Authors:
Éva Bódi Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Éva Bódi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Lévai Növénytudományi Intézet, Mezőgazdasági Növénytani és Növényélettani Tanszékcsoport, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by László Lévai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Huzsvai Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by László Huzsvai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Béla Kovács Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Béla Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A molibdén alapvető nyomelem a növényi tápanyagellátásban. Növényélettani jelentő ségét 1940-ben bizonyították be. A növény nitrogén anyagcseréjében van fontos szerepe, hiányában nitrát felhalmozódás tapasztalható.

Kutatómunkánk célja kettős volt: Kísérleteink során egyrészt arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan változik a kukorica (Zea mays L. cv Norma SC) csíranövény Mo, Fe és S koncentrációja növekvő kon centrációjú Mo-kezelések során. Azért tartottuk fontosnak e három elem koncentrációjának nyomon követését, mert a nitrátredukcióban, a nitrát-reduktáz működésében ezek az elemek kiemelt szerepet töltenek be. Másrészt kísérleteinkkel laboratóriumi körülmények között kívántuk igazolni, hogy szoros összefüggés van a molibdénellátás és nitrátredukció között: a növények fiziológiai molibdén szükségletét biztosítva, csökkenteni tudjuk nitrát tartalmukat.

Kísérleteink az alábbi két típusba sorolhatók: rizoboxos- és tápoldatos kísérletek.

Rizoboxos kísérleteinkben három különböző koncentrációjú Mo-kezelést alkalmaztunk: 30, 90, 270 mg/kg. A kontroll talajhoz pedig nem adtunk molibdént.

Tápoldatos kísérleteinkben a kezelések a következők voltak: 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM Mo koncentrációk. A kontroll tápoldat nem tartalmazott molibdént.

Az eredményekből egyértelműen látható, hogy a Mo-kezelések hatására, a kukori ca csíranövények Mo koncentrációja jelentősen megemelkedett. A kísérleti növények hajtásának és gyökerének külön történő vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a gyökerekben mért Mo-koncentrációk nagyobbak a hajtásban mért értékeknél. Ez arra utal, hogy a gyökerekben, a vizsgált körülmények között a nitrát akkumulációja intenzívebb volt. A molibdénnel ellentétében a kén és a vas koncentrációjának alakulásában nem figyeltünk meg egyértelmű, jelentős növekedést.

 • 1. Aubert, H.Pinta, M.: 1977. Trace elements in soils. Elsevier Scientific Publishing Company. 5561.

 • 2. Berger, K. C.Pratt, P. F.: 1965. Advances in secondary and micronutrient fertilization. [In: McVicka, M. M.Bridger, G. L.Nelson, L. B. (eds.) Fertilizer technology and usage.] Soil Science Society of America. Madison. Wisconsin. USA. 287340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Berks, B. C.Ferguson, S. J.Moir, J. W. B.Richardson, D. J.: 1995. Biochim. Biophys. Acta–Bioenergetics. 1232: 97.

 • 4. Cakmak, I.Marschner, H.: 1990. Decrease in nitrate uptake and increase in proton release in zinc deficient cotton, sunflower and buckwheat plants. Plant and Soil. 129: 261268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Duval, L.More, E.Sicot, A.: 1991. Observations on molybdenum deficiency in cauliflower in Brittany. Comtes Rendus de I Academic d Agriculture de France. 78: 2734.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Füleky, Gy.: 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 7. Gupta, U. C.Lipsett, J.: 1981. Molybdenum in soils, plants and animals. Adv. Agron. 34: 73115.

 • 8. Kádár I. Koncz J.Gulyás F.: 2000. Mikroelem-terhelés hatása a kukorica összetételére és a talaj könnyen oldható elemtartalmára karbonátos csernozjomon. Agrokémia és Talajtan. 49: 205220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Kádár, I.: 1995. A talaj-növény-állat-ember tápláléklánc szennyeződése kémiai elemekkel Magyarországon. KTM – MTA TAKI. Budapest. 388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Kalocsai R. Pogány É.: 2007. A molibdén jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele. MezőHír. 11: 62.

 • 11. Katyal, J. C.Randhawa, N. S.: 1983. Micronutrients (molybdenum). FAO Fert. Plant Nutr. Bull. 7: 6976.

 • 12. Knowles, R. G.Palacios, M.Palmer, R. J. M.Moncada, S.: 1989. Formation of nitric oxide from L-arginine in the central nervous system: a transduction mechanism for stimulation of the soluble guanylate cyclase. Proc. Natl. Acad. Sci. 86: 51595162.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kovács, B.Győri, Z.Prokisch, J.Loch, J.Dániel, P.: 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectometry parameters. Commun. in Soil Science and Plant Analysis. 27. 5–8: 11771198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Loch J. Nosticzius Á.: 1992. Agrokémia és növényvédelmi kémia. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 15. Nagy K. Lévai L.Kovács B.: 2010. A szelénellátás hatása a kukorica és napraforgó növényekre. Növénytermelés. 59. 1: 6184.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Puskás-Preszner A. Kovács B.: 2009. Molibdénkezelés hatása szabadföldi kísérletben a növényi felvételre és a talaj molibdén frakcióira. Agrártudományi Közlemények. Debrecen. 36: 117122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Reilly, C.: 1991. Metal contamination of food. Elsevier Science Publisher Ltd. 225229.

 • 18. Schulte, E. E.: 2004. Soil and Applied Molybdenum. Understanding Plant Nutritients. Produced by Cooperative Extension Publications. University of Wisconsin. Extension.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Simon L. : 1999. Talajszennyeződés, talajtisztítás. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató − 5. kötet Környezetgazdálkodási Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Szabó S. A. Regiusné Mőcsényi Á.Győri D.Szentmihályi S.: 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban I. (Esszenciális mikroelemek). Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Szalai I. : 2006. A növények élete. Ahogyan ma látjuk I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Budapest.

 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)