View More View Less
 • 1 Európai Tanulmányok Tanszék, ELTE TáTK1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Restricted access

Absztrakt:

A politikai szocializációs kutatások egyértelmű eredménye volt, hogy a nyolcvanas évek elejére a rendszer látens törekvése, a politikai aktivitástól eltávolítás átfogó sikerrel járt. Az iskolai-mozgalmi szférában szervezett, külsőségeiben politikai jellegű vékony látszataktivitás mögött egy, az egész akkori társadalmat jellemző individualizációs folyamat húzódott meg.

Néhány létszférában viszont a hivatalos, intézményi működéstől független, spontán szerveződések is megjelentek. Ezek a maguk területein nem voltak előzmény nélküliek. A csöves-aluljárós csoportok, a vallási bázisközösségek, a békemozgalmak, egyes oktatási intézményekben önálló hallgatói képviseletre törekvő kis csoportok, végül a független ifjúsági szervezet létrehozását célzó szerveződések kis szigetek voltak az ifjúsági tömegben, de működésükből már akkor is levonhatók voltak közös tanulságok.

 • 1

  Békés Z. (1981) Az ifjúságpolitika tudományos megalapozását szolgáló kutatások. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 419–437.

 • 2

  Boros L. (1986a) A szakmunkássá válás folyamata mint a szocializáció egyik konkrét útja (Néhány sajátosság és a főbb zavarok). Szakképzési Szemle, 4. pp. 22–30.

 • 3

  Boros L. (1986b) Légvárak lovagjai vagy jövőnk értékteremtői? A spontán ifjúsági csoportok értékszerveződési folyamatai. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 43–48.

 • 4

  Boros L. (1986c) Kiművelt emberfők kontra kimódolt ideológiák. (A túlképzés és alulképzés dilemmája a reformfolyamatok tükrében.) Ifjúsági Szemle, 6. pp. 72–81.

 • 5

  Boros L. (1988a) Struktúraváltás és ifjúsági foglalkoztatás. Társadalmi Szemle, 2. pp. 52–58.

 • 6

  Boros L. (1988b) Az ifjúság értékvilágának dilemmái. Értékorientációk – értékrendek – intézmények. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 12–23.

 • 7

  Boros L. (1988c) Az értékorientáció tényezői és típusai. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 66–71.

 • 8

  Boros L. (1988d) Politikai szocializáció a spontán ifjúsági csoportokban. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 191–199.

 • 9

  Boros L. (ed) (1993) Érték – iskola – család. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 10

  Boros L. – Kéri L. (1984) Az ifjúság politikai szocializációja. In: Békés Z. (ed.) A magyar ifjúság a nyolcvanas években. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete – Kossuth Könyvkiadó. pp. 176–201.

 • 11

  Csatáry I. (1988) Politikai szocializáció az üzemben. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp 114–139.

 • 12

  Dögei I. (1988) A család szerepe a politikai szocializáció szempontjából a hazai szakirodalom tükrében. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 12–35.

 • 13

  Harcsa I. (1986) A fiatalok anyagi-egzisztenciális helyzete a nyolcvanas években. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 317–329.

 • 14

  Harcsa I. (1988) Az ifjúság helyzete a társadalmi újratermelési folyamatokban. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 13–40.

 • 15

  Kéri L. (1988a) Újfajta részvétel. Ifjúság, tagoltság, reformkor. Ifjúsági Szemle, 5. pp. 3–11.

 • 16

  Kéri L. (1988b) Az ifjúság és a politikai változások. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 55–65.

 • 17

  Kéri L. (1988c) Az iskolai folyamatok politikai szocializációs tanulságai. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 36–84.

 • 18

  Laki L. (1988a) Az alacsony iskolázottság újratermelődési folyamatai. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézet.

 • 19

  Laki L. (1988b) Az ifjúsági léthelyzet gazdasági-társadalmi összefüggései. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp.41–48.

 • 20

  Rácz J. (1985) Sajátos szubkulturális miliőben jelentkező drogfogyasztás példája: egy aluljárós csoportosulás narkózási szokásai. Alkohológia, 16/2. pp. 8–19.

 • 21

  Rácz J. (1986) Fiatalok marginális helyzetű csoportjainak tanulmányozása. Társadalomtudományi Közlemények, 3. pp. 404–414.

 • 22

  Stumpf I. (1988) Politikum, alternativitás – önszervező közösségek. Ifjúsági Szemle, Különszám. pp. 87–92.

 • 23

  Szabó D. M. (1988) A politikai szocializációs folyamatok feltételrendszere a felsőoktatásban. In: Kéri L. (ed.) Hazai politikai szocializációs folyamatok. Műhelytanulmányok. Budapest, MSZMP KB Társadalomtudományi Intézete. pp. 85–113.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge 926 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)