View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Restricted access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Butcher, J. (2003) A Humanistic Perspective on the Volunteer-recipient Relationship: A Mexican Study. In: Dekker, P. – Halman, L. (eds) The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, Kluver Academic/Plenum Publishers. pp. 111–126.

 • 2

  Clary, E. G. – Snyder, M. – Ridge Robert, D. – Copeland, J. – Stukas, A. – Haugen, J. & Miene, P. (1998) Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74/6. pp. 1516–1530.

 • 3

  Fényes H. – Kiss G. (2011) Az önkéntesség Európai Éve – Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége. Debreceni Szemle, I. rész, vol. XIX. No. 4. pp. 360–368.

 • 4

  Hustinx, L. (2001) Individualization and New Styles of Youth Volunteering an Empirical Exploration. Voluntary Action, 3/2. pp. 57–76.

 • 5

  Markos V. (2015) Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások körében. In: Dobi E. (ed.) Juvenilia VI. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen, Printart-Press Kft. pp. 209–224.

 • 6

  Pusztai G. – Fényes H. (2014) Önkéntesség és vallásosság összefüggései eltérő felekezeti kompozíciójú közegekben. In: Pusztai G. – Lukács Á. (eds) KözössÉGteremtők. Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 329–350.

 • 7

  Schulze, G. (2000) Élménytársadalom. A jelenkor kulturszociológiája. A mindennapi élet esztétizálódása. Szociológiai Figyelő, 15/1–2. pp. 135–157.

 • 8

  Schulze, G. (2003) A Német Szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. In: Wessely Anna (ed.) A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 186–204.

 • 9

  Stefanescu, F. – Osvat, C. (2011) Volunteer Landmarks among College Students. The Yearbook of the „Gh. Zane” Institute of Economic Reserches, 01/2011, 20(2). pp. 139–149.

 • 1

  European Economic Forecast (2016). http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter/cc_serbia_en.pdf [Letöltve: 2016. 02. 12.]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 6 10
Jun 2020 0 4 2
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 6 0 0
Sep 2020 4 0 0
Oct 2020 4 1 2
Nov 2020 0 0 0