Authors:
Nikoletta Mária Gulya Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapst

Search for other papers by Nikoletta Mária Gulya in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Anikó Fehérvári Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

Search for other papers by Anikó Fehérvári in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. Az irodalmi alkotások jól alkalmazhatók az oktatásban arra, hogy a tanulók megismerkedjenek a társadalom sokszínűségével és annak kulturális összefüggéseivel, amennyiben megfelelően ábrázolják ezeket a társadalmi csoportokat.

Jelen írás célja, hogy a tartalomelemzés módszerével feltárja és elemezze a magyar általános iskolák tananyagához kapcsolódó irodalmi szemelvénye fogyatékossággal kapcsolatos tartalmait.

A kutatás eredményei rávilágítanak, hogy a vizsgált irodalmi szemelvényekben a fogyatékossággal élő szereplők rendkívül alulreprezentáltak és sztereotip módon ábrázoltak, ezáltal erősíthetik a tanulók fogyatékossággal élő emberekkel kapcsolatos előítéleteit, így feldolgozásukkor hangsúlyt kell fektetni a sztereotip tartalmak tisztázására.

Summary. Literary works are a readily available resource in education to help students learn about the diversity of society and its cultural contexts, as long as they depict these social groups appropriately.

The study aimed to identify the different recurring patterns of the disability conception within the content of youth literature in primary education, employing content analysis.

The results of the research reveal that in the examined literary works people with disabilities are extremely underrepresented and depicted stereotypically. This way of representation can reinforce students’ negative attitude towards people with disabilities, therefore the stereotypical content should be clarified and discussed during the lessons.

 • 1

  Agbaw, Y. (2011) Reading Disability in Children’s Literature: Hans Christian Anderson’s Tales. Journal of Literacy & Cultural Disability Studies, Vol. 5. No. 1. pp. 91–107.

 • 2

  Allport, G. (1977) Az előítélet. Budapest, Gondolat.

 • 3

  Almerico, G. (2014) Building Character through Literacy with Children’s Literature. Research in Higher Education Journal, Vol. 26. No. 1. pp. 1–14.

 • 4

  Aronson, E. (1999) The Social Animal. (Eight edition.) New York, Worth Publishes, Inc.

 • 5

  Ayala, E. (1999) “Poor Little Things”, and “Brave Little Souls”: The Portrayal of Individuals with Disabilities in Children’s Literature. Reading Research and Instruction, Vol. 39. No. 1. pp. 103–117.

 • 6

  Azano, A., Tackett, M. & Sigmon, M. (2017) Understanding the Puzzle behind the Pictures: A Content Analysis of Children’s Picture Books About Autism. AERA Open, Vol. 3. No. 2. pp. 1–12.

 • 7

  Baglieri, S. & Shapiro, A. (2012) Disability Studies and Inclusive Classroom. Oxon, Routledge.

 • 8

  Beckett, A., Ellison, N., Barrett, S. & Shah, S. (2010) ‘Away with the Fairies?’ Disability within Primary School Age Children’s Literature. Disability and Society, Vol. 35. No. 3. pp. 373–386.

 • 9

  Bogdan, R. & Biklen, D. (1977) Media Portrayals of Disabled People: A Study in Stereotypes. Interracial Books for Children Bulletin, Vol. 6. Nos 6–7. pp. 4–9.

 • 10

  Cameron, L. & Rutland, A. (2006) Extended Contact through Story Reading in School: Reducing Children’s Prejudice Toward The Disabled. Journal of Social Issues, Vol. 62. No. 3. pp. 469–488.

 • 11

  Carlisle, M. (1998) Portrayal of People with Disabilities in Children’s Literature: 1940s to 1980s. Retrieved from Beta Phi Mu (Indiana University). http://bpm.slis.indiana.edu/scholarship/carlisle.shtml. [Letöltve: 2020. 07. 22.]

 • 12

  Connor, D. & Bejoian, L. (2014) Cripping School Curricula: 20 Ways to Re-Teach Disability. Review of Disability Studies, Vol. 3. No. 3. pp. 3–13.

 • 13

  Csepeli, GY. (2006) Szociálpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 14

  Dahl, M. (1993) The Role of the Media in Promoting Images of Disability-Disability as metaphor: The Evil Crip. Canadian Journal of Communication, Vol. 18. No. 1. pp. 75–80.

 • 15

  Davis, J. & Wattson, D. (2002) Countering Stereotypes of Disability: Disabled Children and Resistance. In: M. Corker & T. Shakespeare (eds) Disability/Postmodernity: Embodying Disability Theory. London, Bloomsbury. pp. 159–174.

 • 16

  Dyches, T., Prater, M. & Cramer, S. (2001) Characterization of Mental Retardation and Autism in Children’s Books. Education and Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, Vol. 36. No. 3. pp. 230–243.

 • 17

  Erős F. (2007) Irányok és tendenciák az előítéletek kutatásában. Educatio, Vol. 16. No. 1. pp. 3–9.

 • 18

  Flamich M. & Hoffmann R. (2014) Fogyatékos hősök mesékben és a mindennapokban, a kulturális fogyatékosságtudomány szerepe a pedagógusképzésben. In: Koós I. & Molnár B. (eds) A tanítóképzés múltja, jelene III. Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó. pp. 56–67.

 • 19

  Flamich M. & Hoffmann R. (2015) Meddig kísért még a múlt? A kulturális fogyatékosságtudomány szerepe, perspektívái a diverzitás megismerésében, elfogadásában és tiszteletében. In: Hernádi I. & Könczey Gy. (eds) A felelet kérdései között. Budapest, ELTE BGYK. pp. 48–68.

 • 20

  Flood, A. (2016) The Guardian: Fairytales Much Older Than Previously Thought, Say Researchers. The Guardian Newspaper. https://www.theguardian.com/books/2016/jan/20/fairytales-much-older-than-previously-thought-say-researchers [Letöltve: 2020. 08. 10.]

 • 21

  Foucault, M. (1991) A diskurzus rendje. Holmi, Vol. 3. No. 7. pp. 868–889. http://holmi.org/pdf/archive/holmi1991-07.pdf. [Letöltve: 2020. 09. 28.]

 • 22

  Gilmore, L. & Howard, G. (2016) Children’s Books that Promote Understanding of Difference, Diversity and Disability. Journal of Psychologists and Counsellors in Schools, Vol. 26. No. 2. pp. 218–251.

 • 23

  Goodley, D. & Runswick-Cole, K. (2011) The Violence Of Disablism. Sociology of Health & Illness, Vol. 33. No. 4. pp. 602–617.

 • 24

  Gödőné Török I. (2011) A könyv, az irodalom mint az értékközvetítés és a lelki egészség megőrzésének eszköze. Képzés és Gyakorlat, Vol. 9. Nos 1–2. pp. 195–204.

 • 25

  Greta, L. (1986) “Handicapped Characters in Children’s Literature: Yesterday and today.” Children’s Literature Association Quarterly, Vol. 10. No. 4. pp. 181–184.

 • 26

  Guinagh, B. (1980) The Social Integration of Handicapped Children. The Phi Delta Kappan, Vol. 62. No. 1. pp. 27–29.

 • 27

  Hardin, M. & Preston, A. (2001) Inclusion of Disability Issues in News Reporting Textbooks. Journalism & Mass Communication Educator, Vol. 56. No. 2. pp. 43–54.

 • 28

  Harrill, J., Leung, J., Mckeag, R. & Price, J. (1993) Portrayal of Handicapped/Disabled Individuals in Children’s Literature: Before and after Public Law 94-142. University of Wisconsin-Oshkosh. (ERIC Document Reproduction Services No. ED 357557.)

 • 29

  Hodkinson, A. (2007) Inclusive Education and the Cultural Representation of Disability and Disabled People: A Recipe for Disaster or the Catalyst for Change? An Examination of Non-Disabled Primary School Children’s Attitudes to Children With a Disability. Research in Education, No. 77. pp. 56–76.

 • 30

  Hodkinson, A. (2017) Constructing Impairment and Disability in School Reading Schemes. Education 3-13, Vol. 45. No. 5. pp. 572–585.

 • 31

  Hodkinson, A. (2019) The Unseeing Eye: Disability and the Hauntology of Derrida’s Ghost—An Analysis in Three Parts. Qualitative Inquiry. https://doi.org/10.1177/1077800419847429

 • 32

  Hodkinson, A. & Park, J. (2017) ‘Telling Tales’. An Investigation into the Representation of Disability in Classic Children’s Fairy Tales. Educational Futures, Vol. 8. No. 2. pp. 48–68.

 • 33

  Hoffmann, J., Wilson, M., Martinez, R. & Sailors, M. (2011) Content Analysis: The Past, Present, and Future. In: K. Duke & M. Mallette (eds) Literacy Research Methods. New York (NY), Guilford. pp. 29–49.

 • 34

  Hughes, C. (2012) Seeing Blindness in Children’s Picture Books. Journal of Literacy and Cultural Disability Studies, Vol. 6. No. 1. pp. 35–51.

 • 35

  Kőpatakiné Mészáros M., Mayer J. & Singer P. (2006) Élethosszig tanulni, de hogyan? Új Pedagógiai Szemle, Vol. 56. No. 10. pp. 87–113.

 • 36

  Krippendorff, K. (1995) A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Budapest, Balassi Kiadó.

