View More View Less
 • 1 Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem AGTC, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032
Restricted access

Összefoglalás

Polifaktoriális tartamkísérletben, két aszályos évjáratban (2007. és 2009.) vizsgáltuk a talaj nedvességkészlete és a kukorica terméseredménye közötti összefüggéseket. A vízhiányértékekből látszik, hogy a kukorica számára a bikultúrás vetésváltás a legkedvezőbb, az egész tenyészidőszakot vizsgálva itt kaptuk a legkisebb értékeket. A 2007. év alacsony terméseredményei a magas vízhiányértékeknek tulajdoníthatóak, ezzel szemben a 2009. év ugyancsak kedvezőtlen csapadékellátottsága ellenére a terméseredmények jóval nagyobbak voltak. Ez a jelentős mennyiségű júniusi csapadék következtében alakult így. A 30 éves átlagtól is több csapadék jó hatással volt a kukorica virágzási-terméskötési időszakában megnövekvő vízigényének kielégítésére, ezáltal a magasabb terméseredmények kialakulására, “termésmentő” szerepe volt. Az öntözött parcellák esetében a májusi vízutánpótlás a kukoricának még egyenletesebb vízellátást biztosított a tenyészidőszak első felében, így erőteljesebb vegetatív fejlődés, még nagyobb terméseredmények realizálódtak. A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy aszályos évjáratokban a megfelelő agrotechnikai elemek alkalmazásával enyhíthetünk a csapadékhiány által generált stresszhelyzeteken, a nagyobb mérvű termésdepresszión.

 • 1. Anda A. : 2008. A kukoricaállományon belüli léghőmérséklet és légnedvesség alakulása kis vízadaggal történő öntözésnél. Növénytermelés. 57. 1: 6984.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Birkás, M.: 2006. Lehet-e védekezni a klímaszélsőségek ellen? Mezőgazdasági technika. 47. 9: 3739.

 • 3. Bradford, K. J.: 1994. Water stress and the water relations of seed development: a criticalreview. Crop Science. 34. 1: 111.

 • 4. Ceská, J.Hejnák, V.Ernestová, Z.Krizkováy, J.: 2008. The effect of soil drought on photosynthesis and transpiration rates of maize (Zea mays L.). Cereal Res. Commun. 36: 823826.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Hegyi, Z.Pók, I.Berzy, T.Pintér, J.Marton, L. Cs.: 2008. Comparisonof the grain yield and quality potential of maize hybrids in different FAO maturity groups. Acta Agronomica Hungarica. 56. 2: 161167.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Hoffmann, S.Debreczeni, K.Hoffmann, B.Berecz, K.: 2007. Grain yield of wheat and maize as affected by previous crop and seasonal impacts. Cereal Res. Commun. 35. 2: 469472.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Jambrovic, A.Andric, L.Ledencan, T.Zdunic, Z.: 2008. Soil and genotype influences on yield and nutritional status of maize hybrid parents. Cereal Res. Commun. 36: 10151018.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Jolánkai M. Birkás M.: 2009. Klímaváltozás és növénytermesztés. V. Növénytermesztési Tudományos Nap. Növénytermesztés: Gazdálkodás–Klímaváltozás–Társadalom. Akadémiai Kiadó. 2732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Vágó, K.Dobó, E.Kumar Singh, M.: 2006. Predicting the biogeochemical phenomenon of drought and climate variability. Cereal Res. Commun. 34. 1: 9397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Keszthelyi S. : 2005. A 2004. év klimatikus tényezőinek hatása a kukorica fejlődésére, kártevőinek megjelenésére és kártételére. Gyakorlati Agrofórum Extra. 10. 2005. március. 37.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Láng I. Csete L.Jolánkai M.: 2007. A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A VAHAVA jelentés. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Pepó, P.Vad, A.Berényi, S.: 2008. Effects of irrigation on yields of maize (Zea mays L.) in different crop rotations. Cereal Res. Commun. 36: 735738.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Petrasovits I. : 1988. Az agrohidrológia főbb kérdései. Akadémiai Kiadó. Budapest.

 • 14. Ruzsányi, L.: 1996. Aszály hatása és enyhítésének lehetőségei a növénytermesztésben. [In: Cselőtei, L.Harnos, Zs. (szerk.) Éghajlat, időjárás, aszály.] Akaprint. Budapest. 566.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Sárvári, M.: 2005. Impact of nutrient supply, sowing time and plant density on maize yields. Acta Agronomica Hungarica. 53. 1: 5970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Stekauerová, V.Nagy, V.: 2006. Course of soil layer water content in agricultural cultivated soil during years 1999 and 2000. Cereal Res. Commun. 34. 1: 287290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Vad, A.Zsombik, L.Szabó, A.Pepó, P.: 2007. Critical cop management factors in sustanaible maize (Zea mays L.) production. Cereal Res. Commun. 35. 2: 12531256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Vagó, K.Dobó, E.Kumar Singh, M.: 2006. Predicting the biogeochemical phenomenon of drought and climate variability. Cereal Research Communications, 34: 1 9397.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Várallyay, Gy.: 2006. A talaj multifunkcionalitása és szerepe a tájökológiában. II. Magyar Tájökológiai Konferencia. Debrecen, 2006. április 7–9. Az előadások és poszterek összefoglalói. 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Varga-Haszonits Z . – Varga Z.Lantos Zs.Enzsölné Gerencsér E.Milics G.: 2008. A talajok vízellátottságának hatása a gazdasági növények vízigényének alakulására. Agrokémia és Talajtan. 57. 1–2: 720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation