Author:
Valéria Markos Humán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Search for other papers by Valéria Markos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • 1

  Butcher, J. (2003) A Humanistic Perspective on the Volunteer-recipient Relationship: A Mexican Study. In: Dekker, P. – Halman, L. (eds) The Values of Volunteering. Cross-Cultural Perspectives. New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow, Kluver Academic/Plenum Publishers. pp. 111–126.

 • 2

  Clary, E. G. – Snyder, M. – Ridge Robert, D. – Copeland, J. – Stukas, A. – Haugen, J. & Miene, P. (1998) Understanding and Assessing the Motivations of Volunteers: A Functional Approach. Journal of Personality and Social Psychology, 74/6. pp. 1516–1530.

 • 3

  Fényes H. – Kiss G. (2011) Az önkéntesség Európai Éve – Az önkéntesség társadalmi jelensége és jelentősége. Debreceni Szemle, I. rész, vol. XIX. No. 4. pp. 360–368.

 • 4

  Hustinx, L. (2001) Individualization and New Styles of Youth Volunteering an Empirical Exploration. Voluntary Action, 3/2. pp. 57–76.

 • 5

  Markos V. (2015) Az iskolai közösségi szolgálat iránti attitűdök a középiskolások körében. In: Dobi E. (ed.) Juvenilia VI. Debreceni Bölcsész Diákkörösök Antológiája. Debrecen, Printart-Press Kft. pp. 209–224.

 • 6

  Pusztai G. – Fényes H. (2014) Önkéntesség és vallásosság összefüggései eltérő felekezeti kompozíciójú közegekben. In: Pusztai G. – Lukács Á. (eds) KözössÉGteremtők. Tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó. pp. 329–350.

 • 7

  Schulze, G. (2000) Élménytársadalom. A jelenkor kulturszociológiája. A mindennapi élet esztétizálódása. Szociológiai Figyelő, 15/1–2. pp. 135–157.

 • 8

  Schulze, G. (2003) A Német Szövetségi Köztársaság kulturális átalakulása. In: Wessely Anna (ed.) A kultúra szociológiája. Budapest, Osiris Kiadó. pp. 186–204.

 • 9

  Stefanescu, F. – Osvat, C. (2011) Volunteer Landmarks among College Students. The Yearbook of the „Gh. Zane” Institute of Economic Reserches, 01/2011, 20(2). pp. 139–149.

 • 1

  European Economic Forecast (2016). http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_winter/cc_serbia_en.pdf [Letöltve: 2016. 02. 12.]

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2021  
CrossRef Documents 54
Crossref Cites to Date 110
Crossref H-index 3
Days from submission to acceptance 77
Days from acceptance to publication 115
Acceptance Rate 80%

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2023 1 0 0
May 2023 2 0 0
Jun 2023 4 0 0
Jul 2023 4 0 0
Aug 2023 6 0 0
Sep 2023 1 0 0
Oct 2023 0 0 0