View More View Less
 • 1 Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest
Restricted access

Abstract

The paper deals with portraits of ‘great contemporaries’ commissioned for display in the meeting halls of different local institutions and civil associations in Hungary during the 19th century. It also documents the emergence of a unified pattern of visual representation in county and city halls and in clubs, elaborated and dispersed by national institutions at the turn of the century. The essay thus adds an important dimension to the history of ‘national’ art in Hungary in the 19th century, by uncovering the neglected history of the ‘national pantheons’ of local communities competing with or emulating each other, only to be marginalized by a unified, state-sponsored historical narrative at the turn of the century.

 • 1. Anderson 1991Anderson, Benedict, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, rev. ed., London.

 • 2. Asbóth 1873Asbóth, János, Három nemzedék. Széchenyi és Vörösmarty – Kossuth és Petőfi – Deák és Arany [Three generations. Széchenyi and Vörösmarty – Kossuth and Petőfi – Deák and Arany], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bakay 1938Bakay, Margit, A biedermeier kor elfelejtett festője. Györgyi (Giergl) Alajos [The forgotten painter of the Biedermeier Period. Alajos Györgyi (Giergl)], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Bálint 1959Bálint, Sándor, Szeged városa [The city of Szeged], Budapest.

 • 5. Bárány 1870Bárány, Ignác, Magyarország története elbeszélésekben. Családi és iskolai olvasókönyv [The history of Hungary narrated. Reader for the family and the school], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Barbarits 1929Barbarits, Lajos, Nagykanizsa. Magyar Városok monográfiája [The city of Nagykanizsa], Budapest.

 • 7. Baróti and Csánki 1896Baróti, LajosCsánki, Dezső, Magyarország története [The history of Hungary], Budapest.

 • 8. Basics and Galavics and Marosi and Wehli 1996 – Basics, Beatrix–Galavics, Géza–Marosi, Ernő–Wehli, Tünde (ed.), A középkori magyar királyok arcképei [Portraits of Hungarian kings of the Middle Age], Székesfehérvár.

 • 9. Batthyányak (cat.) 2005Zsámbéky, Monika (ed.), Batthyányak évszázadai [The centuries of the Batthyány family], Szombathely-Körmend.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Beksics 1898Beksics, Gusztáv, ’Deák Ferencz. (Széchenyi, Kossuth és Deák)’ [Ferenc Deák. (Széchenyi, Kossuth and Deák)], in Sándor Márki and Gusztáv Beksics, A modern Magyarország (1847–1896) [The modern Hungary (1847–1896)], Budapest, 649652.

 • 11. Berkeszi 1910Berkeszi, István, Temesvári művészek [The artists of Temesvár], Temesvár.

 • 12. Bicskei 2005Bicskei, Éva, Székely Bertalan elfeledett portréi a Magyar Tudományos Akadémián. A Kisfaludy Társaság arcképcsarnoka [Forgotten paintings by Bertalan Székely at the Hungarian Academy of Sciences. The portrait gallery of the Kisfaludy Society], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Bíró 1938Bíró, Ágnes, A 19. század magyar festőnői [Women painters in Hungary in the 19th century], Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézet dolgozatai. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Borovszky (ed.) 1898Borovszky, Samu (ed.): Magyarország vármegyéi és városai. Fiume és a magyar-horvát tengerpart [The cities and counties of Hungary. Fiume and the Adriatic coast], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Breznay 1934Breznay, Imre, Az Egri Kaszinó százéves története [The hundred years of history of the club in Eger], Eger.

 • 16. Burián 1898Burián, Pál, ‘A legujabb kor’ [The most recent period], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye [The cities and counties of Hungary. Pozsony county], Budapest, 638668.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Catalogue 1876Műtárgyak jegyzéke az Orsz. Magyar Képzőművészeti Társulat által Szegeden rendezett kiállításnak 1876 [List of art works at the exhibition in Szeged organized by the Hungarian National Art Association], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Cennerné 1998Cennerné, Wilhelmb, Gizella, ’A portré és a magyar nemesi társadalom’ [The portrait and the society of Hungarian noblemen], in Enikő Buzási Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból [Aristicratic ancestors’ galleries, family portraits in the Hungarian Historical Portrait Gallery], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Csatkai 1962Csatkai, Endre, A soproni képzőművészet és zenei művelődés története 1848–1948 [The history of artistic and musical life in Sopron between 1848 and 1948], A Soproni Szemle Kiadványai, 3–4, Sopron.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Deak 1979Deak, Istvan, The Lawful Revolution. Louis Kossuth and the Hungarians, 1848–1849, New York.

