View More View Less
 • 1 Warsaw School of Economics
 • 2 Warsaw School of Economics
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $576.00

The subject of this analysis is the axiology and purpose of the legal regimes of martial law in Poland in a comparative perspective. The starting point of the research is a study of the roots of institution. Analysis of the institutions of ancient Rome, revolutionary France, Germany, the US, and the Weimar Republic to the modern regulation of selected countries of the Western Hemisphere is submitted. The authors, in recognizing the existence of monarchical and republican models of martial law, indicate the fundamental difference between the objective of martial law in Europe and the US/Canada. The comparative analysis provides a framework for research on law and institutions in Poland and the basis for the formulation of demands de lege ferenda.

 • Arai-Takahashi, Y., The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of ECHR (Hart Publishing 2001)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Borucka Arctowa, M., ‘Problem wartosciowania w naukach prawnych’ (1968) 3 Panstwo i Prawo 429437.

 • Brzezinski, M., Stany nadzwyczajne w polskich konstytucjach (Wydawnictwo Sejmowe 2007)

 • Buchanan, A., Justice, Legitimacy, and Self Determination. Moral Foundations for International Law (Oxford University Press 2004)

 • Croce, M. A., Salvatore A., The Legal Theory of Carl Schmitt (Routledge 2013)

 • Cybichowski, Z., Polskie prawo panstwowe na tle uwag z dziedziny nauki o panstwie i porównawczego prawa panstwowego (SPP UW1929)

 • Dunaj, K., ‘Demokracja bezposrednia w Republice Weimarskiej. Regulacje konstytucyjne i praktyka ustrojowa.’ in S Bozyk, A Jamróz (eds), Konstytucja – ustrój polityczny – system organów panstwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu (Temida 2 and Faculty of Law of the Bialystok University 2010)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dworecki, S., Zagrozenia bezpieczenstwa panstwa (National Defence University 1994)

 • Ehrlich, E., Fundamental Principles of the Sociology of Law (New Brunswick 1936)

 • Finn, J. E., Constitutions in Crisis: Political Violence and the Rule of Law (Oxford University Press 1991)

 • Ferejohn, J., Pasquino, P., ‘The Law of the Exception: A Typology of Emergency Powers’ (2004) 2 International Journal of Constitutional Law 2731.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grzybowski, K., Dyktatura prezydenta Rzeszy. Studjum nad art. 48, ust. II Konstytucji Weimarskiej i rozwojem panstwa autorytatywnego w Niemczech, (Gebethner i Wolff 1934)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hildebrandt, M., ‘Radbruch’s Rechtsstaat and Schmitt’s Legal Order: Legalism, Legality, and the Institution of Law’ (2015) 1 Critical Analysis of Law 4363.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kitler, W., Bezpieczenstwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System (National Defence University 2011)

 • Kosciuk, L., ‘Identyfikacja podstawowych interesów w sferze bezpieczenstwa’ in J Gryz (ed), Bezpieczenstwo w stosunkach transatlantyckich (Adam Marszalek 2008)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Luban, D., ‘The War on Terrorism and the End of Human Rights’ (2002) 3 Philosophy & Public Policy Quarterly 9–14.

 • Opalek, K., Problemy metodologiczne nauki prawa (Panstwowe Wydawnictwo Naukowe 1962)

 • Opalek, K., Wróblewski, J., ‘Aksjologia – dylemat miedzy pozytywizmem prawniczym a doktryna prawa natury’ (1966) 9 Panstwo i Prawo 251259

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Posner, R., Law, Pragmatism and Democracy (Harvard University Press 2003)

 • Prokop, K., Modele stanu nadzwyczajnego, Wydawnictwo Temida 2 i Wydawnictwo Wydzialu Prawa Uniwersytetu w Bialymstoku (Bialystok 2012)

 • Radbruch, G., ‘Ustawa i prawo’ (2002) 1 Ius et Lex 3751

 • Radbruch, G., Piec minut filozofii prawa,, (translation. J. Zajadlo), Colloquia Communia Journal 1988–1989, 6(41)–1(42) 61–62.

 • Radbruch, G., ‘Five Minutes of Legal Philosophy’ (2006) 1 Oxford Journal of Legal Studies 1315.

 • Ryszka, F., Panstwo stanu wyjatkowego. Rzecz o systemie panśtwa i prawa Trzeciej Rzeszy (Zakladu Narodowy im. Ossolinskich 1974)

 • Schmitt C. , Verfassungslehre (Duncker & Humboldt Gmbh 2010)

 • Schmitt, C., Teologia polityczna i inne pism, (Znak Kraków and Stefan Batory Foundation Warsaw 2000)

 • Skapska, G., Stelmach, J., ‘Wspólczesne problemy i modele legitymizacji’ (1988–1989) 41–42 Colloquia Communia 518.

 • Stelamch, J., Brozek B., Methods of Legal Reasonin, (Springer 2006)

 • Stembrowicz, J., ‘Z problematyki stanu nadzwyczajnego w panstwie burzuazyjno-demokratycznym’ (1983) 3 Studia Nauk Politycznych 7–10.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sulowski, S., ‘O nowym paradygmacie bezpieczenstwa w erze globalizacji’ in S Sulowski, M Brzezinski (eds), Bezpieczenstwo wewnetrzne panstwa: Wybrane zagadnienia (Elipsa 2009)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tomuschat, Ch., ‘Ethos, Ethics and Morality in International relations’, in R Bernhardt (ed), Encyclopedia of Public International Law vol. 2, (Elsevier Science Publishers B.Y. 1995)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Walczuk, K., ‘Bezpieczenstwo publiczne – próba definicji’ in K Walczuk, M Karpiuk (eds), Prawo bezpieczenstwa publicznego (Warsaw Management University 2013)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wieruszewski, R., ‘Wolnosc czy bezpieczenstwo – dylematy na tle 60 rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka ONZ’ in T Gardocka, J Sobczak (eds), Dylematy praw czlowieka (Adam Marszalek 2008)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wolpiuk, W., Panstwo wobec szczególnych zagrozen. Komentarz do wybranych przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2002)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wróblewski, J., ‘Prawo i plaszczyzny jego badania’ (1969) 6 Panstwo i prawo 9961006.

 • Zajadlo, J., ‘Bezpieczenstwo – Celowosc – Sprawiedliwosc: Antynomie idei prawa’ (2002) 9 Gdanskie Studia Prawnicze 233248.