.Dale, R. F.: 1959. Climate and corn yields in Iowa. Weekly Weather and Crop Bulletin. 46. 19: 78.

 • 18. Szalóki S. : 1988. Az öntözéses gazdálkodás újabb kutatási eredményei. Tanulmányok. ÖKI. Szarvas.

 • 19. Szász G. : 1988. Agrometeorológia. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest. 462.

 • 20. Szász G. : 1991. A nyári aszályhajlam területi eloszlása Magyarországon. Acta Geographica Debrecina. Debrecen. 28–29: 299308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Szász G. : 1997. A víz a légkörben, a talajban és a növényben. [In: Szász G.–Tőkei L (szerk.) Meteorológia mezőgazdáknak, kertészeknek, erdészeknek.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 111148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Szász G. : 1998. A természetes vízhasznosulás agrometeorológiai vizsgálatának eredményei. Növénytermelés. 47. 3: 289300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Varga-Haszonits Z. Varga Z.: 1999. Agroklimatológia I. (Éghajlat és növénytermesztés). PATE. Mosonmagyaróvár. 284325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)