Authors:
Anita KozákGazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Egészségház utca 4.

Search for other papers by Anita Kozák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Julianna CsugányGazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Egészségház utca 4.

Search for other papers by Julianna Csugány in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Tamás TánczosGazdaságtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék, Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Egészségház utca 4.

Search for other papers by Tamás Tánczos in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A versenyszféra által támasztott gyakorlatorientált felsőoktatás iránti igény hívta életre hazánkban is a duális formában zajló képzéseket. Jelen tanulmány célja a duális képzésben részt vevő hallgatók gyakorlati kompetenciáinak mérésére és értékelésére irányuló felmérés koncepcionális kereteinek felvázolása, mely az Eszterházy Károly Egyetemen duális képzési formában is választható 12 szakon tanuló hallgatók körében kerül megvalósításra. A kompetenciamérést a felsőoktatási intézmény a gyakorlóhelyekkel együttműködve végzi el kérdőíves felmérés, értékelő központ és tereptanári értékelés alapján.

 • 1

  2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.

 • 2

  Boyatzis, R. E. (1982) The Competent Manager: A Modell for Effective Performance. Boston, John Wiley & Sons.

 • 3

  Derényi A. (2016) Kézikönyv a duális képzésről. Budapest, Tempus Közalapítvány.

 • 4

  Derényi A. & Vámos Á. (2015) A felsőoktatás képzési területeinek kimeneti leírása – ajánlások. Egy kísérleti fejlesztés eredménye. Budapest, Oktatási Hivatal.

 • 5

  Duális Képzési Tanács: A duális felsőfokú képzés alapelvei. http://www.kormany.hu/download/4/1d/50000/Az%20Nftv-ben%20meghatározott%20képzési%20terület%20alapképzési%20szakán%2C%20illetve%20mesterképzési%20szakán%20duális%20formában%20folytatott%20képzések%20általános%20szakmai%20és%20minősítési%20követe.pdf#!DocumentBrowse [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 6

  EMMI (2019) Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárság. http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/europai-unios-fejlesztespolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/felsooktatasi-fejlesztesek-dualis-kepzes [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 7

  EKB (2005) Európai Közösségek Bizottsága: Javaslat az egész életen át tartó tanulást szolgáló Európai Képesítési Keretrendszer kialakítására.https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/LLL/ekkr/orszagos_konzultacio2005/ekkr_sec_2005_957_fin.pdf [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 8

  Felvi.hu: A duális képzés. https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019K/6_kepzesi_sajatossagok/61_dualis_kepzes [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 9

  Felvi.hu: Duális diploma – partnerszervezetek listája. https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma/partnerszervezetek [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 10

  Fokozatváltás a felsőoktatásban – középtávú szakpolitikai stratégia 2016.http://www.kormany.hu/download/c/9c/e0000/Fokozatvaltas_Felsooktatasban_HONLAPRA.PDF [Letöltve: 2019. 03. 08.]

 • 11

  Hegyi H. (2012) Személy(iség) a kompetenciák mögött – A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései (PhD-értekezés). Pécsi Tudományegyetem, Alkalmazott Pszichológiai Doktori Program.

 • 12

  Jacobs, R. (1989) Getting the Measure of Managerial Competence. Personnel Management, Vol. 21. No. 6. pp. 32–37.

 • 13

  Karcsics É. (2011) Menedzseri kompetencia-elvárások a munkaerőpiacon (PhD-értekezés). Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola.

 • 14

  Karoliny M. & Poór J. (2013) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest, Complex Kiadó Kft.

 • 15

  Mohácsi G. (2003) Kompetencia és érzelmi intelligencia. In: Karoliny M., Farkas F., Poór J. & László Gy. (eds) Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Budapest, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. pp. 415–443.

 • 16

  Németh E., Renkó Zs. & Beke A. (2018) A magántőke bevonásának hatásai a felsőoktatási képzési rendszerre. A duális képzési rendszer tapasztalatai. Budapest, Állami Számvevőszék. https://asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/magantoke_bevonasa_felsooktatas.pdf?ctid=1237 [Letöltve: 2019. 02. 20.]

 • 17

  Oktatási Hivatal: Felsőoktatási statisztikák.https://www.oktatas.hu/felsooktatas/kozerdeku_adatok/felsooktatasi_adatok_kozzetetele/felsooktatasi_statisztikak [Letöltve: 2019. 02. 24.]

 • 18

  Spencer, L. M. & Spencer, S. M. Jr. (1993) Competence at Work: Models for Superior Performance. Boston, Wiley.

 • 19

  Varga E. (2014) A személyes kompetenciák átértékelődése az emberi erőforrás menedzsment és a gazdasági felsőoktatás szemszögéből (PhD-értekezés). Gödöllő, Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola.

 • 20

  Vojtek É., Juhász G., Erdős M. & Garai P. (2013) A kompetenciák szerepe és jelentősége a munkaerőpiaci esélyek fokozásában, valamint a munkakörelemzésben és értékelésben. Szakképzési Szemle, Vol. 29. No. 1. pp. 5–20.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 12 18
May 2022 0 2 14
Jun 2022 0 10 14
Jul 2022 0 2 6
Aug 2022 0 5 12
Sep 2022 0 7 19
Oct 2022 0 0 0