View More View Less
 • 1 ELTE TáTK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Restricted access

Absztrakt:

A tanulmányban arra teszünk kísérletet egy – 14 európai ország 16–26 éves fiataljai körében lefolytatott – kérdőíves vizsgálat (N = 18 000) alapján, hogy a kontinens ideáltipikus politikai kultúráit bemutassuk, valamint annak országonkénti és gazdasági helyzetenkénti eloszlását elemezzük. Első lépésben a politikai kultúra elemzésekor alkalmazott változók kerülnek bemutatásra. Ezt követően a politikai témákkal kapcsolatos közömbösség, a radikalizmus, a politikai értékek, az érzelmek és kölcsönhatások klaszteranalízisére kerül sor, mely elemzés célja a politikai kultúra ideáltipikus mintázatainak feltárása. A harmadik részben az egyes országok radikalizálódási potenciálját térképezzük fel, elemezve a politikai kultúra különböző mintázatainak arányát. Ezen elemzések segítségével lehet kidolgozni a radikalizálódás diagnózisát és prognózisát az egyes vizsgált országokban és Európában egyaránt.

 • 1

  Almond, G. A. – Verba, S. (1963) The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton, Princeton University Press.

 • 2

  Barnes, S. H. – Kaase, M. (1979) Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills (CA), Sage.

 • 3

  Dalton, R. (1996) Comparative Politics: A Micro-Behavioral Perspective. In: Goodin, R. – Klingemann, H. D. (eds): The New Handbook of Political Science. Oxford, Oxford University Press.

 • 4

  Ellison, M. – Pollock, G. (2014) WP 4: Measuring Participation – Deliverable 4. 6: Europe-wide Thematic Report. http://www.fp7-myplace.eu/documents/D4_6/MYPLACE_d4_6.pdf [Letöltve: 2015. 04. 25.]

 • 5

  Habermas, J. (1976) Legitimation Crisis. (Transl. by Thomas McCarthy.) Boston, Beacon Press.

 • 6

  Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Publics. Princeton (NY), Princeton University Press.

 • 7

  Percheron, A. (1993) La socialisation politique. (eds: Mayer, N. – Muxel, A.) Paris, A. Collin.

 • 8

  Renshon, S. A. (1975) Personality and Family Dynamics in the Political Socialization Process. American Journal of Political Science, 19/1. pp. 63–80.

 • 9

  Sears, D. O. – Valentino, N. A. (1997) Politics Matters: Political Events as Catalysts for Preadult Socialization. The American Political Science Review, 91/1. pp. 45–65.

 • 10

  Sik, D. (2015a) Patterns of Political Culture in Europe. In: Murányi, I. (ed.) Eternal return? Budapest, L’Harmattan.

 • 11

  Sik, D. (2015b) Incubating Radicalism in Hungary – the Case of Sopron and Ózd. Intersections 1(1): 100–121. http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/31/6 [Letöltve: 2015. 04. 25.]

 • 12

  Szabó, I. (2009) Nemzet és szocializáció. Budapest, L’Harmattan.

 • 13

  Thomas, D. B. (1979) Psychodynamics, Symbolism, and Socialization: “Object Relations” Perspectives on Personality, Ideology, and Political Perception. Political Behavior, 1/3. pp. 243–268.