View More View Less
 • * District Court of Szeged
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $576.00

This paper scrutinizes various levels and aspects of Hungarian criminal law from the perspective of particularly vulnerable victims, with regard to recent EU legislation. After a short introduction, Section 2 presents and compares several notions. The following sections present protective measures and instruments of substantive and procedural criminal law as well as the key regulations of the adjoining administrative field. At the end, the questions if Hungarian legislation has fully implemented the relevant EU Directive, and what further steps should be taken are addressed.

 • Belovics, E. et al., Büntetojog I (HVG–ORAC 2012).

 • Bérces, V., ‘A resztoratív igazságszolgáltatási koncepció érvényesülésének lehetoségei büntetoügyekben – különös tekintettel a mediációra és annak hazai szabályozására’ (2009) V/3 Iustum Aequum Salutare 13754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bérces, V., ‘A védo kérdezési jogának gyakorlásával kapcsolatos kérdések’ (2012) 4 Jogelméleti Szemle 314.

 • Boros, R.A különösen védett tanú a Magyar büntetoeljárásban’ (Jogi Fórum 10 January 2012).

 • Bridgeman, J. et al. (eds), Responsibility, Law and the Family (Ashgate Publishing Limited 2008).

 • Csányi, Cs., ‘A tanúvédelem és a szervezett bunözés összefüggései és a tanúvédelem egyes eszközei’(PhD thesis, Pécsi Tudományegyetem/University of Pécs 2010).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cséka, E. et al., A büntetoeljárási jog alapvonalai, Vol I (2nd edn, Bába Kiadó 2006).

 • Fenyvesi, Cs., Szembesítés – Szemtol szembe a büntetoügyekben (Dialóg Campus 2008).

 • Garry, J., ‘Why Me: Application and Misapplication 3A1.1 the Vulnerable Victim Enhancement of the Federal Sentencing Guidelines’ (1993) 79 Cornell Law Review 14382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Görgényi, I., ‘A bunelköveto általi jóvátétel értékelése a büntetéskiszabás során és a bünteto kódexben Magyarországon’ in J Szabadfalvi (ed), Facultas nata: Ünnepi tanulmányok a miskolci jogászképzés 25. évfordulójára (Bíbor Kiadó 2006) 13148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Görgényi, I., ‘Az áldozat fogalma és megítélése’ in Zs Rózsahegyi (ed), Áldozatsegítés Európában (Igazságügyi Minisztérium 2005) 732.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Görgényi, I., ‘Az áldozattá válás megelozése’ (2008) 15 Ügyészek Lapja 5970.

 • Kádár, H.Az anonim tanúk az Emberi Jogok Európai Bíróságának Joggyakorlatában. A közvetlenség elvének korlátozásai.’ (2011) 2 Scientia Iuris 2340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerezsi, K., , J., Az Áldozatsegíto Szolgálat hatékonyságvizsgálata: Második szakasz: Összefoglaló jelentés (2008).

 • Kertész, I., ‘A még különösebben védett tanú’ (2001) 11 Belügyi Szemle 2945.

 • Kiss, A., ‘A sértett hátrányos helyzete a büntetoeljárásban’ (2003) 2 Ügyészek lapja 518.

 • Kiss, A., ‘Új szemlélet a büntetoeljárásban’ in A Borbíró et al. (eds), A kriminálpolitika és a társadalmi bunmegelozés kézikönyve – 2009, Vol II (Fresh Art Design Kft 2009).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • König, T. et al., ‘The European Union’s Approach towards Child Victim Testimonies in Criminal Proceedings Compared to the Right to Fair Trial’ (2013) 67/4 Journal of Politics and Law 1434.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lencsés K. , ‘Olcsóbb, mint a börtön’ (interview with Katalin Gönczöl, former secretary of the Ministry of Justice Népszabadság, Budapest, 22 April 2008).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • McEwan, J., ‘The Testimony of Vulnerable Victims and Witnesses in Criminal Proceedings in the European Union’ (2009) 10 ERA Forum 36986.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy, F., A magyar büntetojog általános része (Korona Kiadó 2004).

 • Nagypál, Sz.A büntetojogi közvetítés (mediáció) jogelmélete’ (2011) 1 Iustum Aequum Salutare 1536.

 • Rafaraci, T.New Perspectives for the Protection of the Victims in the EU’ in S Ruggeri (ed), Human Rights in European Criminal Law (Springer International Publishing 2015) 21525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róth, E., ‘A kár megtérülésének egyéb formái’ in A Borbíró et al. (eds), A kriminálpolitika és a társadalmi bunmegelozés kézikönyve – 2009, Vol II (Fresh Art Design Kft 2009) 13954.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Róth, E., ‘A sértett helyzete a büntetoeljárásban az Európai Unió elvárásainak tükrében’ (2011) 6 Miskolci Jogi Szemle 15567.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schünemann, B., ‘Protection of Children and Other Vulnerable Victims Against Secondary Victimisation: Making it Easier to Testify in Court’ (2009) 10 ERA Forum 387396.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schweighart, Zs.Áldozatvédelem, áldozatsegítés és a büntetojogi felelosségre vonás’ (2009) 2 De iurisprudentia et iure publico 3563.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, K.Kérdojelek a büntetoeljárási törvény egyes rendelkezései kapcsán’ (2014) 1 Büntetojogi szemle 3136.

 • Szabó, K. Tanúvédelem a magyar büntetoeljárásban (HVG–ORAC 2012)

 • Tarr, Á., ‘A kárhelyreállítás jelene és jövoje a magyar büntetoeljárásban’ (2006) 2 Debreceni Jogi Muhely 322.

 • Tóth, M. (ed), Büntetoeljárásjog (HVG–ORAC Budapest 2003).

 • Törzs, E.Ki mit közvetít? – Jogértelmezési kérdések a büntetoügyekben alkalmazható közvetítoi eljárással kapcsolatban’ in K Iványi (ed), A büntetoügyekben alkalmazható közvetítoi tevékenység bevezetésének tapasztalatai Magyarországon (Partners Hungary Alapítvány 2008) 22949.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tremmel, F., ‘A tanúvédelem hazai körképe’ (2008) 1 JURA 14450.