Author:
Pál Lővei Landesamt für Kulturerbe, H-1014, Budapest, Táncsics Mihály u. 1., Ungarn

Search for other papers by Pál Lővei in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Available only in print. Until 2020, Acta Historiae Artium was published in print only, with basic information on its contents accessible on the website. Online articles have been available since Volume 62 (2021).

Abstract

In the course of the archaeological investigation the burial chapel of the Angevin dinasty in Székesfehérvár, on the south side of the Provostry church could be identified. The chapel dedicated to St. Catherine was founded about 1370. The red marble tombs of King Louis the Great and of his daughter Catherine were localized on the basis of their fragments. The marble fragments have contributed also to the knowledge of the monuments, and are treated here mainly from the point of view of the costume as well as of their place in the history of 14th century sculpture.

 • 1. Ariès 1984Ariès, Philippe: Bilder zur Geschichte des Todes, München–Wien 1984.

 • 2. Biczó 2004Biczó, Piroska: A prépostsági templom déli oldalán feltárt gótikus kápolna, In Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon, hrsg. von Z. Deák, Budapest 2004, 4857.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Bilderchronik 1968Bilderchronik I–II, Faksimile-Ausgabe, Budapest 1968.

 • 4. Buzás 1990Buzás, Gergely: Visegrád, királyi palota 1. A kápolna és az északkeleti palota (Lapidarium Hungaricum 2. Pest megye I.), Budapest 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Czeglédy 1966Czeglédy, Ilona: Előzetes beszámoló a diósgyőri vár 1964. évi feltárási munkáiról, Archaeologiai Értesítő93 (1966), 98108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Czeglédy 1988Czeglédy, Ilona: A diósgyőri vár, Budapest 1988.

 • 7. Dahm 2000Dahm, Friedrich: Überlegungen zum “ersten” Kenotaph Rudolphs IV. im Wiener Stephansdom, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege LIV (2000), 331346.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Dějiny 1984Dějiny českého výtvarného umění od počátku do konce středověku, hrsg. von R. Chadraba, Praha 1984.

 • 9. Dercsényi 1941Dercsényi, Dezső: Nagy Lajos kora, Budapest [1941].

 • 10. Dercsényi 1943Dercsényi, Dezső: A székesfehérvári királyi bazilika, Budapest 1943.

 • 11. Die Parler 1978Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgen 1–3, Ausstellungskatalog, hrsg. von A. Legner, Köln 1978.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Engel 1987Engel, Pál: Temetkezések a középkori székesfehérvári bazilikában, Századok 121 (1987), 613637.

 • 13. Engel 1996Engel, Pál: Magyarország világi archontológiája 1301–1457 I–II, Budapest 1996.

 • 14. Engel–Lővei–Varga 1981Engel, Pál–Lővei, Pál–Varga, Lívia: A tornagörgői, egy bazini és egy ismeretlen helyről származó sírkőről, Művészettörténeti Értesítő XXX (1981), 255259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Engel–Lővei–Varga 1983Engel, Pál–Lővei, Pál–Varga, Lívia: Zsigmond-kori bárói síremlékeinkről, Ars Hungarica XI (1983), 2148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Engel–Lővei–Varga 1984Engel, Pál–Lővei, Pál–Varga, Lívia: Grabplatten von ungarischen Magnaten aus dem Zeitalter der Anjou-Könige und Sigismunds von Luxemburg, Acta Historiae Artium XXX (1984), 3363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Érszegi 1971Érszegi, Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltárában, 1193–1542, Fejér megyei Történeti Évkönyv5 (1971), 177264.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Europäische Kunst 1962Europäische Kunst um 1400, Ausstellungskatalog, Kunsthistorisches Museum, Wien 1962.

 • 19. Feulner 1937Feulner, Adolf: Frankfurt/M., Berlin [1937].

 • 20. Fischinger 1986Fischinger, Andrzej: Grabdenkmäler der Könige aus der Dynastie der Jagiellonen im Dom auf dem Wawel in Krakau, In Polen im Zeitalter der Jagiellonen 1386–1572, Ausstellungskatalog, Schallaburg’86, Wien 1986, 137158.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Friedrich III . 1966Friedrich III. Kaiserresidenz Wiener Neustadt, Ausstellungskatalog, Wiener Neustadt 1966.

