Authors:
Mihály Csákó 1 Wesley János Lelkészképző Főiskola 1086 Budapest, Dankó utca 11

Search for other papers by Mihály Csákó in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Annamária Sebestyén 2 ELTE TáTK Budapest

Search for other papers by Annamária Sebestyén in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt:

A cikk a Független Diákparlament létrejöttét, működését és társadalmi hátterét mutatja be. A magyar törvényhozás viszonylag hamar módot adott a középiskolás diákok szervezkedésére és érdekeik képviseletére az iskolai diákönkormányzatokkal, valójában a fiatalok kevésbé voltak erre felkészülve. Az Országos Diákparlament diszfunkciós működésének ellensúlyozására hozták létre diákok a Független Diákparlamentet 2014-ben, amely független az államtól, a politikai pártoktól, továbbá az iskoláktól is, és az interneten lebonyolított általános választásokkal jön létre évente. Ősszel plenáris ülésen meghatározott témákkal foglalkozó munkabizottságokat hoz létre, amelyek a tavaszi plenáris ülésre terjesztik elő kidolgozott javaslataikat. A diákparlament által elfogadott javaslatokat az oktatásért felelős miniszterhez juttatják el. A diákparlament összetételét természetesen befolyásolják a társadalom szociokulturális viszonyai: képviselőnek inkább jelöltetik magukat a gimnazisták, mint a szakközépiskolások és a fejletlenebb térségek lakói. Ezzel együtt a Független Diákparlament egy valóban alulról szerveződő, tényleges problémákra reflektáló autentikus diákmozgalom.

 • 1

  Bourdieu, P. – Passeron, J. C. (1970) La reproduction. Paris, Editions de Minuit.

 • 2

  Csákó M. (2009a) Demokráciára nevelés az iskolában. In: Somlai P. – Surányi B. – Tardos R. & Vásárhelyi M. (eds) Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Budapest, Pallas. pp. 155–188.

 • 3

  Csákó M. (2009b) Vázlat a szakmunkástanulók politikai szocializációjáról. Új Pedagógiai Szemle, 10. pp. 36–45.

 • 4

  Koncz K. (2014) Nők a parlamentben, 1990–2014. Statisztikai Szemle, 92/6. pp. 513–540.

 • 5

  Oross D. (2013) Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. pp. 283–315.

 • 6

  Szabó I. (2000) A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 7

  Szabó I. (2009) Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 8

  Szabó I. – Örkény A. (1998) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, Minoritás Alapítvány.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)