View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Restricted access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  16/2000. (II. 11.) Korm. rendelet az érettségi vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 • 2

  106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról

 • 3

  Bassola, P. (1995) Deutsch in Ungarn in Geschichte und Gegenwart. Heidelberg, Groos.

 • 4

  Bindorffer Gy. – Dóczé N. – Kállai E. (2010) A magyarországi nemzeti közösségek történelme és jelene. In: Gyulavári T. – Kállai E. (eds) A jövevényektől az államalkotó tényezőkig. A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Budapest, Országgyűlési Biztos Hivatala. pp. 49–143.

 • 5

  Csapó B. – Molnár Gy. – Kinyó L. (2009) A magyar oktatási rendszer szelektivitása a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok eredményeinek tükrében. Iskolakultúra, 19/3–4. pp. 3–13.

 • 6

  Csécsiné Máriás E. – Könyvesi T. – Kozma-Lukács J. & Tuska Zs. (2008) Oktatás-statisztikai évkönyv 2007/2008. Budapest, Oktatási és Kulturális Minisztérium.

 • 7

  Csécsiné Máriás E. – Hagymássy T. – Könyvesi T. & Tuska Zs. (2010) Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/2010. Budapest, Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

 • 8

  Csécsiné Máriás E. – Hagymássy T. – Könyvesi T. (2015) Statisztikai tájékoztató. Oktatási évkönyv 2013/2014. Budapest, Emberi Erőforrások Minisztériuma.

 • 9

  Eduline (2010) Hogyan változik a pontszámítás 2011-től? http://eduline.hu/erettsegi_felveteli/2010/12/15/20101214_pontszamitas_2011_felveteli [Letöltve: 2016. 03. 13.]

 • 10

  Eduline (2016) A diákok felének küzdelmes lesz egyetemre bejutnia 2020-tól. http://eduline.hu/kozoktatas/2016/3/4/A_diakok_felenek_kuzdelmes_lesz_egyetemre_j_C2577G [Letöltve: 2016. 09. 04.]

 • 11

  Einhorn Á. (2000) Idegennyelv-tanítás a szakképző iskolákban. Educatio, 9/4. pp. 691–700.

 • 12

  Einhorn Á. (2007) Az idegen nyelvi érettségi vizsga reformja. In: Vágó I. (ed.) Fókuszban a nyelvtanulás. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 73–105.

 • 13

  Élő idegen nyelv vizsgakövetelmények (2016). http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/elo_idegen_nyelv_vk_2017.pdf [Letöltve: 2016. 09. 03.]

 • 14

  Felvi (2011) Változnak a felvételi szabályok. http://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/Alapkepzesben/valtozasok2012 [Letöltve: 2016. 05. 18.]

 • 15

  Garami E. (2003) Régiók és iskolák. A középfokú oktatás iránti kereslet és kínálat területi különbségei. In: Nagy M. (ed.) Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezred Magyarországán. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 33–70.

 • 16

  Hegedűs R. (2016) Számok – arányok – mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében. Modern Geográfia, 10/3. pp. 1–14.

 • 17

  Kétszintű érettségi eredmények (2016) https://www.ketszintu.hu/publicstat.php [Letöltve: 2016. 03. 14.]

 • 18

  Közös Európai Referenciakeret: nyelvtanulás, nyelvtanítás, értékelés (2002). Pilisborosjenő: Pedagógusképzési Módszertani és Információs Központ. http://www.nyak.hu/nyat/doc/KER_2002/KER_2002.ZIP [Letöltve: 2014. 01. 10.]

 • 19

  Sebestyén K. (2014) Miről olvasunk a sorok között? A május-júniusi német nyelvi, emelt szintű, jeles érettsegi vizsgák eredményeinek elemzése 2006–2013. In: Csiszár I. – Kőmíves P. M. (eds) Tavaszi Szél / Spring Wind 2014 Konferenciakötet. IV. kötet: Szociológia és multidiszciplináris társadalomtudomány, pszichológia és neveléstudomány, hittudomány. Debrecen, Doktoranduszok Országos Szövetsége. pp. 403–410.

 • 20

  Sebestyén K. (2016) Nyelvvizsgákkal rendelkezők a különböző képzési területeken a hallgatói társadalmi háttér tükrében. In: Pusztai G. – Ceglédi T. – Bocsi V. (eds) A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Nagyvárad, Budapest: Partium Press, Új Mandátum Könyvkiadó. pp. 234–247.

 • 21

  Szépe Gy. (2000) Nyelvészeti és nyelvpolitikai megjegyzések. Educatio, 9/4. pp. 639–650.

 • 22

  Takács G. (2013) A német nemzetiségi oktatás rendszere napjainkban. Neveléstudomány: Oktatás – Kutatás – Innováció, 1/2. pp. 76–89.

 • 23

  Tóth Á. – Vékás J. (2014) Nemzetiségek Magyarországon 2001–2011. Etnodemográfiai folyamatok a népszámlálások tükrében. Kisebbségkutatás, 23/3. pp. 36–72.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 12 2
Jun 2020 0 7 4
Jul 2020 7 2 0
Aug 2020 7 0 0
Sep 2020 5 0 0
Oct 2020 8 0 0
Nov 2020 0 0 0