 • 22. Gotik 2000Gotik (Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, 2), hrsg. von G. Brucher, München–London–New York 2000.

 • 23. Gotik in der Steiermark 1978Gotik in der Steiermark, Ausstellungskatalog, Stift St. Lambrecht 1978.

 • 24. Halm 1926–1928 – Halm, Philipp Maria: Studien zur süddeutschen Plastik I–III, Augsburg 19261928.

 • 25. Hecht–King 2005Hecht, Winfried–King, Stefan: Kapellenturm und Kapellenkirche in Rottweil, Lindenberg 2005.

 • 26. Holl 1958Holl, Imre: Középkori kályhacsempék Magyarországon I, In Budapest RégiségeiXVIII (1958), 211300.

 • 27. Jékely 1998Jékely, Zsombor: The Garai Tomb Slab at the Augustinian Church of Siklós, Acta Historiae Artium XL (1998), 125143.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kaczmarek–Witkowski 1993Kaczmarek, Romuald–Witkowski, Jacek: Mauzoleum świętej Jadwigi w Trzebniczy, Wrocław 1993.

 • 29. Kębłowski 1969Kębłowski, Janusz: Nagrobki gotyckie na Šląsku, Poznań 1969.

 • 30. Képes Krónika 1964Képes Krónika I–II, Faksimile-Ausgabe, Budapest 1964.

 • 31. Kiss 1999Kiss, Attila: Ónixköves fibula (ún. császárfibula), in Kiss, Attila–Bernhard-Walcher, Alfred: Szilágysomlyó. A gepida királyok aranykincsei, Ausstellungskatalog, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest 1999, 54. (Kat. Nr. 45).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Kocsis–Sabján 1998Kocsis, Edit–Sabján, Tibor: A visegrádi királyi palota kályhái és kályhacsempe leletei (Visegrád régészeti monográfiái 3.), Mátyás Király Múzeum, Visegrád 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Kohn 1998Kohn, Renate: Die Inschriften der Stadt Wiener Neustadt (Die Deutschen Inschriften 48. Band: Wiener Reihe 3. Band: Die Inschriften des Bundeslandes Niederösterreich Teil 2), Wien 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Kopera 1928Kopera, Feliks: A szobrászat Lengyelországban, Magyar Művészet IV (1928), 209225.

 • 35. Kosegarten 1966Kosegarten, Antje: Parlerische Bildwerke am Wiener Stephansdom aus der Zeit Rudolfs des Stifters, Zeitschrift des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft XX (1966), 4778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Kovács 1973Kovács, Éva: Két 13. századi ékszerfajta Magyarországon, Ars Hungarica I (1973), 6794.

 • 37. Kovács 1982Kovács, Éva: Anjou reprezentáció: az ötvösség, In Művészet I. Lajos király korában 1342–1382, Ausstellungskatalog, hrsg. von E. Marosi, M. Tóth, L. Varga, Székesfehérvár 1982, 9196.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. Köblös 1994Köblös, József: Az egyházi középréteg Mátyás és a Jagellók korában, Budapest 1994.

 • 39. Kralovánszky 1982Kralovánszky, Alán: A székesfehérvári Anjou-sírkápolna, In Művészet I. Lajos király korában 1342–1382, Ausstellungskatalog, hrsg. von E. Marosi, M. Tóth, L. Varga, Székesfehérvár 1982, 165174.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Leonhardt 1913Leonhardt, Karl Friedrich: Spätgotische Grabdenkmäler des Salzachgebietes, Leipzig 1913.

 • 41. Lhotsky 1952Lhotsky, Alphons: AEIOV. Die “Devise” Kaiser Friedrichs III. und sein Notizbuch, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung 60 (1952), 155193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Lhotsky 1971Lhotsky, Alphons: Aufsätze und Vorträge, ausgewählt und herausgegeben von H. Wagner und H. Koller, Bd. II: Das Haus Habsburg, Wien 1971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Liedke 1974Liedke, Volker: Die Haldner und das Kaisergrabmal in der Frauenkirche zu München (Ars Bavarica 2), München 1974.