 • 21. Divald 1912 Divald, Kornél, ’Ismeretlen képek a 17–19. századból’ [Unknown paintings from the 17th up to the 19th century], Művészet, XI., no. 6. 235240.

 • 22. Dombay and Vende 1898Dombay, Hugó–Vende, Magyarország vármegyéi és városai. Nyitra vármegye [The cities and counties of Hungary. Nyitra county], Budapest, 707720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Dornyay 1927Dornyay, Béla, Veszprém és környéke, részletes kalauza [Veszprém and its surroundings, a detailed guide], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Elek 1965Elek, László, ’A szellemi kultúra fejlődése (1744–1944)’ [The development of the cultural life (1744–1944)], in Gyula Nagy (ed.) Orosháza története, Orosháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Erdőszádi 1846Erdőszádi, ’Nagybánya a’ mint van’ [The city of Nagybánya as it is today], Életképek V., no. 22.

 • 26. Fechtel 1898Fechtel, János, ”A legújabb kor’ [The most recent period], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Szatmárnémeti [The cities and counties of Hungary. Szatmárnémeti], Budapest, 293307.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Fleisz 1996Fleisz, János, Város, kinek nem látni mását. Nagyvárad a dualizmus korában [A city, which cannot be compared with any other. Nagyvárad during the Age of Dualism], Nagyvárad.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Fraknói 1863Fraknói, Vilmos, A nádori és az országbírói hivatal eredete és hatáskörének kifejlődése [The evolution of the office and the scope of activity of the Palatine and the Lord Chief of Justice], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Frankel 1865Frankel, Vilmos, Magyarország története katholikus gymnasiumok középosztályai számára [The history of Hungary for Catholic secondary schools], Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Fraser 1989Fraser, Nancy, Unruly Practices. Power, Discourse, and Gender in Contemporary Social Theory, Oxford.

 • 31. Gajdos 1995Gajdos, Tibor, Szabadka képzőművészete. Történeti áttekintés a kezdetektől 1973-ig [The art in Sszabadka.zabadka. Historical survey from the beginnings up to 1973], Szabadka.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Geduly 1896Geduly, Henrik, Nyíregyháza az ezredik évben [Nyíregyháza at the Millennium], Nyiregyháza.

 • 33. Gyáni 2000.

 • 34. Gyáni, Gábor, Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése [Recollection, memory, and the narration of history], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Gyáni and Kövér 2004Gyáni, GáborKövér, György, Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig [The social history of Hungary from the Reform Age to the II World War], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Haan 1930Haan, Albert, ’Békéscsaba történelmi és kulturális monográfiája [Historical and cultural monography of the city of Békéscsaba], Békéscsaba.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Habermas 1971Habermas, Jürgen, A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása [The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, 1962], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Habermas 1974Habermas, Jürgen, “The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964).” New German Critique, 3 (Fall 1974), 4555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Halmágyi 2001Halmágyi, Pál, Csanád és Torontál vármegyék tisztségviselői 1779–1944 [Archontology of the counties of Csanád and Torontál, 1779–1944], A Makói Múzeum füzetei 100., Makó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Haraszty 1898Haraszty, Lajos, ”Balassagyarmat’ [The city of Balassagyarmat], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye [The cities and counties of Hungary. Nógrád county], Budapest, 697721.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Hársfalvi 1982Hársfalvi, Péter, Az önkormányzat Nyíregyházán a XVIII–XIX. században [The municipality in Nyíregyháza in the 18th and 18th century], Értekezések a történeti tudományok köréből 97. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Héjja 2002Héjja, Julianna Erika, Békés vármegye archontológiája (1699) 1715–1950 [Archontology of Békés county (1699) 1715–1950], Gyula.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Ivánka 1909Ivánka, I., Ünnepi beszéd, melyet Kossuth Lajos arcképének leleplezése alkalmával Ipolyságon mondott [Laudatory speech on the occasion of unveiling the portrait of Lajos Kossuth in the county hall in Ipolyság], Ipolyság.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Iványi 1886Iványi, István, Szabadka szabad királyi város története I. rész [The history of the city of Szabadka. Part One], Szabadka.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Kacziány 1910Művészet IX., no. 1, 1022.

