View More View Less
 • 1 ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Restricted access

Absztrakt:

A politikai szocializációs kutatások egyértelmű eredménye volt, hogy a nyolcvanas évek elejére a rendszer látens törekvése, a politikai aktivitástól eltávolítás átfogó sikerrel járt. Az iskolai-mozgalmi szférában szervezett, külsőségeiben politikai jellegű vékony látszataktivitás mögött egy, az egész akkori társadalmat jellemző individualizációs folyamat húzódott meg.

Néhány létszférában viszont a hivatalos, intézményi működéstől független, spontán szerveződések is megjelentek. Ezek a maguk területein nem voltak előzmény nélküliek. A csöves-aluljárós csoportok, a vallási bázisközösségek, a békemozgalmak, egyes oktatási intézményekben önálló hallgatói képviseletre törekvő kis csoportok, végül a független ifjúsági szervezet létrehozását célzó szerveződések kis szigetek voltak az ifjúsági tömegben, de működésükből már akkor is levonhatók voltak közös tanulságok.

 • 1

  Békés Z. (1981) Az ifjúságpolitika tudományos megalapozását szolgáló kutatások. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 419–437.

 • 2

  Boros L. (1986a) A szakmunkássá válás folyamata mint a szocializáció egyik konkrét útja (Néhány sajátosság és a főbb zavarok). Szakképzési Szemle, 4. pp. 22–30.

 • 3

  Boros L. (1986b) Légvárak lovagjai vagy jövőnk értékteremtői? A spontán ifjúsági csoportok értékszerveződési folyamatai. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 43–48.

 • 4

  Boros L. (1986c) Kiművelt emberfők kontra kimódolt ideológiák. (A túlképzés és alulképzés dilemmája a reformfolyamatok tükrében.) Ifjúsági Szemle, 6. pp. 72–81.

 • 5

  Boros L. (1988a) Struktúraváltás és ifjúsági foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 2. pp. 52–58.

 • 6

  Boros L. (1988b) Az ifjúság értékvilágának dilemmái. Értékorientációk – értékrendek – intézmények. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 12–23.

 • 7

  Boros L. (1988c) Az értékorientáció tényezői és típusai. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 66–71.

 • 8

  Boros L. (1988d) Politikai szocializáció a spontán ifjúsági csoportokban. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 191–199.

 • 9

  Boros L. (ed) (1993) Érték – iskola – család. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 10

  Boros L. – Kéri L. (1984) Az ifjúság politikai szocializációja. In: Békés Z. (ed.) A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete – Kossuth Könyvkiadó. pp. 176–201.

 • 11

  Csatáry I. (1988) Politikai szocializáció az üzemben. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp 114–139.

 • 12

  Dögei I. (1988) A család szerepe a politikai szocializáció szempontjából a hazai szakirodalom tükrében. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 12–35.

 • 13

  Harcsa I. (1986) A fiatalok anyagi-egzisztenciális helyzete a nyolcvanas években. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 317–329.

 • 14

  Harcsa I. (1988) Az ifjúság helyzete a társadalmi újratermelési folyamatokban. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 13–40.

 • 15

  Kéri L. (1988a) Újfajta részvétel. Ifjúság, tagoltság, reformkor. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 3–11.

 • 16

  Kéri L. (1988b) Az ifjúság és a politikai változások. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 55–65.

 • 17

  Kéri L. (1988c) Az iskolai folyamatok politikai szocializációs tanulságai. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 36–84.

 • 18

  Laki L. (1988a) Az alacsony iskolázottság újratermelődési folyamatai. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet.

 • 19

  Laki L. (1988b) Az ifjúsági léthelyzet gazdasági-társadalmi összefüggései. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp.41–48.

 • 20

  Rácz J. (1985) Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, 16/2. pp. 8–19.

 • 21

  Rácz J. (1986) Fiatalok marginális helyzetű csoportjainak tanulmányozása. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 404–414.

 • 22

  Stumpf I. (1988) Politikum, alternativitás – önszervező közösségek. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 87–92.

 • 23

  Szabó D. M. (1988) A politikai szocializációs folyamatok feltételrendszere a felsőoktatásban. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 85–113.