 • 44. Liedke 1979, 1986–1988 – Liedke, Volker: Die Augsburger Sepulkralskulptur der Spätgotik I–IV (Studien zur Sepulkralskulptur der Gotik und Renaissance in Deutschland und Österreich 2, 4–6), München 1979, 1986, 1987, 1988.

 • 45. Liedke 1981Liedke, Volker: Die Burghauser Sepulkralskulptur der Spätgotik I (Burghauser Geschichtsblätter 36), München 1981.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Lővei 1982Lővei, Pál: A székesfehérvári Anjou-sírkápolna művészettörténeti helye + Székesfehérvár, Anjou-sírkápolna, in Művészet I. Lajos király korában 1342–1382, Ausstellungskatalog, hrsg. von E. Marosi, M. Tóth, L. Varga, Székesfehérvár 1982, 183203.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Lővei 1990Lővei, Pál: Római és középkori kőfaragványok 18. századi rajzai a ferences levéltárban, Pavilon 2–3 (1990), 811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Lővei 1991Lővei, Pál: Mittelalterliche Grabdenkmäler in Buda, In Budapest im Mittelalter (Schriften des Braunschweigischen Landesmuseums 62), Ausstellungskatalog, hrsg. von G. Biegel, Braunschweig 1991, 351–365, 527530.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Lővei 1992Lővei, Pál: A tömött vörös mészkő – “vörös márvány” – a középkori magyarországi művészetben, Ars Hungarica XX (1992), 2, 328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Lővei 1999Lővei, Pál: A Stibor-síremlékek mestere, Budapest RégiségeiXXXIII (1999), 103121.

 • 51. Lővei 2002Lővei, Pál: Salzburg und Gran versus Krakau, Gnesen und Wilna: Die Lieferung des Rotmarmors im Fernhandel Mitteleuropas, in Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, hrsg. von D. Popp und R. Suckale, Nürnberg 2002, 411421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Lővei 2004Lővei, Pál: Az Anjou-síremlékek újonnan előkerült töredékeiről, In Magyar királyi és főrendi síremlékek. Gótikus baldachinos síremlékek a középkori Magyarországon, hrsg. von Z. Deák, Budapest 2004, 7285.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Lővei 2006Lővei, Pál: Hoforden im Mittelalter, unter besonderer Berücksichtigung des Drachenordens, in Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 13871437, Ausstellungskatalog, hrsg. von I. Takács, Budapest–Luxemburg 2006, 251263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Lővei et al. 2007Lővei, Pál–Pintér, Farkas–Bajnóczi, Bernadett–Tóth, Mária: Vörös és fehér díszítőkövek, kristályos és metamorf mészkövek, márványok (Műemléki kutatások természettudományos diagnosztikai háttérrel 1.), Művészettörténeti Értesítő 56 (2007), 7582.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Lővei 2008Lővei, Pál: Über neu entdeckte Fragmente der Anjou-Grabmäler in Székesfehérvár/Stuhlweissenburg, In Prag und die grossen Kulturzentren Europas in der Zeit der Luxemburger (1310–1437). Prague and Great Cultural Centres of Europe in the Luxembourgeois Era (1310–1437). Internationale Konferenz aus Anlaß des 660. Jubiläums der Gründung der Karlsuniversität in Prag, 31. März – 5. April 2008 (Opera Facultatis Theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium vol. VIII), hrsg. von M. Jarošová/J. Kuthan/S. Scholz, Praha 2008, 585600.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Lővei 2009Lővei, Pál: Routes and Meaning: The Use of Red Marble in Medieval Central Europe, In Crossing Cultures: Conflict, Migration and Convergence. The Proceedings of the 32nd International Congress in the History of Art (Comité International d'Histoire de l’Art, CIHA) The University of Melbourne, 13–18 January 2008, ed. by J. Anderson, Melbourne 2009, 477481.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Mader 1920Mader, Felix: Die Kunstdenkmäler von Bayern IV. Regierungsbezirk Niederbayern IV. Bezirksamt Passau, München 20920.