 • 46. Kammermayer 1861Kammermayer, Károly, Emlékbeszéd a halhatatlan érdemű hazafi gr. Szécheny István fölött [Commemorative speech on István Széchenyi, who had immortal merits], Buda.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Kapossy 1905Kapossy, Lucián, Pápa város egyetemes leírása. A pápai Jókai-kör megbízásából [Description of the city of Pápa. By the commission of the Jókai Circle in Pápa], Pápa.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Keleti 1883Keleti, Gusztáv, ”Benczur's neuestes Bild. (Ein Jubileums-Angebinde),Pester Lloyd XXX., no. 73.

 • 49. Keleti 1891Keleti, Károly, A budavári Casino-egylet félszázados története 1841–1891 [The fifty years of history of the club in Buda, 1841–1891], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Keleti 1910Keleti, Gusztáv, ”Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítása’ [The foundation of the First Hungarian General Insurance Company], in Művészeti dolgozatok [Writings on Art], Budapest, 157170.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Király 1995Király, Erzsébet, “‘Laudatio artis’. Aranyérmek, ezüstkoszorúk. Művészkultusz és műpártolás Magyarországon a 19. században [Golden medals, Silver wreaths. The cult of artist and the art patronage in Hungary in the 19th century], Budapest, 5673.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Kohercz Papp 1995Korhecz Papp, Zsuzsanna, ‘A haza bölcse Szabadkán’ [The wise man of the country in Magyar Szó Online 2003. december 30.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Kolofont 1931Kolofont, József (ed.): Cegléd. Magyar Városok monográfiája [The city of Cegléd. Monography of Hungarian Cities], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Komáromy 1898Komáromy, István, ”A legújabb kor. 1803–1903’ [The most recent past. 1803–1903], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Gömör-Kishont vármegye [The cities and counties of Hungary. Gömör-Kishont county], Budapest, 559592.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Komiszár 2006Komiszár, Dénes, ”1945 előtti festmények, szobrok a megyeházán’ [Pre–1945 paintings, sculptures in the county hall], Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XLI., no. 2. 191209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Koroknay 1970Koroknay, Gyula, ”A régi nagykállói megyeháza’ [The old county hall in Nagykálló], in Tamás Csepelyi A nagykállói járás múltja és jelene [The past and present of Nagykálló district], Nagykálló.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Kuliffay 1870Kuliffay, Ede (ed.): Magyarország története. A legrégibb időktől korunkig [The history of Hungary. From the oldest times up to our age], Pest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Kunc and Kárpáti 1880Kunc, Adolf–Kárpáti, Kelemen, Szombathely – Savaria – rendezett tanácsú város monographiája [The monography of the city of Szombathely-Savaria], Szombathely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Lakatos 1886Lakatos, Sámuel, Ötven év a marosvásárhelyi Casino életéből 1833–1883 [Fifty years from the life of the club in Marosvásárhely, 1833–1883], Marosvásárhely.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Lakos 1904Lakos, Lajos, Nagy-várad múltja és jelenjéből [From the past and present of Nagyvárad], Nagyvárad.

 • 61. Lauschmann 1996Lauschmann, Gyula, Székesfehérvár története. 1849–1914 [History of the city of Székesfehérvár. 1849–1914], Vol. 4. Székesfehérvár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 62. Lehoczky 1907Lehoczky, Tivadar, Munkács város uj monográfiája [A new monography on the city of Munkács], Munkács.

 • 63. Lovas 1999Wosinszky Mór Múzeum évkönyve XXI., 413452.

 • 64. Majthényi 1876Majthényi, László, Emlékbeszéd Deák Ferencz arczképének Hont vármegye termében történt leleplezése alkalmával [Commemorative speech on the occasion of unveiling the portrait of Ferenc Deák in the county hall of Hont], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 65. Marczali 1929Marczali, Henrik, ”Emlékeim (11)’ [My memories], Nyugat XXII., no. 20.

