View More View Less
 • 1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky utca 5.
Open access

Absztrakt:

Myeloma multiplexes betegek csontlaesióinak pontos detektálására az egyik legérzékenyebb képalkotó eljárás a gerinc/csontozatot leképező diffúziósúlyozott magnetikus rezonancia, mely a korai stádium rögzítésére, a terápia hatásosságának követésére alkalmas módszer, ezenkívül még a csontvelő vascularisaltságáról és cellularitásáról is nyújt információt. Célkitűzés: Intézményi felmérésben 2009–2017 között osztályunkon kórismézett, kezelt myelomás betegeknél a diagnóziskor, ill. relapszus/progresszió időpontjában készített MR előtt vett csontvelő (aspirátum, csontvelő-biopszia) plazmasejtes infiltrációjának mértékét vetettük össze az MR eredményével. Betegek és módszer: 2009-től Philips Achieva 3T készüléken diffúziósúlyozott módszerrel készített teljes gerinc felvételeken elemeztük a myelomás csontlaesiók méretét, számát, kiterjedtségét, meghatároztuk a víz Brown-féle mozgásából származtatott mennyiségi együtthatót (apparent diffusion coefficent, ADC, cut-off 0,60), melyet összevetettük a csontvelő plazmasejtes infiltrációjának százalékával (10–25; 26–35; 36–50; >50). Statisztikai elemzést az SPSS Statistical Program 13.0 alkalmazásával végeztünk (korreláció analízis). Eredmények: 149 myelomás beteg közül 70 esetben készült induló MR és csontvelővizsgálat, 25-ben relapszus/progresszió esetén újabb MR/csontvelő, melyet összevetettünk a korábbiakkal. Kórlefolyásuk során nyolcnál kétszer, két betegnél 3–4× történt ismételt MR/csontvelő-analízis. A diagnóziskor számított plazmasejt-infiltráció mértéke nem korrelált az ADCmax értékkel (Spearman-féle korrelációs együttható 0,12; r2 = 0,012, p = 0,322), a kezelés utáni plazmasejt-infiltráció szignifikáns csökkenést mutatott a kórisme idején készítettel (p = 0,01). A kórlefolyás, újabb kezelés során készített MR/ADCmax értékek azonban korreláltak a klinikai/radiológiai képpel (20/25). Következtetések: Adataink alapján a myelomás csontvelő plazmasejtes infiltrációja a kórisme idején nem mutatott párhuzamot a diffúziós koefficienssel, valószínűleg a csontvelőminta a gócos myelomás eltéréseket nem kellően reprezentálja, ill. az ADC-mérés további finomítása, a lemért terület pontosítása szükséges. A kórlefolyás alatt megismételt MR/ADCmax értékek párhuzamot mutattak a myelomás gócok változásával, ezért a diffúziósúlyozott MR alkalmas módszer a myelomás csontlaesiók detektálására és a kezelés képi kontrolljára.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Rajkumar SV, Dimopoulos MA, Palumbo A, et al. International myeloma working group updated criteria for the diagnosis of multiple myeloma. Lancet Oncol. 2014; 15, e538–e548.

 • 2

  Dutoit JC, Claus E, Offner F, et al. Combined evaluation of conventional MRI, dynamic contrast-enhanced MRI and diffusion weighted imaging for response evaluation of patients with multiple myeloma. Eur J Radiol. 2016; 85: 373–382.

 • 3

  Squillaci E, Bolacchi F, Altobelli S, et al. Pre-treatment staging of multiple myeloma patients: comparison of whole-body diffusion weighted imaging with whole-body TI-weighted contrast-enhanced imaging. Acta Radiol. 2015; 56: 733–738.

 • 4

  Dutoit JC, Verstraete KL. MRI in multiple myeloma: a pictorial review of diagnostic and post-treatment findings. Insights Imaging 2016; 7: 553–569.

 • 5

  Dimopoulos MA, Hillengass J, Usmani S., et al. Role of magnetic resonance imaging in the management of patients with multiple myeloma: a consensus statement. J Clin Oncol. 2015; 33: 657–664.

 • 6

  Terpos E, Kleber M, Engelhardt M, et al. European Myeloma Network Guidelines for the management of multiple myeloma-related complications. Haematologica 2015; 100: 1254–1266.

 • 7

  Mintz DN, Hwang S. Bone tumor imaging. Then and now. HSS J. 2014; 10: 230–239.

 • 8

  Baur-Melnyk A, Buhmann S, Becker C, at al. Whole body MRI versus whole body MDCT for staging of multiple myeloma. Am J Roentgenol. 2008; 190: 1097–1104.

 • 9

  Koh D-M, Collins DJ. Diffusion-weighted MRI in the body: applications and challenges in oncology. Am J Roentgenol. 2007; 188: 1622–1635.

 • 10

  Terpos E, Dimopoulos MA, Moulopoulus LA. The role of imaging in the treatment of patients with multiple myeloma in 2016. ASCO. org. Ed. Book 2016; 1–10.

 • 11

  Lonial S, Anderson KC. Association of response endpoints with survival outcomes in multiple myeloma. Leukemia 2014; 28: 258–268.

 • 12

  Puskás T, Henits I. Teljes test diffúziós mágneses rezonanciavizsgálat a myeloma multiplex diagnosztikájának és terápiájának követésében. Orv Hetil. 2014; 155: 1241–1245.

 • 13

  Harris M, Taylor G. Medical Statistics Made Easy. Scion Publishing, 2014, 3. kiadás, pp. 48–52.

 • 14

  Hillengass J, Bäuerle T, Bartl R, et al. Diffusion-weighted imaging for non-invasive and quantitative monitoring of bone marrow infiltration in patients with monoclonal plasma cell disease: a comparative study with histology. Br J Haematol. 2011; 153: 721–728.

 • 15

  Tarnoki DL, Tarnoki AD, Richter A, et al. Clinical value of whole-body magnetic resonance imaging in health screening of general adult population. Radiol Oncol. 2015; 49: 10–16.

 • 16

  Wale A, Pawlyn C, Kaiser M, et al. Frequency, distribution and clinical management of incidental findings and extramedullary plasmacytomas in whole body diffusion weighted magnetic resonance imaging in patients with multiple myeloma. Haematologica 2016; 101: e142–e144.

 • 17

  Ferrari C, Minoia C, Asabella AN, et al. Whole body magnetic resonance with diffusion weighted sequence with body signal suppression compared to (18)F-FDG PET/CT in newly diagnosed lymphoma. Hell J Nucl Med. 2014; 17, S1: 40–49.

 • 18

  Latifoltojar A, Hall-Craggs M, Rabin N, et al. Whole body magnetic resonance imaging in newly diagnosed multiple myeloma: early changes in lesional signal fat fraction predict disease response. Br J Haematol. 2017; 176: 222–233.

 • 19

  Koutoulidis V, Fontara S, Terpos E, et al. Quantitative diffusion-weighted imaging of the bone marrow: an adjunct tool for the diagnosis of a diffuse MR imaging pattern in patients with multiple myeloma. Radiology 2016; 282: 484–493.

 • 20

  Lee N, Moon SY, Lee J-H, et al. Discrepancies between the percentage of plasma cells in bone marrow aspiration and BM biopsy: impact on the revised IMWG diagnostic criteria of multiple myeloma. Blood Cancer J. 2017; 7: e530; .

  • Crossref
  • Export Citation