 • 58. Magyarországi művészet 1987Magyarországi művészet 1300–1470 körül I–II, hrsg. von E. Marosi, Budapest 1987.

 • 59. Marosi 1982Marosi, Ernő: A 14. századi Magyarország udvari művészete és Közép-Európa, in Művészet I. Lajos király korában 1342–1382, Ausstellungskatalog, hrsg. von E. Marosi, M. Tóth, L. Varga, Székesfehérvár 1982, 5177.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Marosi 1995Marosi, Ernő: Kép és hasonmás. Művészet és valóság a 14–15. századi Magyarországon (Művészettörténeti Füzetek 23), Budapest 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Matthias Corvinus 1982Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458–1541, Ausstellungskatalog, Schallaburg 1982.

 • 62. Matthias Corvinus 2008Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490, exhibition catalogue, ed. by P. Farbaky, E. Spekner, K. Szende, A. Végh, Budapest History Museum, Budapest 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 63. Mayr 1972Mayr, Vincent: Studien zur Sepulkralplastik in Rotmarmor im bayerisch-österreichischen Raum 1360–1460, München–Bamberg 1972.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 64. MREV 1899Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis II. 1276–1415, Budapestini 1899.

 • 65. Művészet I. Lajos1982Művészet I. Lajos király korában 1342–1382, Ausstellungskatalog, hrsg. von E. Marosi, M. Tóth, L. Varga, Székesfehérvár 1982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 66. Pannonia Regia 1994Pannonia Regia. Művészet a Dunántúlon 1000–1541, Ausstellungskatalog, hrsg. von Á. Mikó, I. Takács, Budapest 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 67. Pintér et al. 2001Pintér, Farkas–Szakmány, György–Lővei, Pál–Tóth, Mária–Demény, Attila: “Vörös márvány” faragványok nyersanyaglelőhelyeinek kutatása, Műemlékvédelmi Szemle XI (2001), 5370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 68. Pintér et al. 2004Pintér, Farkas–Szakmány, György–Demény, Attila–Tóth, Mária: The provenance of “red marble” monuments from the 12th–18th centuries in Hungary, European Journal of Mineralogy 16 (2004), 619629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 69. Sadraei 2001Sadraei, Agnieszka: The Tomb of Kazimir the Great in the Wawel Cathedral of Cracow, Acta Historiae Artium XLII (2001), 83115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 70. Sándor 1999 – G. Sándor, Mária: De plastische und architektonische Fragmente der Marienkapelle / A Mária kápolna kőfaragványai, in Die Bischofsburg zu Pécs / A pécsi püspökvár, hrsg. von K. Szijártó, M. G. Sándor (ICOMOS. Hefte des Deutschen Nationalomitees XXII), München 1999.

 • 71. Schäffer 1988Schäffer, Gottfried: Vornbach am Inn(Schnell, Kunstführer Nr. 914), München–Zürich 19885.

 • 72. Schmidt 1972Schmidt, Gerhard: Bemerkungen zur Königsgalerie der Kathedrale von Reims, Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte XXV (1972), 96106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 73. Schubert 1987Schubert, Ernst: Drei Grabmäler des Thüringer Landgrafenhauses aus dem Kloster Reinhardsbrunn, In Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, hrsg. von F. Möbius und E. Schubert, Weimar 1987, 211242.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 74. Schulze 1987Schulze, Ingrid: Böhmischer Einfluß in der Plastik des fortgeschrittenen 14. und 15. Jahrhunderts in Barby und Havelberg, in Skulptur des Mittelalters. Funktion und Gestalt, hrsg. von F. Möbius und E. Schubert, Weimar 1987, 255279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 75. Schwandtner 1746Scriptores rerum Hungaricarum veteres ac genuini, ed. Joannes G. Schwandtner, Vindobonae 1746.

