Author:
András Szabó Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by András Szabó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A köztermesztésben szereplő korszerű napraforgó hibridek termésbiztonságának fokozása az agrotechnikai tényezők optimalizálását teszi szükségessé. A vetéstechnológia jelentős mértékben képes kompenzálni az évjárat kedvezőtlen hatásait, valamint hozzájárulni a kórokozókkal szembeni sikeresebb védekezéshez és a termésmaximalizáláshoz. A tőszám és a vetésidő az agrotechnika két sarkalatos pontját képezi. A kísérletet a hajdúsági löszháton állítottuk be a 2009. évben. A köztermesztésben alkalmazott napraforgó hibridek tőszám és vetésidő reakcióját vizsgáltuk a kórtani tényezők és a produktivitás vonatkozásában. Az eltérő időpontú vetésidők a szárszilárdsági paramétereket, valamint a betegségfertőzöttséget jelentősen befolyásolták. A legkésőbbi időpontú vetésidőben volt a szárdőlés és a tányér alatti szártörés mértéke a hibridek átlagában a legalacsonyabb (4,6%, 1,9%), míg a korai vetésidőben a legmagasabb (9,5%, 6,3%). Ugyanez a tendencia érvényesült a szár Sclerotinia, a Diaporte, valamint a tányérbetegségek fertőzöttségével kapcsolatban is. A tőszám növelése ugyancsak a szárszilárdsági paraméterek romlásához, valamint a vizsgált kórokozók infekciójának növekedéséhez vezetett. A 2009. száraz évjáratban az 55 000 tő ha−1 állománysűrűség bizonyult optimálisnak (4838 kg/ha). A 2009. évben az április közepi vetésidőben kaptuk a hibridek átlagában a maximális termést (4717 kg/ha). A korábbi vagy későbbi vetésidő egyaránt terméscsökkenéshez vezetett (3712 kg/ha, 4228 kg/ha). A kórokozók kártétele a vetésidő későbbre halasztásával fokozatosan csökkent. A hibridek olajtartalmát a vetésidő és az állománysűrűség befolyásolta. A legnagyobb átlagos olajtartalmat a 3. vetésidőben (44,51%), valamint a legnagyobb vizsgált tőszámsűrűségi szinten figyeltük meg (44,27%). Az olajhozam alakulását elsősorban a termésmennyiség határozta meg. A hibridek genotípusosan eltérő módon reagáltak a kísérlet során mind a tőszám, mind a vetésidő változására a vizsgált tényezőkkel kapcsolatban.

 • 1. Aguilar, G. L.Escalante, A. J. A.Fucikovsky, Z. L.Tijerina, C. L.Engleman, E. M.: 2005. Leaf area, net assimilation rate, yield and plant density in sunflower. Terra. 23. 3: 303310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Birkás, M.Dexter, A. R.Kalmár, T.Bottlik, L.: 2006. Soil quality - soil condition - production stability. Cereal Res. Commun. 34. 1: 135138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bíró, J.Pepó, P.: 2008. Néhány eltérő genotípusú napraforgó (Helianthus annuus L.) hibrid trágyareakciójának vizsgálata. Növénytermelés. 57. 2: 149157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Borbélyné Hunyadi, É.Csajbók, J.Lesznyák, M.: 2007. Relations between the yield of sunflower and the characteristics of the cropyear. Cereal Res. Commun. 35. 2: 285288.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Borbélyné Hunyadi, É.Lesznyák, M.: 2006. Investigating yield and phenological stages of sunflower varieties in agroecological enviroment. Cereal Res. Commun. 34. 1: 417420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Dani, M.Pepó, P.: 2005. The yield potential utilization of some sunflower hybrids in different cropyears. Cereal Res. Commun. 33. 1: 193196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Göksoy, A. T.Turan, Z. M.: 2007. Correlations and path analysis of yield components in synthetic varieties of sunflower (Helianthus annuus L.). Acta Agronomica Hungarica. 55. 3: 339345.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Lehoczky, É.Sárkány E., Sz.: 2006. Influence of preemergence herbicides on the early growth of sunflower hybrids. Cereal Res. Commun. 34. 1: 10331036.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Lehoczky, É.Pardi, J.Szalai, T.Dobozi, M.: 2002. Effect of pre-emergent herbicides on the growth of sunflower varieties. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten undPflanzenschutz. Sonderheft. 18: 937941.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Lehoczky, É.Reisinger, P.Kőmíves, T.Szalai, T.: 2006. Study on the early competition between sunflower and weets in field experiments. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten undPflanzenschutz. Sonderheft, 20: 935940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Mikulec, V.Stehlova, K.: 2006. Application of the climate change scenarios on selected meteorological charasterestics for the purposes of water content course prognosis in time horizons 2010, 2030 and 2075. Cereal Res. Commun. 34. 1: 4548.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Pepó P. Borbélyné Hunyadi É.Zsombik L.: 2002. A napraforgó-termesztés agrotechnikai fejlesztési lehetőségei. Agrofórum. 13. 1: 1922.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Pepó, P.Szabó, A.: 2005. Effect of agrotechnical and meteorological factors on yield formation in sunflower production. Cereal Res. Commun. 33. 1: 4952.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Sándor, Zs.Kátai, J.Tállai, M.Varga, A.Balogh, E.: 2007. The effect of herbicides applied in maize on the dynamics of some soil microbial groups and soil enzyme activity. Cereal Res. Commun. 35. 1: 10251028.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Szabó, A.Pepó, P.: 2007. Effect of plant density on yield and oil content of different sunflower genotypes. Cereal Res. Commun. 35. 2: 11211124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Várallyay Gy. - Láng I.Csete L.Jolánkai M. (szerk.): 2007. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok (A VAHAVA Jelentés). Agrokémia és Talajtan. 56. 1: 199202.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Zsombik, L.: 2006. Effect of sowing time on the oil content of different sunflower hybrids. Cereal Res. Commun. 34. 1: 725728.

 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)