View More View Less
 • 1 ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27., Magyarország
 • | 2 ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, Budapest, Magyarország
Open access

Összefoglaló. Cikkünk szisztematikus irodalomfeltárás, amely öt magyar neveléstudományi folyóirat 1990 és 2019 között megjelent közoktatási ideggennyelv-tanulási eredményességgel foglalkozó empirikus cikkeit dolgozza fel. A vizsgált 20 tanulmány arányosan érinti az általános és középiskolát, illetve a nyelvtanulás egyéni, iskolai és iskolán kívüli tényezőit, ugyanakkor legtöbbjük az angol nyelv tanulásának kutatásához kötődik. A cikkek révén kirajzolódnak a magyar közoktatásban folyó idegennyelv-oktatás problémái, illetve az eredményesség összefüggése az iskolatípussal, szocioökonómiai státusszal és a regionális elhelyezkedéssel, ami arra enged következtetni, hogy a magyar közoktatás nem biztosít egyenlő feltételeket a különböző társadalmi csoportoknak a nyelvtanulásra.

Summary. Our systematic literature review examines empirical articles on foreign language learning and achievement in public education published between 1990–2019 in five Hungarian journals of education. The 20 studies examined cover primary and secondary education, and the personal, school-related, and beyond-school factors of language learning; however, most of them are based on research into learning English. The articles shed light on the problems of teaching foreign languages in the Hungarian public education system and on the relation between achievement and school type, socio-economic status, and regional characteristics, which might lead to the conclusion that the Hungarian public education system does not provide equal opportunities of foreign language learning for all groups of society.

 • 1

  Bacsa É. (2008) A tanulási célok vizsgálata az angol nyelvtanulás tükrében. Iskolakultúra, Vol. 18. Nos 7–8. pp. 33–49.

 • 2

  Bacsa É. (2012) Az idegennyelv-tanulással kapcsolatos meggyőződések vizsgálata általános és középiskolás tanulók körében. Magyar Pedagógia, Vol. 112. No. 3. pp. 167–193.

 • 3

  Bors L., Nikolov M., Pércsich R. & Szabó G. (1999) A pécsi nyolcadik osztályosok idegen nyelvi tudásának értékelése. Magyar Pedagógia, Vol. 99. No. 3. pp. 289–306.

 • 4

  Cs. Czachesz E. & Vidákovich T. (2003) A két tannyelvű oktatás és a kognitív kompetencia néhány összefüggése. Modern Nyelvoktatás, Vol. 9. Nos 2–3. pp. 14–24.

 • 5

  Csizér K. (2003) Az angol nyelv oktatásának feltételei. Iskolakultúra, Vol. 13. Nos 6–7. pp. 45–54.

 • 6

  Csizér K. & Edwards M. (2006) Angolul tanuló diákok pragmatikai kompetenciájának fejlesztése. Modern Nyelvoktatás, Vol. 12. No. 1. pp. 35–43.

 • 7

  Einhorn Á. (2001) Milyenfajta nyelvtudásra készítik fel németből a szakközépiskolásokat? Modern Nyelvoktatás, Vol. 7. Nos 2–3. pp. 29–40.

 • 8

  Fehérvári A. (2021) Eredményesség- és méltányosság-kutatások a magyar közoktatásban. Iskolakultúra, Vol. 31. No. 4. pp. 90–108.

 • 9

  Fóris Á. (2004) Idegennyelv-tudással kapcsolatos vizsgálat a Dél-Dunántúl középiskoláiban. Modern Nyelvoktatás, Vol. 10. Nos 2–3. pp. 27–39.

 • 10

  Habók A. (2016) Tanulási és nyelvtanulási stratégiák használata az általános iskola végén és a középiskola elején. Iskolakultúra, Vol. 26. No. 10. pp. 23–38.

 • 11

  Józsa K. & Nikolov M. (2005) Az angol és német nyelvi készségek fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, Vol. 105. No. 3. pp. 307–337.

 • 12

  Kiszely Z. (2006) Magyar és angol nyelvű fogalmazások retorikai szerkezete: Összefüggések, magyarázatok és pedagógiai implikációk. Magyar Pedagógia, Vol. 106. No. 2. pp. 129–146.

 • 13

  Lesznyák M. (2007) A természetes fordítói kompetencia összefüggése a feladatészleléssel és néhány egyéb háttérváltozóval. Modern Nyelvoktatás, Vol. 13. No. 1. pp. 22–45.

 • 14

  Mihaljevič Djigunovič J., Nikolov M. & Ottó I. (2006) Horvát és magyar nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. Magyar Pedagógia, Vol. 106. No. 3. pp. 171–186.

 • 15

  Nikolov M. (2003) Hatodikosok stratégiahasználata olvasott szöveg értését és íráskészséget mérő feladatokon angol nyelvből. Magyar Pedagógia, Vol. 103. No. 1. pp. 5–34.

 • 16

  Nikolov M. & Nagy E. (2003) „Sok éve tanulok, de nem jutottam sehova.” Felnőttek nyelvtanulási tapasztalatai. Modern Nyelvoktatás, Vol. 8. No. 1. pp. 14–40.

 • 17

  Pavlik O. (1997) A 10 és a 12 éves korosztály alapvető készségei és ismeretei – NAT-előmérés Budapesten. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 47. Nos 7–8. pp. 232–245.

 • 18

  Radnai Zs. (1996) A nyelven kívüli tényezők hatása a kisgyermekek idegen nyelvi képességeinek fejlődésére. Modern Nyelvoktatás, Vol. 2. Nos 1–2. pp. 45–60.

 • 19

  Sebestyén K. & Hegedűs R. (2017) Középiskolások idegen nyelvi, szövegértési és matematikai eredményeinek vizsgálata társadalmi és területi tényezők mentén. Modern Nyelvoktatás, Vol. 23. Nos 2–3. pp. 21–33.

 • 20

  Vidákovich T., Vígh T., Sominé Hrebik O. & Thékes I. (2013) Az angol és német nyelvi szókincs online diagnosztikus tesztelése a 6. évfolyamon. Iskolakultúra, Vol. 23. No. 11. pp. 117–130.

 • 21

  Vígh T. (2013) A középszintű angol és német nyelvi érettségin elért teljesítmények változásai 2007 és 2012 között. Modern Nyelvoktatás, Vol. 19. Nos 1–2. pp. 17–35.

 

The author instruction is available in DOC.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)