Author:
András Derényi Budapest

Search for other papers by András Derényi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

A felsőoktatási intézmények szerepváltozásai, a harmadik misszió feltűnése és erősödése és az ezeknek megfelelő vagy ezekhez igazodó irányítási megoldások, működési keretek, az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyának alakulása több évtizede témája a felsőoktatás-politika változásával, az irányítás kérdéseivel foglalkozó kutatóknak, szerzőknek (Clark 1983; Etkowitz 1997; Clark 1998; van Vaught–de Boer 2015; Gronitzka–Massen–de Boer 2017, hogy csak néhány ismertebbre utaljunk). A hazai kutatókat is foglalkoztatta ez a témakör (Barakonyi, Hrubos, Keczer, Kováts, Polónyi számos írása), ami bőséges muníciót ad a kutatásra, ugyanis az irányítás és az intézményi státus kérdéseivel rendre együtt járnak az intézmények kormányzásának, vezetési struktúrájának és finanszírozásának a kérdései is. Az intézményi működési keretek alakítására irányuló magyar felsőoktatás-politikai törekvések hosszabb időszakot átfogó áttekintésére azonban csak kevesen vállalkoztak (Polónyi 2009; Veres 2016a, 2016b). Jelen írás arra tesz kíséreltet, hogy áttekintse az elmúlt három évtized törekvéseit és fejleményeit e téren, keresve a jellegzetes azonosságokat vagy épp sajátos különbségeket.

 • 1

  Barakonyi K. (2009) Felsőoktatási stratégiaalkotás és kormányzás. In: Drótos Gy. & Kováts G. (eds) Felsőoktatás-menedzsment. Budapest, Aula. pp. 87–108.

 • 2

  Clark, B. R. (1983) The Higher Education System. Berkeley, University of California Press.

 • 3

  Clark, B. R. (1998) Creating Entrepreneurial Universities. Organizational Pathways of Transformation. Paris, Pergamon Press.

 • 4

  Czermann J., Ambrus S., Firneisz M., Gál A. L., Halasi J., Kádár-Csoboth P., Kovács M., Manheim I., Mártai A., Nagy D., Németh Cs., Országh Á., Pachner R. & Verbói A. T. (2018) A XXI. századi magyar tudásipar megalapozása – működési modellváltás lehetséges irányai. Budapest, Gál és Társai Ügyvédi Iroda, IFUA Horváth & Partners, Századvég Gazdaságkutató Rt. és Nabago Kft., 2018. március 31. Kézirat.

 • 5

  CSEFT (2003) A magyar felsőoktatás modernizációját, az Európai Felsőoktatási Térséghez történő csatlakozását célzó felsőoktatás-fejlesztés koncepciója. Vitaanyag (7. változat). Budapest, Oktatási Minisztérium. 2003. december 10. Kézirat.

 • 6

  Derényi A. & Temesi J. (2016, ed.) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.

 • 7

  EMMI (2016) Szabályozási koncepció az állami humán-közszolgáltatások intézményrendszereinek átalakítására, egységesítésére. Tervezet. Budapest, Emberi Erőforrás Minisztérium. Kézirat.

 • 8

  Etzkowitz, H. (1997) The Entrepreneurial University and the Emergence of Democratic Corporatism. In: H. Etzkowitz & L. Leydesdorff (eds) Universities and the Global Knowledge Economy. The Triple Helix of University-Industry-Government Relations. London and Washington, Pinter. pp. 141–152.

 • 9

  Geréby Gy. et al. (1995) Feljegyzés a felsőoktatás átalakításáról. Vitaanyag. Kézirat.

 • 10

  Gronitzka, A., Massen, P. & de Boer, H. (2017) Change in University Governance Structures in Continental Europe. Higher Education Quarterly, Vol. 71. No. 3. Special issue. pp. 274–289.

 • 11

  Hrubos I. (2006) A 21. század egyeteme. Educatio, Vol. 15. No. 4. pp. 665–683.

 • 12

  Király T. et al. (1991) Koncepció a felsőoktatási törvény szabályozásához. (Tervezet.) Felsőoktatási Törvényelőkészítő Bizottság. Magyar Felsőoktatás, Vol. I. No. 1. pp. 4–19.