 • 76. Sigismundus 2006Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387 1437, Ausstellungskatalog, hrsg. von I. Takács, Budapest–Luxemburg 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 77. Śnieżyńska-Stolot 1968Śnieżyńska-Stolot, Ewa: Remarques sur le tombeau de Louis le Grand, Acta Hitoriae Artium XIV (1968), 215222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 78. Śnieżyńska-Stolot 1972Śnieżyńska-Stolot, Ewa: Die Bedeutung des Grabmals des hl. Koloman für die Entwicklung mittelalterlicher Baldachingrabmäler, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege XXVI (1972), 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 79. Śnieżyńska-Stolot 1978Śnieżyńska-Stolot, Ewa: Nagrobek Kazimierza Wielkiego w katedrze Wawelskiej, In Studia do dziejów Wawelu IV, Kraków 1978, 1115.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 80. Stafski 1978Stafski, Heinz: Schalmeiblasender Jüngling, sogen. “Hansel”, in Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgen, Ausstellungskatalog, hrsg. von A. Legner, Köln 1978, 1, 374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 81. Stejskal 1978Stejskal, Karel: Karl IV. und die Kultur und Kunst seiner Zeit, Praha 1978.

 • 82. Suckale 1993Suckale, Robert: Die Hofkunst Kaiser Ludwigs des Bayern, München 1993.

 • 83. Szakál 1972Szakál, Ernő: A visegrádi királyi palota Anjou-kori falikútjának rekonstrukciója, In Magyar Műemlékvédelem 1969–1970, Budapest 1972, 345373.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 84. Szinnyei 1897Szinnyei, József: Magyar írók élete és munkái V, Budapest 1897.

 • 85. Thiel 1982Thiel, Erika: Geschichte des Kostüms. Die europäische Mode von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 1982.

 • 86. Thuróczy 1980Thuróczy, János: A magyarok krónikája, ung. Übers.: Horváth János, Budapest 1980.

 • 87. Thuróczy 1985 – Johannes de Thurocz: Chronica Hungarorum I. Textus, ed. E. Galántai, J. Kristó, Budapest 1985.

 • 88. Wixom 1984Wixom, William D.: Reliquaire de la Colonne de la Flagellation, In Le trésor de Saint-Marc de Venise, Ausstellungskatalog, Milan 1984, 306–309. (Kat. Nr. 45).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 89. Woisetschläger 1979Woisetschläger, Kurt: Das Kunstschaffen im Bereich des Klosters Rein, In Stift Rein 1129–1979. 850 Jahre Kultur und Glaube – Festschrift zum Jubiläum, hrsg. von Abt Paulus Rappold, Rein 1979, 77101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 90. Wortmann 1978Wortmann, Reinhard: Die Parlerplastik des Ulmer Münsters, In Die Parler und der Schöne Stil 1350–1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgen, Ausstellungskatalog, hrsg. von A. Legner, Köln 1978, 1, 328332.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 91. Zykan 1952Zykan, Josef: Das Grabmal Rudolf des Stifters, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege VI (1952), 2131.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 92. Zykan 1981Zykan, Maria: Der Stephansdom (Wiener Geschichtsbücher 26/27), Wien–Hamburg 1981.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Lővei, Pál

Editorial Board

 • Lővei, Pál (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Bodnár, Szilvia (Szépművészeti Múzeum)
 • Boreczky, Anna (Országos Széchényi Könyvtár)
 • Sisa, József (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Takács, Imre (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
 • Wetter, Evelin (Abegg-Stiftung)

Acta Historiae Artium
P.O. Box 27
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (06 1) 375 0493
Fax: (06 1) 356 1849
E-mail: Lovei.Pal@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.191
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q2)
History (Q2)
Visual Arts and Performing Arts (Q1)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 336/374 (5th PCTL)
History 842/899 (3rd PCTL)
Cultural Studies 659/702 (3rd PCTL)
Scopus
SNIP
2.611

2019  
WoS
Cites
2
CrossRef
Documents
12

 

Acta Historiae Artium
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 1100 EUR
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 468 EUR / 566 USD
Print + online subscription: 529 EUR / 640 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Historiae Artium
Language English
French
German
Italian
Size A4
Year of
Foundation
1953
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia   
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5830 (Print)
ISSN 1588-2608 (Online)