View More View Less
 • 1 Agricultural Research Institute Budapest Hungary
Restricted access

Cross Mark

The case study of AVIUM agricultural and AVIUM 2000 food processing co-operatives prepared within the Regoverning Markets programme, we aimed to identify certain conditions and possibilities for the Hungarian SME farmers to join the modern food supply system drastically and continuously changing in the last 15 years. The basic elements of uniqueness and sustainability of the two co-operatives are: optimal size, horizontal and vertical co-ordination and the personality of the chairman. In case of the processing co-operative — which seems to be the more successful at the moment — we can also mention the marketing strategy using diversification in the number as well as in the type of the partners, avoiding the multinationals and exploiting the market niches; the integration of wholesale services and the maximal utilisation of development tenders and subsidies.

 • AKI (2005): Aktuális adatok az élelmiszergazdaságról [Current data on food economy]. Statisztikai Osztály, szept. 30.

 • Béládi, K. — Kertész, R. (2003): A tesztüzemek főbb ágazatainak költség-és jövedelemhelyzete 2002-ben [Cost and profit situation of the main agricultural sectors within the FADN system in 2002]. Agrárgazdasági Információk , 2003/6.

 • Béládi, K. — Kertész, R. (2005): A tesztüzemek főbb ágazatainak költség-és jövedelemhelyzete 2004-ben [Cost and profit situation of the main agricultural sectors within the FADN system in 2004]. Agrárgazdasági Információk , 2005/4.

 • Béládi, K. — Juhász, A. — Kertész, R. — Kőnig, G. — Kürti, A. — Stauder, M. (2005): Piaci erőviszonyok alakulása a belföldi élelmiszerpiac szereplői között [Market power tendencies in the Hungarian food sector]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2005/3.

 • Berdegué, J. A. — Balsevic, F. — Flores, L. — Reardon, T (2005): Central America’s Supermarkets Private Standards of Quality and Safety in Procurement of Fresh Fruits and Vegetables. Food Policy , 30: 254–269.

  Reardon T. , 'Central America’s Supermarkets Private Standards of Quality and Safety in Procurement of Fresh Fruits and Vegetables ' (2005 ) 30 Food Policy : 254 -269.

  • Search Google Scholar
 • Dorgai, L. — Hamza, E. — Miskó, K — Székely, E. — Tóth, E. (2005): Termelői szerveződések, termelői csoportok a mezőgazdaságban [Producer organisations, Producer Groups in Agriculture]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2005/4.

 • Fekete, G. — Kiss, Gy. (2002): A fontosabb élelmiszeripari termékek 2001. évi költség-és jövedelemadatai [Cost and profit data of main agricultural products in 2001]. Agrárgazdasági Információk , 2002/3.

 • Fekete, G. — Kiss, Gy. (2005): A fontosabb élelmiszeripari termékek 2004. évi költség-és jövedelemadatai [Cost and profit data of main agricultural products in 2004]. Agrárgazdasági Információk , 2005/2.

 • Guba, M. — Ráki, Z. (1999): Az Európai Unióhoz való csatlakozás felkészülési tennivalói és fejlesztésiforrás-igénye a baromfiágazatban [Task and investment needs in the preparations of the poultry sector for EU-accession]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 1999/5.

 • Jankuné Kürthy, Gy. (2006): A magyar abrakfogyasztó ágazatok támogatási háttere az uniós csatlakozás után [The subsidy background of the maize consumer animal breeding sectors after the EU-accession]. Kézirat.

 • Juhász, A. — Seres, A. — Stauder, M. (2004): A kereskedelmi koncentráció módszertana [Methodology of trade concentration]. KTI/IE Műhelytanulmányok , 2004. október. MTA Közgazdaságtudományi Intézet.

 • Juhász, A. — Kartali, J. — Kőnig, G. — Orbánné Nagy, M. — Stauder, M. (2006): Az élelmiszeripar strukturális átalakulása 1997–2005 között [Structural changes in the Hungarian food industry (1997–2005)]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2006/3.

 • Kállay, B. (2004): Nagyarányú pozitív változások a kelet-európai keveréktakarmánygyártásban [Propotional positive changes in the Eastern-European mixed feed production]. Magyar Baromfi , 2004. március.

 • Kaplinsky, R. — Morris, M. (2001): A Handbook for Value Chain Research . IDRC.

 • Kapronczai, I. — Korondiné Dobonyi, E. — Kovács, H. — Kürti, A. — Varga, E. — Vágó Sz. (2005): A mezőgazdasági termelők alkalmazkodóképességének jellemzői (gazdálkodói válaszok időszerű kérdésekre) [The adaptation abilities of the agricultural producers (producer answers on actual questions)]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2005/6.

 • Kovácsné Varga, I. — Szijjártó, A. (1994): Közelkép a mezőgazdasági termelők egyes rétegeiről és csoportjairól [Portrait of certain groups of agricultural producers]. Agrárgazdasági Tanulmányok . Budapest: AKII.

  Szijjártó A. , '', in Agrárgazdasági Tanulmányok , (1994 ) -.

 • KSH (2003): Agriculture in Hungary 2003, Farm Structure Survey II . Budapest: KSH.

  '', in Agriculture in Hungary 2003, Farm Structure Survey II , (2003 ) -.

 • Lámfalusi, I. — Székelyné Raál, É. (2004): A kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai, 1997–2002 [Main data of agricultural and food industrial organisations with duble-entry bookeeping, 1997–2002]. Budapest: AKI.

  Székelyné Raál , '', in A kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai, 1997–2002 , (2004 ) -.

 • Lámfalusi, I. — Székelyné Raál, É. (2005): Az egyszeres kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai, 1998–2003 [Main data of agricultural and food industrial organisations with book-keeping by single-entry, 1998–2003]. Budapest: AKI.

  Székelyné Raál , '', in Az egyszeres kettős könyvvitelt vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari szervezetek gazdálkodásának főbb adatai, 1998–2003 , (2005 ) -.

 • Lámfalusi, I. (2005): Az élelmiszertermelés gazdálkodó szervezeteinek pénzügyi helyzete [Financial situation of food production organisations]. Agrárgazdasági Információk , 2005/3.

 • Nyárs, L. — Papp, G. (2002): Az állati eredetű termékek feldolgozásának versenyhelyzete [Competitiveness of the Hungarian meat processing industry]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2002/7.

 • Orbánné Nagy, M. (szerk.) (2006): Az élelmiszeripar strukturális átalakulása (1997–2005) [Structural change of the food industry (1997–2005)]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2006/3.

 • Popp, J. — Potori, N. — Stauder, M. — Wagner, H. (2005): A takarmánytermelés és-felhasználás elemzése, különös tekintettel az abraktakarmánykeverékek gyártására [Analysis of the feed production and consumption with special regard to mixed feeds containing maize]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2005/5.

 • Remsei, S. (2004): A magyar baromfihús-termékek exportpiaci lehetőségei. [Export-market opportunities of the Hungarian poultry producers]. PhD theses, Mosonmagyaróvár.

 • Stauder, M. (2003): Az agrár-és élelmiszertermékek belföldi kereskedelme a kilencvenes években és napjainkban [The Hungarian domestic trade of agricultural and food products in the 90s and today]. Agrárgazdasági Tanulmányok , 2003/6.

 • Takács, L. (2005): Ágazati helyzetkép és tapasztalatok a csatlakozás első évében [Sector situation and experiences in the first year of EU membership]. Baromfiágazat , 2005/3.

 • Tömpe, F. (2000): A vertikális integráció elméleti és gyakorlati problémái az agribusinessben (a baromfivertikum példáján) [Theoretical and practical problems of vertical integration in agribusiness (the poultry sector as an example)]. Doktori (Ph. D) értekezés tézisei, Gödöllő.