 • 13

  Kopek G., Barcza D., Derényi A., Halasi R. M., Juhász Á. & Kovács Dániel (2015) Integrált Intézményfejlesztési Program I. kötet. MOME Laboratory – Kreatív Innovációs Tudáspark. Budapest, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem.

 • 14

  Kováts G. (2012) Intézményirányítás – a stratégiai szemléletmód esélyei. In: Hrubos I. (ed.) Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Budapest, Aula. pp. 245–292.

 • 15

  MKM (1994) A felsőoktatás-fejlesztési törvény/korm.rend. koncepció tervezete. Kézirat.

 • 16

  MKM (1997) A felsőoktatás fejlesztésének középtávú stratégiája 1997. Budapest, Művelődési és Közoktatási Minisztérium.

 • 17

  MKM (1998) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1994-98 között végzett tevékenységéről készült beszámoló. 1998. február 17. Kézirat.

 • 18

  MUP (2004a) A Magyar Universitas Program és az új felsőoktatási törvény koncepciója. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2004. február. Kézirat.

 • 19

  MUP (2004b) Előterjesztés a Kormány részére a Magyar Universitas Programról, valamint az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. Oktatási Miniszter, Igazságügy-Miniszter. Budapest, 2004. április. Kézirat.

 • 20

  OM (2002) Javaslat a magyar felsőoktatás akadémiai reformjára. Budapest, Oktatási Minisztérium, Felsőoktatási Államtitkárság. Kézirat.

 • 21

  Polónyi I. (2009) A hazai felsőoktatás gazdasági működése, szerveződése és vezetése a 2000-es évek legelején. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 2009. Nos 8–9. pp. 3–26.

 • 22

  Price Waterhouse (1995) Bemutatkozó tanulmány. Budapest. Kézirat.

 • 23

  Szalai Á. (2004) A felsőoktatás intézményi keretei: intézményi státus és működés, intézményfinanszírozás. In: Temesi J. (ed.) Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban. Budapest, Aula. pp. 344–441.

 • 24

  Szolár É. (2010) A felsőoktatás reformja és a Bologna folyamat Magyarországon. Magyar Pedagógia, Vol. 110. No. 3. pp. 239–263.

 • 25

  Temesi J. (2016) A magyar felsőoktatás változásai 1988 és 2014 között: trendelemzések előkészítése a szakirodalom alapján. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 53–80.

 • 26

  van Vaught, F. & de Boer, H. (2015) Governance Models and Policy Instruments. In: J. Huisman, H. de Boer, D. D. Dill & M. Souto-Otero (eds) The Palgrave International Handbook of Higher Education Policy and Governance. Houndmills (UK), Palgrave Macmillan. pp. 38–56.

 • 27

  Veres P. (2016a) Az 1998–2014 közötti korszak áttekintése a felsőoktatási stratégiai dokumentumok alapján. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 13–36.

 • 28

  Veres P. (2016b) Stratégiai irányok és irányváltások a felsőoktatási jogszabályok alapján, 1988–2014. In: Derényi A. & Temesi J. (eds) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp. 37–51.

 • 29

  1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról

 • 30

  1996. évi LXI. törvény a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról

 • 31

  1999. évi LII. törvény a felsőoktatási intézményhálózat átalakításáról, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról

 • 32

  2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

 • 33

  2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

 • 34

  T/4516 számú törvényjavaslat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról; Budapest, 2019. február

 • 35

  2019. évi XIX. törvény (IV. 3.) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosításáról

 • 36

  2019. évi XXX. törvény (IV. 11.) a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról

 • 37

  107/1995. (XI. 4.) OGY határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről

 • 38

  1049/1996. (V. 22.) Korm. határozat a felsőoktatás fejlesztésének irányelveiről szóló 107/1995. (XI. 4.) OGY határozat végrehajtását szolgáló feladattervről és jogalkotási programról

 • 39

  1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozat a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes kérdésekről

 • 40

  39/2006. (IX. 27.) AB határozat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló, az Országgyűlés 2006. július 24-i ülésnapján elfogadott törvény 2. § (1) bekezdése – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 25. § (1) bekezdésének a) pontját megállapító része – alkotmányellenességéről. Magyar Közlöny, Vol. XV. No. 9. pp. 654–659.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 20 31
May 2022 0 11 26
Jun 2022 0 11 14
Jul 2022 0 3 6
Aug 2022 0 5 10
Sep 2022 0 4 14
Oct 2022 0 0 0