Authors:
Barnabás Pósa Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. u. 1., H-2103

Search for other papers by Barnabás Pósa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Attila Percze Növénytermesztési Intézet, Szent István Egyetem, Gödöllő, Páter K. u. 1., H-2103

Search for other papers by Attila Percze in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglalás

Magyarország kedvező természeti adottságából adódóan nagy mennyiségű biomasszát tud előállítani, amelynek energetikai célú felhasználásában potenciális lehetőségek vannak. Az energianád szaporítására egyaránt megfelel a palánta és a rizóma, de a felsőpetényi termőhelyen az utóbbi használata bizonyult megfelelőbbnek. Az energianád telepítése elsősorban olyan területekre pozícionálható, ahol nem jelent konkurenciát az élelmiszernövényeknek. Az eredményes termesztés feltétele az átgondolt talajművelés, megfelelő szaporítóanyag kiválasztása, a jól időzített telepítés, és a 90% (9000 tő/ha) fölötti beállottság elérése a 2–3. tenyészévre.

Vizsgálataink során a Miscanthus sinensis eredményes termesztésének feltételeit kívántuk meghatározni. Ezért elvégeztük az eltérő talajművelés módok összehasonlító vizsgálatát, megállapítottuk a telepítés optimális mélységét és időpontját, valamint az állomány tőszámának alakulását (beállottságot) a tenyészidőszak folyamán. Mindemellett sor került a rizóma biológiai aktivitásának vizsgálatára, amelyből megállapítható az aktív és nyugalmi időszakok váltakozása és hossza, és így a telepítés, a tápanyagellátás és a rekultiváció optimális ideje.

 • 1. Bai A. : 2002. A biomassza felhasználása. Szaktudás Kiadó Ház. Budapest.

 • 2. Beale, C. V.Long, S. P.: 1997. Seasonal dynamics of nutrient accumulation and partitioning in the perennial C4-grasses Miscanthus x giganteus and Spartina cynosuroides. [In: Bullard, M. J. et al. (eds.) Biomass and Bioenergy Crops. Aspects of Applied Biology. 12: 419428.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Birkás, M.: 2006. Környezetkímélő alkalmazkodó talajművelés. Akaprint Kiadó. Budapest. 121155.

 • 4. Clifton-Brown, J. C.Stampfl, P. F.Jones, M. B.: 2004. Miscanthus biomass production for energy in Europe and its potential contribution to decreasing fossil fuel carbon emissions. Global Change Biology. 10. 4: 509518.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Fodorpataki L. Szigyártó L.: 2009. A növények ökofiziológiájának alapjai. Kriterion Könyvkiadó. Kolozsvár. 92127.

 • 6. Fogarassy, Cs.: 2001. Energianövények a szántóföldön. Szent István Egyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Európai Tanulmányok Központja. Gödöllő. 10: 119126.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Heaton, E.Voigt, T.Long, S. P.: 2004. A quantitative review comparing the yields of two candidate C4 perennial biomass crops in relation to nitrogen, temperature and water. Biomass end Bioenergy. 27. 1: 2130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Jones, M. B.: 2004. Miscanthus for energy end fibre. James & James (Science Publisher) Ltd. London.

 • 9. Láng, I.: 2003. Agrártermelés és globális környezetvédelem. Mezőgazda Kiadó. Budapest.

 • 10. Lewandowski, I.Heinz, A.: 2003. Delayed harvest of Miscanthus – influences on biomass quantity and quality and environmental impacts of energy production. European Journal of Agronomy. 19. 1: 4563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Mikó, P.: 2007. Energetikai és egyéb ipari célokra termesztett kínai nád (Miscanthus spp.) magyarországi kutatása. Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar. Budapest. 68.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Percze, A.Pósa, B.Singh, M. K.: 2009. The effect of the drough stress on the planting of Miscanthus sinensis. Cereal Res. Commun. 37: 273276.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Pósa B. Percze A.Lehoczky É.: 2009. Az energianád (Miscanthus sinensis) rizóma, mint szaporítóanyag vizsgálata. V. Növénytermesztési Tudományos Nap. Keszthely. 189192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

Növénytermelés
Language Hungarian
Year of
Foundation
1952
Founder Debreceni Egyetem
Founder's
Address
H-4032 Debrecen, Hungary Egyetem tér 1.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0546-8191 (Print)
ISSN 2060-8543 (Online)