Author:
Attila Buda Eötvös Loránd University Faculty of Humanities, Institute of Cultural Studies and Hungarian Literature Budapest Hungary

Search for other papers by Attila Buda in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

The first prominent creation of the Hungarian romantic architecture is Count István Károlyi’s (1797–1881) church in Fót. It attributes to its importance that it was designed by the young Miklós Ybl (1814–1891), and the similar artistic principles and imagination of the Maecenas and the architect created a harmonic set of buildings (church, parsonage, school). The study outlines the known facts of the church, and based on those, attempts to assemble the church’s iconography and chronology.

 • Bakács 1965 - A Károlyi család nemzetségi és fóti levéltára. Ges. Bakács, István. Budapest, 1965.

 • Blaas 1876 - Selbstbiographie des Malers K. Blaas 1815–1876. Hrsg. Wolf, A.; übers: Sáli, Erika. Wien, 1876.

 • Borovszky 1910 - Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1–2. Hrsg. Borovszky, Samu. Budapest, 1910.

  '', in Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1–2 , (1910 ) -.

 • Buda 1997a - Buda, Attila: Gróf Károlyi István élete. Újpest, 1997.

  Buda A. , '', in Gróf Károlyi István élete , (1997 ) -.

 • Buda 1997b - Károlyi István fóti temploma. Hrsg. Buda, Attila. Budapest, 1997.

 • Buda 2001 - Károlyi István fóti temploma. Hrsg. Buda, Attila. Fót, 2001. (2. Aufl.)

 • Buda-Ritoók 2007 - A fóti templom és a romantika építészete. Hrsg. Buda, Attila - Ritoók, Pál. Budapest, 2007.

 • Éble 1913 - Éble, Gábor: A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével. Budapest, 1913.

  Éble G. , '', in A nagy-károlyi gróf Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok feltüntetésével , (1913 ) -.

 • Farbaky 1991 - Farbaky, Péter: A fóti templom. In: Kat. Ybl Miklós 1991, 23–32.

  Farbaky P. , '', in Ausstellungskatalog der Hild-Ybl-Stiftung , (1991 ) -.

 • Füzes 2007 - Füzes, Ádám: Szent Lucencius. In: Buda-Ritoók 2007, 164–165.

 • Gettinger 1866 - Gettinger, Theodor: Ungarns Hauptstädte Pest-Ofen und deren Umgebungen. Pest, 1866.

  Gettinger T. , '', in Ungarns Hauptstädte Pest-Ofen und deren Umgebungen , (1866 ) -.

 • Grynaeus 1856 - Szeplőtelenül fogantatott Boldogságos Szűz Mária tisztelete, és Sz. Luczent vértanu emlékezete, amint Asszonyunk nagynapjain és bucsujártakor Fóthon ünnepeltetik. Hrsg. Grynaeus, Alajos. Pest, 1856.

 • Hidvégi-Ritoók-Vasáros 2014 - A modern reneszánsz derült idomai. Válogatás Ybl Miklós (1814–1891) épületeiből. Hrsg. Hidvégi, Violetta - Ritoók, Pál - Vasáros, Zsolt. Budapest, 2014.

 • Hunfalvy-Rohbock 1856 - Hunfalvy, János - Rohbock, Lajos: Magyarország és Erdély képekben. Darmstadt, 1856.

  Rohbock L. , '', in Magyarország és Erdély képekben , (1856 ) -.

 • Kat. Ybl Miklós 1991 - Ybl Miklós építész 1814–1891. Ausstellungskatalog der Hild-Ybl-Stiftung. Hrsg. Kemény, Mária - Farbaky, Péter. Budapest, 1991.

 • Lyka 1982 - Lyka, Károly: Nemzeti romantika. Budapest, 1982. (2. Aufl.)

  Lyka K. , '', in Nemzeti romantika , (1982 ) -.

 • Marczali 1893 - Marczali, Henrik: Gödöllő és vidéke. In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország III. Budapest, 1893. 517–535.

  Marczali H. , '', in Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország III , (1893 ) -.

 • Ormós 1862 - Ormós, Zsigmond: Fót művészeti szempontból. Pest, 1862.