 • 37

  Marshall, B. (2012) Notes for Class: Disability in LiteratureSpring 2012.http://faculty.uml.edu/bmarshall/DisLitSpring2012NOTES.html [Letöltve: 2020. 07. 25.]

 • 38

  Mcdougall, J., Dewit, D., King, G., Miller, L. & Killip, S. (2004) High Schoolaged Youths’ Attitudes toward Their Peers with Disabilities: The Role of School and Student Interpersonal Factors. International Journal of Disability, Development and Education, Vol. 51. No. 3. pp. 287–313.

 • 39

  Neuendorf, K. (2017) The Content Analysis Guidebook. Second edition. SAGE Publications.

 • 40

  Norton, D. & Norton, S. (2010) Through the Eyes of a Child: An Introduction to Children’s Literature. (8th ed.) Boston (MA), Prentice-Hall.

 • 41

  O’brien, D., Kudlacek, M. & Howe, P. (2009) A Contemporary Review of English Language Literature on Inclusion of Students with Disabilities in Physical Education: A European Perspective. European Journal of Adapted Physical Activity, Vol. 2. No. 1. pp. 46–61.

 • 42

  Pléh Cs. (2017) Kategorizáció, sztereotípia, előítélet. Iskolakultúra, Vol. 27. No. 1–12. pp. 13–20.

 • 43

  Prater, M. (2003) Learning Disabilities in Children’s and Adolescent Literature: How are Characters Portrayed? Learning Disability Quarterly, Vol. 26. No. 1. pp. 47–62.

 • 44

  Prater, M., Dyches, T. & Johnstun, M. (2006) Teaching Students about Disability through Children’s Literature. Intervention in School and Clinic, Vol. 42. No. 1. pp. 14–24.

 • 45

  Quayson, A. (2007) Aesthetic Nervousness: Disability and the Crisis of Representation. Chichester, Columbia University Press.

 • 46

  Riley, C. A. (2005) Disability and the Media: Prescriptions for Change. University Press of New England.

 • 47

  Rubin, E. & Strauss Watson, E. (1987) Disability Bias in Children’s Literature.The Lion and the Unicorn, Vol. 11. No. 1. pp. 60–67.

 • 48

  Santiago, S. (2007) Snow White and the Seven ‘Dwarfs’ – Queercripped. Hypatia, Vol. 22. No. 2. pp. 114–131.

 • 49

  Schiemer, M. (2017) Reality Bites: Listening to Children, Parents, Teachers and Other Experts. In Schiemer, M.: Education for Children with Disabilities in Addis Ababa, Ethiopia. (Inclusive Learning and Educational Equity, Vol. 4.) Cham, Springer. pp. 123–139. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60768-9_5

 • 50

  Shakespeare, T. (2005) Disability Studies Today and Tomorrow. Sociology of Health & Illness, Vol. 27. No. 1. pp. 138–148.

 • 51

  Solis, S. (2004) The Disability Making Factory: Manufacturing “Differences” through Children’s Books. Disability Studies Quarterly [Online], Vol. 24. No. 1. DOI: 10.18061/dsq.v24i1.851

 • 52

  Szekeres Á. (2012) Integráltan tanuló, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális helyzetének felmérése szociometria segítségével. Iskolakultúra, Vol. 22. No. 11. pp. 3–23.

 • 53

  Szekeres Á., Perlusz A. & Takács I. (2012) „…egy ideális világban csak így szabadna tanítani…” Gyógypedagógusok véleménye az integrációval kapcsolatban. In: Zászkaliczky P. (ed.) A társadalmi és az iskolai integráció feltételrendszere és korlátai. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó. pp. 201–226.

 • 54

  Ullah, H., Ali, Z. & Naz, A. (2014) Gender Representation in Children’s Books: A Critical Review of Empirical Studies. World Applied Sciences Journal, Vol. 29. No. 1. pp. 134–141.

 • 55

  Wall, B. & Crevecoeur, Y. (1991) Narrator’s Voice: The Dilemma of Children’s Fiction. New York, Palgrave Macmillan.

 • 56

  Wall, B. & Crevecoeur, Y. (2001) Narrator’s Voice: The Dilemma of Children’s Fiction. New York, Palgrave Macmillan.

 • 57

  Whitboume, S. & Hulicka, I. (1990) Ageism in Undergraduate Psychology Texts. American Psychologist, Vol. 45. No. 10. pp. 1127–1136.

 • 58

  Yokota, J. (1993) Issues in selecting Multicultural Children’s Literature. Language Arts, Vol. 70. No. 3. pp. 56–167.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 37 63
May 2022 0 26 45
Jun 2022 0 10 7
Jul 2022 0 2 6
Aug 2022 0 3 10
Sep 2022 0 13 28
Oct 2022 0 2 3