View More View Less
 • 1 Növénytermesztéstani és Talajtani Tanszék, Talajtani és Agrokémiai Csoport, Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, Deák Ferenc u. 16., H-8360
Restricted access

Összefoglalás

A tápanyag-gazdálkodás továbbfejlesztéséhez szükséges a növények tápláltsági állapotát jól jellemző, valamint a várható terméssel minél megbízhatóbb kapcsolatot mutató tápelem-koncentrációk megállapítása. Ismert, hogy a kálium számos életfolyamat nélkülözhetetlen eleme a növény életében.

Dolgozatunk célja, hogy összefüggést keressünk a kijuttatott kezelések és a növény tápláltsági állapota között.

Tenyészedényes kísérletünket 2006 tavaszán üvegházi körülmények között állítottuk be agyagbemosódásos barna erdőtalajon. Tesztnövénynek a tavaszi árpa (Hordeum vulgare L.) Scarlett fajtáját választottuk. A trágyázatlan kontrollon kívül nyolc NPK kezelést alkalmaztunk két NP szinten növekvő K-adagokkal. Különböző fejlettségi stádiumokban, fő növényi részenként folytattunk vizsgálatokat.

A legmagasabb K-koncentráció a bokrosodáskori növényekben mutatható ki, az általunk kijuttatott kezelések hatására mért legmagasabb K-koncentráció 6,6% volt, melyet az N2P2K3 kezelésnél kaptunk. A virágzó kalász K-tartalma a trágyázástól függetlenül közel azonosnak bizonyult, 0,81–0,90% közé esik. A K0 kezelések kivételével az általunk mért K-koncentrációk a kielégítő, ill. magas kategóriába esnek. Az összefüggés-vizsgálatok eredményei igazolják, hogy szoros kapcsolat van a növény K-tartalma és száraztömeg gyarapodása között. A különböző adagú és arányú kezelések erősen befolyásolják, hogy az egyes növényi részek különböző fejlettségi stádiumokban mekkora mennyiségben és milyen eloszlásban tartalmazzák a felvett K-ot, hogyan alakul száraztömegük, víztartalmuk.

 • 1. Balázsy, Á.Sárdi, K.: 2006. Effects of variable K concentrations on the biomass production of malting barley in two different soils. IX. ESA Congress 4–7 September 2006. Warszawa. Poland. 11: 359360.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Balázsy, Á.Sárdi, K.: 2007. Responses of spring barley to different levels of K fertilization in a Haplic luvisol. [In: Németh, T.Koós, S. (eds.) 10th International Symposium on Soil and Plant Analysis.] 11–15 June 2007. Budapest. Hungary. 93.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Balázsy Á. - Sárdi K.: 2008. A kálium-trágyázás és a tavaszi árpa által felvett K kapcsolata üvegházi kísérletben. 2008. április 03. XIV. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Beaton, J. D.Sekhon, G. S.: 1985. Potassium Nutrition of Wheat and Other Small Grains. [In: Munson, R. D. (ed.) Potassium in Agriculture.] ASA-CSSA-SSSA. Madison. WI. USA. 31: 701752.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Bergmann, W.Neubert, P.: 1976. Pflanzendiagnose und Pflanzenanalyse. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena. 490.

 • 6. Debreczeni B . – Debreczeni B.-né: 1983. A tápanyag és a vízellátás kapcsolata. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 7. Debreczeni B.-né Sárdi, K.: 1999. A tápelemek és a víz szerepe a növények életében. [In: Füleky Gy. (szerk.) Tápanyag-gazdálkodás.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 3090.

 • 8. Elek É. - Kádár I.: 1980. Állókultúrák és szántóföldi növények mintavételi módszere. MÉM Növényvédelmi és Agrokémiai Központ. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Epstein, E.Bloom, A. J.: 2005. Mineral Metabolism. [In: Mineral Nutrition of Plants: Principles and Perspectives. 2th Ed.] Sunderland. Massachusetts. USA. 8: 201235.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Fisher, R. A.Yates, F.: 1957. Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research. 5th Ed.] Oliver & Boyd. London.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Frageria, N. A.Baligar, V. C.Jones, C. A.: 1995. Wheat and Barley. [In: Growth and Mineral Nutrition of Field Crops.] Marcel Dekker. USA. 5: 125159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Kádár, I.: 2004. A műtrágyázás hatása a tavaszi árpa elemfelvételére karbonátos csernozjom talajon. Növénytermelés. 53. 1–2: 6174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Kádár I. Béndek Gy.Radics L.: 2003. A műtrágyázás hatása a sörárpa (Hordeum distichon) termésére és minőségére. Növénytermelés. 52. 3–4: 409421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Kismányoky, T.: 1996. Árpa. [In: Bocz E. (szerk.) Szántóföldi növénytermesztés.] Mezőgazda Kiadó. 297326.

 • 15. Lásztity, B.: 2006. Az ásványi tápelemek felhalmozása gabonafélékben. Műegyetemi Kiadó. 141146.

 • 16. Mengel K. : 1976. A növények táplálkozása és anyagcseréje. A növények táplálkozás-fiziológiája. Mezőgazdasági Kiadó. 162232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Mészáros, F.: 1984. A sörárpa fontosabb élettani-biológiai tulajdonságai, a termést alakító tényezők. [In: Lőrincz J. (szerk.) A sörárpa termesztése.] Mezőgazdasági Kiadó. 1340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Mills, H. A.Jones, J. B. Jr.: 1996. Plant Analysis Handbook II. MicroMacro Publishing. Inc. Athens. Georgia. 187.

 • 19. Pethő, M.: 1993. A növények ásványi anyag asszimilációja. [In: Pethő M. Mezőgazdasági növények élettana.] Akadémiai Kiadó. Budapest. 215217.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Rama Rao, N.Sekhon, G. S.: 1987. Potassium concentration in wheat at some growth stages as an indicator for the K-status of plants. Acta Agronomica Hungarica. 36. 3–4: 203211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Reuter, D. J.Robinson, J. B. (eds.): 1988. Plant Analysis. Inkata Press. Melbourne. Sydney. 40.

 • 22. Reuter, D. J.Robinson, J. B. (eds.): 1997. Plant analysis. CSIRO Australia, 7387.

 • 23. Sárdi, K.: 1999. A kálium szerepe a növények életében. [In: Füleky Gy. (szerk.) Tápanyag-gazdálkodás.] Mezőgazda Kiadó. Budapest. 5157.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Wych, R. D.Simmons, S. R.Warner, R. L.Kirby, E. J. M.: 1985. Physiology and Development, [In: Rasmusson, D. C. (ed.) Barley.] SSSA. Madison. Wisconsin. USA. 103125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. MSZ 08-1783/1:1983: Nagy teljesítményű műszersorok alkalmazása a növényvizsgálatokban. Növényi anyagok kémiai minta-előkészítési eljárása ásványi tápanyagok mennyiségi meghatározásához.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. MSZ 08-1783/6:1983: Nagy teljesítményű műszersorok alkalmazása a növényvizsgálatokban. Növényi anyagok nitrogéntartalmának mennyiségi meghatározása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. MSZ 08-1783/4:1983: Nagy teljesítményű műszersorok alkalmazása a növényvizsgálatokban. Növényi anyagok foszfortartalmának mennyiségi meghatározása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. MSZ 08-1783/5:1983: Nagy teljesítményű műszersorok alkalmazása a növényvizsgálatokban. Növényi anyagok kálium és nátriumtartalmának mennyiségi meghatározása.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 4 0 0
Jul 2021 2 0 0
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 4 0 0
Nov 2021 3 0 0
Dec 2021 0 0 0