View More View Less
 • 1 MTA TK PT, 1014 Budapest, Országház utca 30.
Restricted access

Absztrakt:

A cikk a társadalmi mozgalmakkal foglalkozik. Azt vizsgálja, hogy az ifjúsági társadalom elmúlt negyedszázadában milyen mozgalmi csírákat azonosíthattunk. A fogalmi magyarázatot követően a cikk arra koncentrált, hogy ezek a mozgalmak milyen sikereket, kudarcokat értek el, és miként befolyásolták az ifjúság általános beállítódását. Nyilvánvalóan fontos e téren az országos hallgatói képviselet és az alternatív hallgatói mozgalom, leginkább a HaHa és ennek középiskolai változatának elemzése. Érdekes, és külön vizsgálandó kérdés, hogy az ifjúsági társadalom nyertes és vesztes csoportjaiban azonosított két szubkultúra, a kuruc.info és a Critical Mass tudott-e mozgalommá fejlődni, és ha igen, hogyan változtatta meg a magyar fiatalok politikai közgondolkodását.

 • 1

  Arató K. – Mikecz D. (2015) Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak. In: Körösényi A. (ed.) A magyar politikai rendszer – negyedszázad után. Budapest, OSIRIS – MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet. pp. 307–331.

 • 2

  Interjú Fábri Györggyel, az OFÉSZ alapító elnökével (2006). In: Kucsera T. G. – Szabó A.: A magyarországi főiskolai-egyetemi hallgatói mozgalom története – 1988–2006. Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány. p. 19.

 • 3

  Jancsák Cs. – Matiscsák A. (2004) A hallgatói mozgalmak és az önkormányzatiság a’80-as, ’90-es években – két esettanulmány. In Gábor K. (ed.) Ifjúsági korszakváltás – Ifjúság az új évezredben. Szeged, Belvedere. pp. 150–165.

 • 4

  Jancsák Cs. (2014) Álomtalan ébrenlét: A hallgatói önkormányzatiság útja a perifériáról a centrumba és vissza a perifériára. In: Szabó A. (ed.) Racionálisan lázadó hallgatók II. Budapest–-Szeged, MTA TK PTI-Belvedere. pp. 118–134.

 • 5

  Jenkins, J. C. (1995) Social Movements, Political Representation, and the State: An Agenda and Comparative Framework. In: Jenkins, J. C. – Klandermans, B. (eds) The Politics of Social Protest. London, University College London Press.

 • 6

  Jenkins, J. C. – Klandermans, B. (eds) (1995) The Politics of Social Protest. London, University College London Press.

 • 7

  Kriesi, H. (1992) Support and Mobilization Potential for New Social Movements: Concepts, Operationalizations and Illustrations from the Netherlands. In: Diani, M. − Eyerman, R. (eds): Studying Collective Action. London, SAGE Publication.

 • 8

  Kriesi, H. – Koopmans, R. − Duyvendak, J. W. & Giugni, M. G. (1995) New Social Movements in Western Europe. London, UCL Press.

 • 9

  Kucsera T. G. – Szabó A. (2006) A magyarországi főiskolai-egyetemi hallgatói mozgalom története – 1988–2006. Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány.

 • 10

  Kucsera T. G. – Szabó A. (2008) Húsz esztendős a magyarországi felsőoktatási hallgatói mozgalom. Budapest, HÖOK a Hallgatókért Alapítvány.

 • 11

  Kucsera T. G. (2010) Az országos felsőoktatási hallgatói képviselet és a magyarországi hallgatói önkormányzati modell fejlődéstörténete 1988–2008. Doktori disszertáció. Megvédve 2010-ben.

 • 12

  Koopmans, R. – Rucht, D. (1996) Rechtsradikalismus als soziale Bewegung? In: Falter, J. W. (ed.) Rechtsextremismus: Ergebnisse und Perspektiven der Forschung. Opladen, Westdeutsche Verlag.

 • 13

  Rucht, D. – Ohlemacher, T. (1992) Protest Event Data: Collection, Uses and Perspectives. In: Diani, M. – Eyerman R. (eds) Studying Collective Action. London, SAGE Publication.

 • 14

  Stumpf I. (1992) Az ifjúság és politika. In: Gazsó F. – Stumpf I.: Rendszerváltozás és ifjúság. Budapest, MTA PTI.

 • 15

  Susánszky P. – Gerő M. (2014) A Hallgatói Hálózat (HaHa) mobilizációs jellemzői. In: Szabó A. (ed.) Racionálisan lázadó hallgatók II. Budapest–Szeged, MTA TK PTI-Belvedere. pp. 135–151.

 • 16

  Szabó A. (ed.) (2013) Előszó. In: Szabó Andrea (ed.) Racionálisan lázadó hallgatók 2012. Apátia – radikalizmus – posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. Szeged, Belvedere Meridionale.

 • 17

  Szabó A. (2014) A kutatás módszertana. In: Szabó Andrea (ed.) Racionálisan lázadó hallgatók II. Budapest–Szeged, MTA TK PTI-Belvedere. pp. 13–17.

 • 18

  Szabó M. (2001) Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás – történeti és összehasonlító perspektívában. Budapest, Rejtjel Kiadó.

 • 19

  Szabó M. (2007) A tiltakozások kultúrája Magyarországon. Társadalmi mozgalmak és politikai tiltakozás 2. Budapest, Rejtjel Kiadó.

 • 20

  Tilly, C. (1984) Social Movements and National Politics. In: Bright, C. – Harding, S. (eds) Statemaking and Social Movements: Essays in History and Theory. Ann Arbor, University of Michigan Press.

 • 1

  http://index.hu/belfold/2012/12/05/itt_a_fizetos_felsooktatas/ Index 2012. 12. 05. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 2

  http://index.hu/belfold/2012/12/04/hook_a_kormany_bevezeti_a_tandijat/ Index/MTI 2012. 12. 04. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 3

  http://index.hu/belfold/2012/12/12/felsooktatasi_egyeztetesi_forumot_indit_a_hook/ Index/MTI 2012. 12. 12. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 4

  http://index.hu/belfold/2012/12/18/a_hook_targyalt_a_miniszterrel/ Index 2012. 12. 18. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 5

  http://index.hu/belfold/2012/12/20/nagyon_kitartoan_tuntetnek_a_diakok/ Index 2012. 12. 20. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 6

  http://index.hu/belfold/2013/01/02/nem_fognak_tolunk_konnyen_megszabadulni/ Index 2013. 01. 02. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 7

  http://index.hu/belfold/2013/01/11/balog-hook/ Index 2013. 01. 11. [Letöltve: 2017. 01. 31.]

 • 8

  http://index.hu/belfold/2013/01/21/balog_reszben_megallapodott_a_diakokkal/ Index 2013. 01. 21. [Letöltve: 2017. 01. 31.]