Author:
Katalin Vörös Országos Vérellátó Szolgálat Regionális Vérellátó Központ 9020 Győr, Magyar u. 8. Pf. 460.

Search for other papers by Katalin Vörös in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt:

A vérkészítmény-terápia hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben, a transzfúzió ma már szinte rutin beavatkozássá vált. A liberális transzfúziós stratégia helyét átvette a restriktív transzfúziós gyakorlat és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a transzfúzióhoz köthető nem kívánt események feltárására és kiküszöbölésére, a biztonságos transzfúziós gyakorlat kialakítására.

A transzfúziók biztonságát alapvetően meghatározza a véradó („a vérbiztonság velem kezdődik”), továbbá a korszerű vérkészítmény-előállítás és -kivizsgálás, másrészt a szigorú szabályokon alapuló klinikai gyakorlat.

Jelentős tanulmányok igazolják és ma már egyértelműen bizonyítják, hogy a nem kívánt események hátterében legjelentősebb tényező az ember, emberi hibák okozzák a nemkívánt események több mint 70%-át. A klinikumban ezért megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az emberi tényezőkre, úgy kell szabályozni a transzfúziós tevékenység minden lépését, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az emberi tényezőkből adódó hibákat. Ezt szolgálja többek között a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a Transzfúziós Bizottság szabályozott működtetése.

Magyarországon is elengedhetetlen az egységes jelentési rendszer mindenki számára kötelező, ellenőrzött és szabályszerű működtetése, ami a törvényi előírásoknak megfelelően jelentett nem kívánt események elemzése révén segíti az okok feltárását és a szükséges intézkedések meghozatalát.

A hatékony vérgazdálkodás és a betegek biztonsága érdekében szükség van a társszakmák együttműködésére, transzfuziológiai standardok kidolgozására.

 • 1

  Az egészségügyi hatóságok felelőssége a vérátömlesztés területén, 88 (4) sz. Ajánlás és Indoklás 1994.

 • 2

  Handbook of Transfusion Medicine. 5th edition. Ed.: Dr. Derek Norfolk, United Kingdom Blood Services, 2013. Published by TSO www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook; [2019. 03. 11.]

 • 3

  Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine 12th ed. Harvey G. Klein, David J. Austee Wiley-Blackwell, 2014.

 • 4

  Vezendi K. (ed.) Transfusion [Transzfúzió] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019. [Hungarian]

 • 5

  Clinical Guidelines: Red Blood Cell Transfusion: 2016 Clinical Practice Guidelines from the AABB (Journal of the American Medical Association; October 12, 2016)

 • 6

  Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. Jeffrey L. Carson, Gordon Guyatt, Nancy M. Heddle et al. JAMA. 2016 Nov. 15; 316(19): 2025–2035.

 • 7

  A Bizottság 2005/62/EK Irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő végrehajtásáról. http://www.ovsz.hu [2019. 03. 11.]

 • 8

  323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 9

  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK Irányelve (2003. január 27.) az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról. https://ec.europa.eu/health [2019. 03. 11.]

 • 10

  3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 11

  Transzfúziós Szabályzat Az OVSz módszertani levele 2. kiadás, 2008.

 • 12

  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 13

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 14

  de Vries RR, Faber JC, Strengers PF. Board of the International Haemovigilance Network Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice. Vox Sang. 2011 Jan; 100(1): 60–67; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21175656 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 15

  Transfus Clin Biol. 2000 Feb; 7(1): 5–8. Faber JC. [Blood surveillance in Europe]. [Article in French]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10730340 [2019. 03. 11.]

 • 16

  Rebibo D, Hauser L, Slimani A, Hervé P, Andreu G. The French Haemovigilance System: organization and results for 2003. Transfus Apher Sci. 2004 Oct; 31(2): 145–53.; . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501418 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 17

  A Bizottság 2005/61/EK Irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal [2019. 03. 11.]

 • 18

  A Bizottság 2006/86/EK Irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal [2019. 03. 11.]

 • 19

  Annual SHOT Report, https://www.shotuk.org [2019. 03. 11.]

 • 20

  Bolton-Maggs PHB. Serious hazards of transfusion – conference report: celebration of 20 years of UK haemovigilance. Transfus Med. 2017 Dec; 27(6): 393–400. . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29282809 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 21

  Mistry H, Poles D, Watt A, Bolton-Maggs PHB; SHOT Steering Group. Human errors in manual techniques for ABO/D grouping are associated with potentially lethal outcomes. Transfus Med. 2019 Jul. 15. . [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31309638

  • Crossref
  • Export Citation
 • 22

  Samer A M Nashef: What is a near miss? The Lancet 361(9352): 180–181. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 23

  Robinson S, Harris A, Atkinson S, Atterbury C, Bolton-Maggs P, Elliott C, Hawkins T, Hazra E, Howell C, New H, Shackleton T, Shreeve K, Taylor C. The administration of blood components: a British Society for Haematology Guideline. Transfus Med. 2018 Feb; 28(1): 3–21. . Epub 2017 Nov 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29110357

  • Crossref
  • Export Citation
 • 24

  Bolton-Maggs PHB Conference report: International Haemovigilance Seminar and the SHOT Annual Symposium, 10–12 July 2018. Transfus Med. 2018 Dec 27. . [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30592099

  • Crossref
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.
 

 

 • Árpád ILLÉS (Debreceni Egyetem, főszerkesztő)
 • Csaba BÖDÖR (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Judit DEMETER (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Lajos GERGELY (Debreceni Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Imelda MARTON (Szegedi Tudományegyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Gábor MIKALA (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, főszerkesztő-helyettes)
 • Dezső LEHOCZKY (Semmelweis Egyetem, emeritus főszerkesztő)
 • Sándor FEKETE (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, emeritus főszerkesztő)
 • Hajnalka ANDRIKOVICS (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Zita BORBÉNYI (Szegedi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Miklós EGYED (Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, szerkesztő)
 • Alizadeh HUSSAIN (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Judit JAKAB (Országos Vérellátó Szolgálat, szerkesztő)
 • Béla KAJTÁR (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Tamás MASSZI (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • Zsolt György NAGY (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • György PFLIEGLER (Debreceni Egyetem, szerkesztő)
 • Péter REMÉNYI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Marienn RÉTI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Tamás SCHNEIDER (Országos Onkológiai Intézet, szerkesztő)
 • László SZERAFIN (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, szerkesztő)
 • Attila TORDAI (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)

Hematológia-Transzfuziológia Szerkesztőség
Dr. Illés Árpád
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Belgyógyászati Intézet B épület
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 20.
E-mail: illesarpaddr@gmail.com

 • CABELLS Journalytics

2020  
CrossRef Documents 16
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 1
Days from submission to acceptance 27
Days from acceptance to publication 28
Acceptance Rate 100%

2019  
CrossRef
Documents
27
Acceptance
Rate
98%

 

Hematológia-Transzfuziológia
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 86 EUR / 102 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hematológia-Transzfuziológia
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
2004
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság
Founder's
Address
Szent László Kórház, Hematológiai Osztály H-1097 Budapest, Hungary Gyáli út 5-7.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1786-5913 (Print)