 • 66. Matolay 1898Matolay, Etele, ”A legújabb kor. 1815–1845’ [The most recent period], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye [The cities and counties of Hungary. Zemplén county], Budapest, 440484.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Mátyás 1897Mátyás, Flórián, Pogány szokások őseinknél [The pagan customs of our ancestors], Értekezések a történettudomény köréből. XVII. 2. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Merényi-Metzger 2005Merényi-Metzger, Gábor, ”A gyulai városháza ‘új’ arcképcsarnoka’ [The ‘new’ portrait gallery of the city hall of Gyula], Honismeret XXXIII., no. 2. 4755.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Miskolczy-Simon 1898Miskolczy-Simon, János, ”Nógrád vármegye közállapotai az 1867. évi kiegyezéstől napjainkig’ [The public life in Nógrád county from the Compromise in 1867 up to today], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Nógrád vármegye [The cities and counties of Hungary. Nógrád county], Budapest, 546567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 70. MTAKK Sz-gy – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye, Széchenyi-gyűjtemény [Department of Manuscripts and Rare Books of the Library of the Hungarian Academy of Sciences, the Széchenyi-collection].

 • 71. Nagy 1987Nagy, Beáta, ‘Klubok, kaszinók, társaskörök: az elit társaséletének színhelyei’ [Clubs, casinos, reading and debating circles. The spaces of socialization of the elites], György Lengyel (ed.), Történeti szociológiai tanulmányok a 19–20. századi magyar társadalomról [Historical-sociological studies of the Hungarian society in the 19th and 20th century], Budapest, 320.

 • 72. Reiszig 1898cReiszig, Ede, ”A szabadságharctól a kiegyezésig’ [From the Revolution and War of Independence of 1848–1849 up to the Compromise], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Esztergom vármegye [The cities and counties of Hungary. Esztergom county], Budapest, 400420.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. Orosz 1898aOrosz, Ernő, ”A kiegyezés. 1868–1907’ [The Compromise. 1868–1907], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye [The cities and counties of Hungary. Heves county], Budapest, 622644.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 74. Orosz 1898bOrosz, Ernő, ”A szabadságharcz és az elnyomatás 1849–1867’ [The War of Independence and the Absolutism, 1849–1867], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye [The cities and counties of Hungary. Heves county], Budapest. 610620.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 75. Orosz 1898cOrosz, Ernő, ”A reakczió és a nemzeti küzdelmek’ [The reaction and the national movement], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye [The cities and counties of Hungary. Heves county], Budapest. 592610.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 76. Osváth 1898Osváth, Lajos, ”Bihar vármegye önkormányzata és közigazgatása a legujabb időkben’ [The administration in Bihar county in the most recent times], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye [The cities and counties of Hungary. Bihar county], Budapest, 583598.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 77. Pap 2002Pap, József: “Tanulmányok a történettudomány köréből. “200 éve született Kossuth Lajos.” Acta Academiae Paedagogicae Agriensis [Historical studies. ‘Lajos Kossuth was born 200 years ago.’ Acta Academiae Paedagogicae Agriensis], Eger, Nova Series Tom XXVII. Sectio Historiae, 87106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 78. Pataky 1895Pataky, I., ‘Az új városháza képekkel való diszitése’ [The Pictorial decoration of the new city hall], Kecskemét XXVIII., no. 20.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 79. Reiszig 1898aReiszig, Ede, ”Bars vármegye története’ [The history of Bars county], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye [The cities and counties of Hungary. Bars county], Budapest. 293426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 80. Reiszig 1898bReiszig, Ede, ”A mohácsi vésztől a kiegyezésig’ [From the Mohács Disaster up to the Compromise], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye [The cities and counties of Hungary. Somogy county], Budapest, 436539.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 81. Rózsa and Spira 1973Rózsa, György–Spira, György, Negyvennyolc a kortársak szemével. Képek, nyomtatványok és iratok [The Revolution and War of Independence of 1848–1849 as the contemporaries saw it. Pictures, printed materials, documents], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 82. Ruffy 1898Ruffy, Pál, ”A legújabb kor’ [The most recent period], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Bars vármegye [The cities and counties of Hungary. Bars county], Budapest, 427512.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 83. Sármány 1994Sármány, Ilona, ”Magyar stílusban épült városházák a századelőnArs Hungarica XXII., no. 1., 147153.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 84. Simon 2000Simon, Zoltán, ”A reformkori magyar politikai nyilvánosság és a Nemzeti Kaszinó’ [The public sphere in Hungary in the Reform Age and the National Club], Sic itur ad astra XII., no. 3. 1146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 85. Sinkó 1983Művészettörténeti Értesítő XXXII., no. 4. 185201.

