View More View Less
  • 1 Eszterházy Károly Egyetem, 1143 Budapest, Szobránc utca 6–8.
Restricted access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • 1

    Hermann Z. – Varga J. (2016) Állami, önkormányzati, egyházi és alapítványi iskolák: részarányok, tanulói összetétel és tanulói teljesítmények. In: Kolosi T. – Tóth I. G. (eds): Társadalmi Riport 2016. Budapest, Tárki. pp. 311–333. (Társadalmi riport, 14.)

  • 2

    Kozák A. (2010) Fontosabb változások a közoktatást érintő tanügyi és munkajogi szabályozás terén. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://ame.hu/attachments/361_Kozak_ea.doc/ [Letöltve: 2017. 05. 02.]

  • 3

    Péteri G. (2015) Helyi autonómia: felejtsük el? Új Magyar Közigazgatás, 1. pp. 11–21. http://kozszov.org.hu/index.php/uj-magyar-kozigazgatas/2015/ [Letöltve: 2017. 05. 02.]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
May 2020 0 8 10
Jun 2020 0 7 0
Jul 2020 2 0 0
Aug 2020 2 0 0
Sep 2020 4 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 0 0 0