View More View Less
 • 1 ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
 • 2 MTA TK PTI, Budapest
Restricted access

Absztrakt:

A cikk azt kutatja, hogy fiatal, jól kereső, jó munkahelyi körülmények között dolgozó elit munkavállalók miért vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. A cikket megalapozó kutatás során egy nyugat-magyarországi autóipari cég szakszervezeti aktivistáival készült 2015 folyamán. Az interjúk alapján a cikk amellett érvel, hogy két fő oka van annak, hogy fiatal munkavállalók vonzódnak radikális jobboldali üzenetekhez. Az egyik ok a családi szocializáció, amely fenntartja az ötvenes évekbeli keserű emlékeket, és nyitottá teszi a fiatalokat a baloldalellenes üzenetekre. A mélyen átélt nemzeti érzelem szintén fontos jellemzője politikai nézeteiknek. A másik ok a többrétegű kizsákmányolás képzete. Kizsákmányolva érzik magukat a külföldi vállalat tulajdonosa által, mert béreik – bár magyar viszonylatban kiemelkedőek – elmaradnak a nyugati bérektől. Dühíti őket az általuk befejezetlennek tartott rendszerváltás, a csalódás a baloldalban (hazugságbeszéd) és a politikai korrupcióval szembeni tehetetlenségük, az az érzés, hogy a FIDESZ elárulta 2010-es üzeneteit. Családi-környezeti szocializációból fakadó érzelmi elkötelezettségeik, csalódásaik és többrétegű kizsákmányolásképzeteik teszik őket nyitottá radikális jobboldali üzenetek iránt, arra, hogy a Jobbiktól várják a megoldást.

 • 1

  Bartha E. (2009) A munkások útja a szocializmusból a kapitalizmusba Kelet-Európában 1968–1989. Budapest, L’Harmattan.

 • 2

  Bartha E. (2011) Magányos harcosok: Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon. Budapest, L’Harmattan.

 • 3

  Bartha E. (2015) Szalai Erzsébet: Koordinátákon kívül. In: Böcskei B. – Sebők M. (eds) 50 könyv, amit minden baloldalinak ismernie kell. Budapest, Noran. pp. 35–40.

 • 4

  Feischmidt M. – Glózer R. – Ilyés Z. – Kasznár V. K. & Zakariás I. (2014) Nemzet a mindennapokban. Az újnacionalizmus populáris kultúrája. Budapest, L’Harmattan – MTA Társadalomtudományi Központ.

 • 5

  Feischmidt, M. – Hervik, P. (2015) Mainstreaming the Extreme: Intersecting Challenges from the Far Right in Europe. Intersections, East European Journal of Society and Politics, (1.) 1. http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/80 [Letöltve: 2017. 01. 16.]

 • 6

  Ferge Zs. (2010) Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek. Napvilág, Budapest.

 • 7

  Ignácz K. – Szabó B. (2014) Választási eredmények Budapest történelmi munkásnegyedeiben 1994–2014. Eszmélet, 104. pp. 75–98.

 • 8

  Kalb, D. – Halmai, G. (eds) (2011): Headlines of Nation, Subtexts of Class: Working-Class Populism and the Return of the Repressed in Neoliberal Europe. New York and Oxford, Berghahn Books.

 • 9

  Kolosi T. (1987) Tagolt társadalom. Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség Magyarországon. Budapest, Gondolat.

 • 10

  Lubbers, M. – Gijsberts, M. – Sceepers, P. (2002) Extreme Right-Wing Voting in Western Europe. European Journal of Political Research, 41/3. pp. 345–378.

 • 11

  Mudde, C. (2007) Populist Radical Right Parties in Europe. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 12

  Oesch, D. (2008) Explaing Workers’ Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway and Switzerland. International Political Science Review, 29/3. pp. 349–373.

 • 13

  Ost, D. (2005) The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe. Ithaca, NY., Cornell University Press.

 • 14

  Pittaway, M. (2012) The Worker’s State. Industrial Labor and the Making of Socialist Hungary, 1944–1958. Pittsburgh, Pittsburgh University Press.

 • 15

  Rainer, M. J. (2011) Bevezetés a kádárizmusba. Budapest, 1956-os Intézet – L’Harmattan.

 • 16

  Róna D. (2016) A Jobbik-jelenség: A Jobbik Magyarországért Mozgalom térnyerésének okai. Budapest, Könyv & Kávé Kiadó.

 • 17

  Róna-Tas, Á. (1997) The Great Surpise of the Small Transformation: The Demise of Communism and the Rise of the Private Sector in Hungary. Ann Arbor, The University of Michigan.

 • 18

  Somlai P. – Bognár V. – Tóth O. & Kabai I. (2007) Új ifjúság. Szociológiai tanulmányok a posztadoleszcensekről. Budapest, Napvilág.

 • 19

  Szalai E. (1986) Beszélgetések a gazdasági reformról. Budapest, Pénzügykutató Intézet Kiadványai.

 • 20

  Szalai E. (2004) Tulajdonviszonyok, társadalomszerkezet és munkásság. Kritika, 33/9. pp. 2–6.

 • 21

  Szalai E. (2011) Koordinátákon kívül: Fiatal felnőttek a mai Magyarországon. Budapest, Új Mandátum.

 • 22

  Szelényi I. (1992) Harmadik út? Polgárosodás a vidéki Magyarországon. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 23

  Taggart, P. (1995) New Populist Parties in Western Europe. West European Politics, 18/1. pp. 34–51.

 • 24

  Tóth A. – Grajczjár I. (2013) Jobbik: a radikális jobboldal térnyerése Magyarországon. In: P. Krasztev – Jon Van Til (eds): Tarka Ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. Budapest, Napvilág Kiadó. pp. 411–457.

 • 25

  Tóth A. (2017) Workers as Life-entrepreneurs. Megjelenés előtt in Intersections: East European Journal of Society and Politics.