 • 86. Sinkó 1993Sinkó, Katalin, “‘A História a mi erős várunk.’ A millenniumi kiállítás mint Gesamtkunstwerk” [“The Historia is our strong castle”. The millenial exhibition as a Gesamtkunstwerk], Anna Zádor (ed.), A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok [The art of Historism in Hungary. Art historical studies], Budapest, 132147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 87. Sümegi 1979Sümegi, György, ”Katona József múlt századi arcképei’ [The portraits of József Katona from the last century], Cumania, VI., 119136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 88. Szabó 2002Szabó, Ferenc (ed.): Makói monográfia 5. Makó története 1849–1920-ig [Monography of the city of Makó. The history of Makó from 1849 up to 1920], Makó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 89. Szederkényi 1897Szederkényi, Nándor, Heves vármegye története [The history of Heves county] Vol. IV., Eger.

 • 90. Szegedy-Maszák 1910Szegedy-Maszák, Hugó, ”Kovács Miháy’ [Mihály Kovács], Művészet IX., no. 6. 250260.

 • 91. Szendrei 1911Szendrei, János, Miskolcz város története 1800–1910 [The history of the city Miskolc, 1800–1910], Vol. 5. Miskolc.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 92. Szendrei and Szentiványi 1915Magyar képzőművészek lexikona. Magyar és magyarországi vonatkozású művészek életrajzai a 12. századtól napjainkig [The dictionary of Hungarian artists. Biographies of Hungarian artists and artists in the territory of Hungary from the 12th century up to today], Vol. I., Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 93. Szokor 1924Szokor, Pál, Nyíregyháza az örökváltság századik évében [Nyíregyháza at the 100th anniversary of the manumission compensation], Nyíregyháza.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 94. Szőke 1999Szőke, AnnamáriaSzékely Bertalan (1835–1910) [Bertalan Székely (1835–1910)], Budapest, 293303.

 • 95. Szunyoghy 1935Szunyoghy, Farkas, ”A kecskeméti városháza falfestményeiről’ [About the fresco cycle in the city hall of Kecskemét], Magyar művészet XI., no. 7. 203209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 96. A debreceni casino története. Ötven éves jubileumi megünneplése alkalmából [The history of the club in Debrecen. On the occasion of its 50th anniversary of foundation], Debrecen.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 97. Torday 1898Magyarország vármegyéi és városai. Heves vármegye [The cities and counties of Hungary. Heves county], Budapest, 356421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 98. Tóth 2005Tóth, Árpád, Önszervező polgárok. A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban [Self-organizing citizens. The social history of civil associations in Pest in the Reform Age], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 99. Történelem-kép 2000Mikó, Árpád–Sinkó, Katalin (ed.), Történelem-kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon [History-painting. Selections from the connection of past and art in Hungary], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 100. Varga 1895Varga, Ottó, Magyarország története [The history of Hungary], Budapest.

 • 101. Vende 1898Magyarország vármegyéi és városai. Temesvár [The cities and counties of Hungary. Temesvár], Budapest, 239256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 102. Wenckheim 1864Wenckheim, Béla, A Széchenyi-emléklakoma 1864. február 1-én a pesti Nemzeti Casinóban [The commemorative feast of Széchenyi on 1st of February, 1864] Bécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 103. Wick 1941Wick, Béla, Kassa története és műemlékei [The history of Kassa and its monuments], Kassa.

 • 104. Wilhelmb 1944Wilhelmb, Gizella, Than Mór (1828–1899) [Mór Than (1828–1899)], M. Kir. Pázmány Péter Tudományegyetem Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézet dolgozatai 85. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 105. Wittinger 1898Wittinger, Antal, ”Kőszeg’ [The city of Kőszeg], in Samu Borovszky (ed.) Magyarország vármegyéi és városai. Vas vármegye [The cities and counties of Hungary. Vas county], Budapest, 117137.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 106. -y-v 1846 – -y-v, ‘Nyílt levél Kubinyi Ágoston úrhoz’ [Letter to Ágoston Kubinyi], Életképek V., no. 16.

 • 107. Zalár 1879Zalár, József, Emlékbeszéd melyet Deák Ferencz arczképének Hevesmegye tanácstermében 1879-ik évi októberhó 13-án a bizottsági közgyűlés alatt történt ünnepélyes leleplezés alkalmával mondott Zalár József megyei főjegyző [Commemorative speech given by the notary József Zalár on the occasion of unveiling the portrait of Ferenc Deák in the county hall of Heves on 13th October, 1879.], Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 108. Zalár 1883Zalár, József, Visszapillantás az egri kaszinó ötven éves multjára [Reviewing the 50 years of history of the club in Eger], Eger.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation