View More View Less
 • 1 Institute of Management, Corvinus University of Budapest, Hungary
Restricted access

The aim of this review paper is to illustrate the areas of interest and the thinking of Hungarian hospital managers by providing a summary of the relevant Hungarian health care controlling literature and to give an introduction of potential research directions. The paper summarizes the “public discourse” and thinking on controlling, and simultaneously highlights the priorities of health care as well. The main range of interest are the financing problems and their solutions, as well as other kind of uncertainty arising from the continuous changes in roles and measures. In the early ninties some health care institutions started to apply controlling systems as a result of the introduction of performance-based financing and often published articles about it up to 2004. In 2015, a project created to enhance the operational efficiency of the health care system restarted controlling thinking: unified management measures required for hospitals may induce the development of the controlling data service, more accurate reporting, management attention, and experience sharing.

 • Anthony, R. N.Govindarajan, V. (2007): Management Control Systems. Boston, MA: Irwin McGraw- Hill.

 • Anthony, R. N.Young, D. W. (2003): Management Control in Non-Profit Organizations. New York: Irwin.

 • Atkins, A. A.Balakrishnan, R.Booth, P.Cote, J. M.Al, E. (1997): New Directions in Management Accounting Research. Journal of Management Accounting Research 9: 79108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baji, P.Péntek, M.Boncz, I.Brodszky, V.Loblova, O.Brodszky, N.Gulácsi, L. (2015): The Impact of the Recession on Health Care Expenditure. How does the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia Compare to Other OECD Countries? Society and Economy 37(1):7388.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balaton, K. (2000): Stratégiai menedzsment [Strategic Management]. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Balogh, Z. (2005): Controlling. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola.

 • Baráth, L. (2002): A kórházi tervezési tevékenységről, kiemelten a controllingról [About Planning in Hospitals, Especially Controlling]. Kórház 9(4): 3340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baráth, L. (2010): Kórházmenedzselés – vezetési technikák a gyakorlatban [Hospital Management – Management Techniques in Practice]. Egészségügyi Gazdasági Szemle 48(4): 1825.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Boda, G.Stocker, M.Szlávik, P. (2011): Tervezés és kontrolling [Planning and Controlling]. Budapest: AULA.

 • Boda, G.Szlávik, P. (2001): Kontrolling rendszerek tervezése [Planning of Control Systems]. Budapest: KJK Press.

 • Bodnár, V. (1997): Controlling, avagy az intézményesített eredménycentrikusság. A magyarországi üzleti szervezeteknél bevezetett controlling rendszerek összetevői és rendszer szintű jellemzői [Controlling or Institutional Results-Orientation. Elements and Parameters of Controlling Systems Implemented in Hungarian Business Organizations]. Budapest: Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár, V. (2004): Mit is ért(s)ünk kontrolling alatt? [What does Controlling Mean?] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 3(1):1418.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár, V.Papik, K. (2013): Az intézményi stratégiát megalapozó elemzések – mit lehet, mit érdemes használni az egészségügyben? [Analyzes Underlying Institutional Strategy – What can or should Be Used in Health Care?] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 12(1): 510.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodnár, V.Révész, É.Horváthné Varga-Polyák, C. (2011): Kontrolling az egészségügyben [Controlling in Health Care]. Budapest: Semmelweis Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bodrogi, J. (2010): A magyar egészségÜGY. Társadalmi-gazdasági megfontolások és ágazati véleménytérkép [Hungarian Health Care. Socio-Economic Considerations and Sectoral Reviews]. Budapest: Semmelweis Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Budánovics, N. (2007): Esetszintű költségelemzés és fedezetszámítás megvalósítása, valamint betegszámla előkészítésének lehetőségei [Implementation of Case-Level Cost and Coverage Calculation, Opportunities for Introducing Patient Accounts]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 6(5): 2833.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BSoft (2015a): Osztályos kontrolling koncepció, TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001: A GYEMSZI fenntartásában lévő egészségügyi ellátók egységes intézményi kontrolling módszertani alapjait biztosító kontrolling kézikönyv fejlesztése [Department Level Controlling Concept. Project SROP-6.2.5-B/13/1-2014-0001: Development of a Controlling Handbook for Unified Institutional Controlling in Health Care Institutions Maintained by GYEMSZI].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BSoft (2015b): Kontrolling kézikönyv, TÁMOP-6.2.5-B/13/1-2014-0001: A GYEMSZI fenntartásában lévő egészségügyi ellátók egységes intézményi kontrolling módszertani alapjait biztosító kontrolling kézikönyv fejlesztése [Controlling Handbook. Project SROP-6.2.5-B/13/1-2014-0001: Development of a Controlling Handbook for Unified Institutional Controlling in Health Care Institutions Maintained by GYEMSZI].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Chua, W. F.Preston, A. (1994): Worrying about Accounting in Health Care. Accounting, Auditing & Accountability 7(3): 417.

 • Csidei, I.Horváth, L.Pendli, J. (2005): A tervezhetőség mint sikertényező. Informatika, kontrolling, minőség, eredményesség [Predictability as a Success Factor. IT, Controlling, Quality, Efficiency]. Kórház 11(3): 2629.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dencsi, J.Varró, J. (2008): A pénzügyi-számviteli rendszerből nyert indikátorok szerepe az intézmények értékelésében [Role of Indicators Obtained from the Accounting System for Institutional Evaluation]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 7(3): 2125.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dobák, M.Antal, Z. (2010): Vezetés és szervezés [Management and Organization]. Aula: Budapest.

 • Dózsa, C. L. (2010): A kórházak stratégiai válaszai a változó környezetre – Magyarországon a 2000-es években [Strategic Responses of Hospitals in Hungary to the Changing Environment in the Early 21st Century]. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gulácsi, L.Orlewska, E.Péntek, M. (2012): Health Economics and Health Technology Assessment in Central and Eastern Europe: A Dose of Reality. European Journal of Health Economics 13(5): 525531.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanyecz, L. (1997): Controlling a vezetés eszköze és módszere [Controlling as an Instrument and Technique of Management]. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem Egyetemi Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth & Partner (1997): Controlling [Controlling]. Budapest: Közgazdasági és Jogi könyvkiadó.

 • ICV–IGC (2012): The Essence of Controlling – The Perspective of the Internationaler Controller Verein (ICV) and the Internatinal Group of Controlling (IGC). Journal of Management Control 23: 311317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kaplan, R. S. (1984): The Evolution of Management Accounting. The Accounting Review 59(3): 390418.

 • Kecskés, G. (2003): Offenzív vezetés: Kísérlet a válságmegelőző menedzsmentre a debreceni klinikán [Offensive Management: An Experiment of Crisis-Preventive Management at the Clinic of Debrecen]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(3): 2327.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kis, R. (2005): A kontrolling tevékenység kialakításának kihívásai a Semmelweis Egyetemen [Challenges in Developing the Controlling Activity at Semmelweis University]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 4(2): 2426.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiscsordás, A.Gyüre, I. (2003): Stratégiai tervezés és költségvetés-készítés az egészségügyben. Utópia, cél vagy eszköz? [Strategic Planning and Budgeting in Health Care. Utopia, Goal or Means?] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(1): 611.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kiss, R.Stubnya, G. R. (2006): Az integrált informatikai megoldások szerepe a szervezetmenedzsment modernizálásában a Semmelweis Egyetemen [Role of Integrated IT Solutions in the Modernization of Organizational Management at Semmelweis University]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 5(1): 4649.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körmendi, L.Tóth, A. (1998): Controlling a hazai szervezetek gazdálkodási gyakorlatában [Controlling in the Managerial Practice of Hungarian Organizations]. Budapest: WEKA Szakkiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krokovay, A.Kohán, P. (2004): Kontrolling a motiváció szolgálatában – a motiváció kontrollja [Controlling in the Service of Motivation – the Control of Motivation]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 3(2): 2328.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Laáb, Á. (2011): Döntéstámogató vezetői számvitel: Elméleti és módszertani irányok [Management Accounting for Decision Support: Theoretical and Methodological Directions]. Budapest: Complex Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lapsley, I. (1994): Responsibility Accounting Revived? Market Reforms and Budgetary Control in Health Care. Management Accounting Research 5(3-4): 337352.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mattiassich, N.Bubori, Z. (2015): A Balanced Score Card bevezetésének dilemmái a magyar egészségügyben [Dilemmas of Introducing Balanced Score Card in Hungarian Health Care]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 14(1): 2326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Merchant, K. A.Van der Stede, W. A. (2007): Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives. Harlow: FT/Prentice Hall.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Molnár, A.Nagy, B. (1996): Controlling rendszeren alapuló belső érdekeltségi rendszer kórházunkban [Internal Motivation System Based on Controlling in Our Hospital]. Kórház 3(11): 5152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nikliné, G. E. (2016): Az egységes kontrolling módszertan és implementációjának tapasztalatai [Experiences of Unified Controlling Methodology and Its Implementation]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 15(2): 2124.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • OECD (2015): Health at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

 • Óváry, C. (2014): Kontrollingrendszer és keretgazdálkodás kialakítása, valamint az ezzel összefüggő szervezeti konfliktusok megoldásának jelentősége az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI) működtethetőségében [The Implementation of, and Organizational Conflicts around a Controlling and Budgeting System at the National Institute of Clinical Neurosciences]. Egészségügyi gazdasági szemle 52(2-3): 4961.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, P. (2003): Átvilágítás, kontrolling, érdekeltség [Transparency, Controlling, Interests]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(1): 2628.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, P. (2004): A kontrolling bevezetésének tapasztalatai [Experimences of Implementating Controlling]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 3(4): 2224.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polyvás, G. (2007a): A költség-megtakarítási stratégiák fejlesztésének lehetőségei a hazai fekvőbeteg-ellátásban I [Possibilities of Cost-Saving Strategies in Hungarian Inpatient Care, Part 1]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 6(8): 2529.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Polyvás, Gy. (2007b): A költség-megtakarítási stratégiák fejlesztésének lehetőségei a hazai fekvőbeteg-ellátásban II [Possibilities of Cost-Saving Strategies in Hungarian Inpatient Care, Part 2]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 6(9): 3336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sárossy, M. (2002): Intézménymenedzsment, kontrolling, gazdálkodás és informatika támogatás [Institutional Management, Controlling, and IT Support]. Kórház 9(11-12): 813.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Strauss, E.Zecher, C. (2013): Management Control Systems: A Review. Journal of Management Control 23(4): 233268.

 • Szabó, C. (2001): Kontrolling a gyakorlati vezetésben [Controlling in Management]. Egészségügyi gazdasági szemle 39(3): 260268.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, C. (2003): Hétköznapi kórházi informatika a menedzsment szemével. Áldás, vagy átok? [Daily Hospital IT through the Eyes of Management: Blessing or Curse?] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(3):4245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szedleczki, I. (2003a): Kórházi informatikai rendszer kontrollingja I. A várható eredményesség tervezése [Controlling of a Hospital Information System. Part 1: The Planning of Expected Effects]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(1): 1619.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szedleczki, I. (2003b): Kórházi informatikai rendszer kontrollingja II. A várható eredményesség mérése és vizsgálata [Controlling of a Hospital Information System. Part 2: Measuring and Analyzing Expected Effects]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 2(2): 2326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Székely, Á.Bodnár, G. (2004): Tisztánlátás az egészségügyi intézmények gazdálkodásában a klasszikus kontrolling módszertan alkalmazásával [Transparency in the Management of Health Institutions Using Classical Controlling Methods]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 3(4): 2528.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tanács, Z. (2002): A sikeres outsourcing alapja: a kiszervezési döntések megfelelő előkészítése [Base of Successful Outsourcing: Appropriate Preparation of Outsourcing Decision]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 1(4): 1318.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tűhegyi, T. (2004): Vezetői információs rendszerek szerepe a kórházi gazdálkodásban, az irányított betegellátásban [Role of Management Information Systems in Hospital Management and Managed Care]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 3(4): 2933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zemplényi, A. T.Imre, L.Babarczy, B.Boncz, I. (2014): Esetszintű kórházi költség-számítás alkalmazása a nemzetközi gyakorlatban [International Practices of Case-Level Cost Calculation]. Egészségügyi gazdasági szemle 52(1): 2026.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zétényi, Á. (2006): Szervezéssel a finanszírozási problémák megoldásáért!? [Solving Financing Problems with Organization!?] Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 5(3): 3031.

 • Zétényi, Á.Csiba, G. (2009): A betegellátás valós költségei, tételes ráfordítási adatgyűjtés tapasztalatai [The Real Cost of Patient Care; Experiences of Itemized Cost Data Collection]. Informatika és Menedzsment az Egészségügyben 8(3): 2932.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.
 
The Open Access statement together with the description of the Copyright and License Policy are available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Editor-in-chief: Balázs SZENT-IVÁNYI

Co-Editors:

 • Péter MARTON (Corvinus University, Budapest)
 • István KÓNYA (Corvinus University, Budapest)
 • László SAJTOS (The University of Auckland)
 • Gábor VIRÁG (University of Toronto)

Associate Editors:

 • Tamás BOKOR (Corvinus University, Budapest)
 • Sándor BOZÓKI (Corvinus University Budapest)
 • Bronwyn HOWELL (Victoria University of Wellington)
 • Hintea CALIN (Babeş-Bolyai University)
 • Christian EWERHART (University of Zürich)
 • Clemens PUPPE (Karlsruhe Institute of Technology)
 • Zsolt DARVAS (Bruegel)
 • Szabina FODOR (Corvinus University Budapest)
 • Sándor GALLAI (Corvinus University Budapest)
 • László GULÁCSI (Óbuda University)
 • Dóra GYŐRFFY (Corvinus University Budapest)
 • György HAJNAL (Corvinus University Budapest)
 • Krisztina KOLOS (Corvinus University Budapest)
 • Alexandra KÖVES (Corvinus University Budapest)
 • Lacina LUBOR (Mendel University in Brno)
 • Péter MEDVEGYEV (Corvinus University Budapest)
 • Miroslava RAJČÁNIOVÁ (Slovak University of Agriculture)
 • Ariel MITEV (Corvinus University Budapest)
 • Éva PERPÉK (Corvinus University Budapest)
 • Petrus H. POTGIETER (University of South Africa)
 • Sergei IZMALKOV (MIT Economics)
 • Anita SZŰCS (Corvinus University Budapest)
 • László TRAUTMANN (Corvinus University Budapest)
 • Trenton G. SMITH (University of Otago)
 • György WALTER (Corvinus University Budapest)
 • Zoltán CSEDŐ (Corvinus University Budapest)
 • Zoltán LŐRINCZI (Ministry of Human Capacities)

Society and Economy
Institute: Corvinus University of Budapest
Address: Fővám tér 8. H-1093 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 482 5406
E-mail: balazs.szentivanyi@uni-corvinus.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • DOAJ
 • International Bibliographies IBZ and IBR
 • International Political Science Abstracts
 • JSTOR
 • SCOPUS
 • RePEc
 • Referativnyi Zhurnal

 

2020  
Scimago
H-index
11
Scimago
Journal Rank
0,157
Scimago
Quartile Score
Business and International Management Q4
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) Q4
Industrial Relations Q4
Public Administration Q4
Sociology and Political Science Q3
Strategy and Management Q4
Scopus
Cite Score
103/117=0,9
Scopus
Cite Score Rank
Business and International Management 305/399 (Q4)
General Economics, Econometrics and Finance 137/243 (Q3)
Industrial Relations 40/54 (Q3)
Public Administration 116/165 (Q3)
Sociology and Political Science 665/1269 (Q3)
Strategy and Management 351/440 (Q4)
Scopus
SNIP
0,171
Scopus
Cites
157
Scopus
Documents
24
Days from submission to acceptance 148
Days from acceptance to publication 50

 

2019  
Scimago
H-index
10
Scimago
Journal Rank
0,228
Scimago
Quartile Score
Business and International Management Q3
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) Q3
Industrial Relations Q3
Public Administration Q3
Sociology and Political Science Q3
Strategy and Management Q3
Scopus
Cite Score
87/110=0,8
Scopus
Cite Score Rank
Business and International Management 286/394 (Q3)
General Economics, Econometrics and Finance 125/228 (Q3)
Industrial Relations 38/58 (Q3)
Public Administration 114/157 (Q3)
Sociology and Political Science 645/1243 (Q3)
Strategy and Management 330/427 (Q4)
Scopus
SNIP
0,308
Scopus
Cites
132
Scopus
Documents
22

 

Society and Economy
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Sufficient number of full waiver available. Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Society and Economy
Language English
Size B5
Year of
Foundation
1972
Publication
Programme
2021 Volume 43
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Budapesti Corvinus Egyetem
Founder's
Address
H-1093 Budapest, Hungary Fővám tér 8.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1588-9726 (Print)
ISSN 1588-970X (Online)