Authors:
Éva Bódi Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Éva Bódi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Lévai Növénytudományi Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by László Lévai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Huzsvai Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by László Huzsvai in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Béla Kovács Élelmiszertudományi, Minőségbiztosítási és Mikrobiológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Debrecen, Böszörményi út 138., H-4032

Search for other papers by Béla Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

A növények nitrogén asszimilációja bonyolult biokémiai folyamatok összességén keresztül valósul meg. Növényeink a nitrogént a talajból több formában vehetik fel. A felvett formától függetlenül valamennyi forma ammóniummá alakul, hogy a növény hasznosítani tudja.

Célkitűzésünk volt, hogy laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk, hogyan hat a növekvő koncentrációjú molibdénellátás a különböző nitrogén-formákra, valamint hogyan befolyásolja a nitrátasszimiláció folyamatát.

Kísérleti növényként egy kétszikű (napraforgó, Helianthus annuus L. cv Arena PR) növényt választottunk, melynél külön vizsgáltuk a hajtás és a gyökér molibdén koncentrációját.

Kísérletünkkel igazoltuk, hogy a nitrátasszimiláció egyik lényeges mozzanatának, a nitrátredukciónak a zavartalan lejátszódásához a molibdén nélkülözhetetlen. A megfelelő molibdénellátás a nitrát-reduktáz enzim aktivitását növeli, így elkerülhetjük, hogy a nitrát káros mennyiségben halmozódjon fel növényeinkben.

A molibdénellátás és a nitrátredukció közötti összefüggés vizsgálatának gyakorlati értékét különösen a levél- és gyökérzöldségek termesztésénél hasznosíthatjuk, mivel ezek a növényeink a nitrátot az átlagostól jóval nagyobb koncentrációban tartalmazzák. Amennyiben gondoskodunk róla, hogy a talajaink molibdén koncentrációja elérje a növények fiziológiai molibdén szükségletét (0,01 μM), csökkenteni tudjuk nitrát tartalmukat. Ez az eredmény humán-egészségügyi szempontból lényeges.

 • 1. Aguera, E.Haba, P.Fontes, A. G.Maldonado, J. M.: 1990. Nitrate and nitrite uptake and reduction by intact sunflower. Planta. 182: 149154.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Berki I. : 1993. Az Északi-középhegység kocsánytalan tölgy-pusztulás néhány okának vizsgálata. Kandidátusi Értekezés, Debrecen. [In: Németh T.: 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma.] MTA TAKI. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Cakmak, I.Marschner, H.: 1990. Decrease in nitrate uptake and increase in proton release in zinc deficient cotton, sunflower and buckwheat plants. Plant and Soil. 129: 261268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Campbell, W. H.: 1999. Nitrate reductase structure, function and regulation: bridging the gap between biochemistry and physiology. Annu. Rev. Plant Physiol. Mol. Biol. 50: 277303.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Farkas G. : 1984. Növényi biokémia. Akadémia Kiadó. Budapest.

 • 6. Füleky, Gy.: 1999. Tápanyag-gazdálkodás. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 7. Győri, D.: 1984. A talaj termékenysége. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 8. Kalocsai R. Giczi Zs.: 2006. A tudatos (tápanyag) gazdálkodás I. A nitrogén. MezőHír. 10: 3439.

 • 9. Kalocsai R. Pogány É.: 2007. A molibdén jelentősége, előfordulása a talajban, felvétele. MezőHír. 11: 62.

 • 10. Kádár I. Pálvölgyi L.: 2003. Mikroelem-terhelés hatása a napraforgóra karbonátos csernozjom talajon. Agrokémia és Talajtan. 52: 7992.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Kovács, B.Győri, Z.Prokisch, J.Loch, J.Dániel, P.: 1996. A study of plant sample preparation and inductively coupled plasma emission spectometry parameters. Commun. in Soil Science and Plant Analysis. 27. 5–8: 11771198.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Kovács, B.Dániel, P.Győri, Z.Loch, J.Prokisch, J.: 1998. Studies on Parameters of Inductively Coupled Plasma Spectrometer. Commun. in Soil Science and Plant Analysis. 29. 11–14: 20352054.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kovács, B.Győri, Z.Prokisch, J.Loch, J.Dániel, P.: 2000. Studies on soil sample preparation for inductively coupled plasma atomic emission spectrometry analys. Commun. in Soil Science and Plant Analysis. 31. 11–14: 19491963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Láng, F.: 2002. Növényélettan. A növényi anyagcsere 1. ELTE Eötvös Kiadó. Budapest.

 • 15. Lévai, L.Kovács, B.: 2001. The influence of IAA and TIBA on iron concentration of maize seedlings. [In: Horst, W. J. (ed.) Plant Nutrition – Food, Security and Sustainability of Agro- Ecosystem.] Kluwer Academia Publishers. Netherlands. 154155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Mézes, M.: 1997. Takarmányártalmak, takarmánytoxikológia. Szent István Egyetem. Gödöllő.

 • 17. Németh, T.: 1996. Talajaink szervesanyag-tartalma és nitrogénforgalma. MTA TAKI. Budapest.

 • 18. Pais I. : 1980. A mikrotápanyagok szerepe a mezőgazdaságban. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 19. Pais I. : 1999. A mikroelemek jelentősége az életben. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 20. Silveira, J. A. G.Matos, J. C. S.Ceccato, V. M.Viégas, R. A.Oliveira, J. T. A.: 2001. Nitrate reductase activity, distribuition and response to nitrate in two contrasting Phaseoulus species inoculated with Rhizobium spp. Environ. Exp. Bot. 46: 3746.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Simon L. : 1999. Talajszennyeződés, talajtisztítás. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató. 5. kötet. Környezetgazdálkodási Intézet. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Suttle, N. F.: 1983. Effects of molybdenum concentration in fresh herbage, hay and semi-purified diets on the copper metabolism of sheep. J. Agric. Sci. Camb. 100: 651656.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Szabó S. A. Regiusné Mőcsényi Á.Győri D.Szentmihályi S.: 1987. Mikroelemek a mezőgazdaságban I. (Esszenciális mikroelemek). Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Szalai I. : 2006. A növények élete. Ahogyan ma látjuk I. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. Budapest.

 • 25. Tölgyesi, Gy.: 1969. A növények mikroelem-tartalma és ennek mezőgazdasági vonatkozásai. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 26. Viégas, R. A.Melo, A. R. B.Silveira J. A. G.: 1999. Nitrate reductase activity and proline accumulation in young cashew (Anacardium occidentale L.) plants in response to NaCl-salt shock. Rev. Bras. Fisiol. Veg. 11: 2128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)