  Ormós Z. , '', in Fót művészeti szempontból , (1862 ) -.

 • Rapaics 1938 - Rapaics, Judit: Ligeti Antal. Budapest, 1938.

  Rapaics J. , '', in Ligeti Antal , (1938 ) -.

 • Ritoók 2007 - Ritoók, Pál: Adalékok a fóti kastély építéstörténetéhez. In: Buda-Ritoók 2007, 202–208.

  Ritoók P. , '', in Adalékok a fóti kastély építéstörténetéhez , (2007 ) -.

 • Rózsa 1995 - Rózsa, György: Városok, várak, kastélyok. Régi magyarországi látképek. Budapest, 1995.

  Rózsa G. , '', in Városok, várak, kastélyok. Régi magyarországi látképek , (1995 ) -.

 • Ruthner 1873 - Ruthner, Anton von: Das Kaiserthum Oesterreich in malerischen Original Ansichten mit historischtopographischen Text von — —. Wien-Darmstadt, 1873.

  Ruthner A. v. , '', in Das Kaiserthum Oesterreich in malerischen Original Ansichten mit historischtopographischen Text von — — , (1873 ) -.

 • Sisa 2010 - Sisa, József: Ybl Ervin (1890–1965). In: „Emberek és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény 4. = Enigma, 17. 2010. Nr. 62, 48–62.

  Sisa J. , '', in „Emberek és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. Tudománytörténeti esszégyűjtemény 4. = Enigma, 17 , (2010 ) -.

 • Sisa 2013 - A magyar művészet a 19. században - építészet és iparművészet. Hrsg. Sisa, József. Budapest, 2013. (A magyarországi művészet története — magyar művészet a 19. században. Hrsg. Beke, László - Sisa, József)

 • Szabó-Zádor 1958 - Szabó, Erzsébet - Zádor, Anna: Fót. In: Pest megye műemlékei 1–2. Hrsg. Dercsényi, Dezső. Budapest, 1958. 1/360–372.

  Zádor A. , '', in Pest megye műemlékei 1–2 , (1958 ) -.

 • Szvoboda Dománszky 1991 - Szvoboda Dománszky, Gabriella: Ybl Miklós szerepe a budapesti falképfestészet kiteljesedésében, a XIX. sz. második felében. In: Kat. Ybl Miklós 1991, 123–139.

  Szvoboda Dománszky G. , '', in Ybl Miklós építész 1814–1891. Ausstellungskatalog der Hild-Ybl-Stiftung , (1991 ) -.

 • Ybl E. 1930 - Ybl, Ervin: A fóti templom. Magyar Művészet, 6. 1930. 537–550.

  Ybl E. , 'A fóti templom ' (1930 ) 6 Magyar Művészet : 537 -550 .

 • Ybl E. 1931 - Ybl, Ervin: Az első magyar romantikus templomról. Új Idők, 1931. december 20. (52.) 746–748.

  Ybl E. , '', in Új Idők , (1931 ) -.

 • Ybl E. 1956 - Ybl, Ervin: Ybl Miklós. Budapest, 1956.

  Ybl E. , '', in Ybl Miklós , (1956 ) -.

 • Ybl E. - Thury 1931 - Ybl, Ervin - Thury, Károly: A fóti templom. Budapest, 1931.

  Thury K. , '', in A fóti templom , (1931 ) -.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Lővei, Pál

Editorial Board

 • Lővei Pál (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Beke László (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Bodnár Szilvia (Szépművészeti Múzeum)
 • Galavics Géza (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Marosi Ernő (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Sisa József (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Takács Imre (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
 • Evelin Wetter (Abegg-Stiftung)

Acta Historiae Artium
P.O. Box 27
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (06 1) 375 0493
Fax: (06 1) 356 1849
E-mail: Lovei.Pal@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR

 

 

2019  
WoS
Cites
2
CrossRef
Documents
12

 

Acta Historiae Artium
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 1100 EUR
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 468 EUR / 566 USD
Print + online subscription: 529 EUR / 640 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Historiae Artium
Language English
French
German
Italian
Size A4
Year of
Foundation
1953
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia   
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5830 (Print)
ISSN 1588-2608 (Online)