View More View Less
 • 1 Országos Vérellátó Szolgálat Regionális Vérellátó Központ, 9020 Győr, Magyar u. 8. Pf. 460.
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $96.00

Absztrakt:

A vérkészítmény-terápia hatalmas fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben, a transzfúzió ma már szinte rutin beavatkozássá vált. A liberális transzfúziós stratégia helyét átvette a restriktív transzfúziós gyakorlat és egyre nagyobb figyelmet fordítanak a transzfúzióhoz köthető nem kívánt események feltárására és kiküszöbölésére, a biztonságos transzfúziós gyakorlat kialakítására.

A transzfúziók biztonságát alapvetően meghatározza a véradó („a vérbiztonság velem kezdődik”), továbbá a korszerű vérkészítmény-előállítás és -kivizsgálás, másrészt a szigorú szabályokon alapuló klinikai gyakorlat.

Jelentős tanulmányok igazolják és ma már egyértelműen bizonyítják, hogy a nem kívánt események hátterében legjelentősebb tényező az ember, emberi hibák okozzák a nemkívánt események több mint 70%-át. A klinikumban ezért megkülönböztetett figyelmet kell fordítani az emberi tényezőkre, úgy kell szabályozni a transzfúziós tevékenység minden lépését, hogy minimálisra lehessen csökkenteni az emberi tényezőkből adódó hibákat. Ezt szolgálja többek között a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése és a Transzfúziós Bizottság szabályozott működtetése.

Magyarországon is elengedhetetlen az egységes jelentési rendszer mindenki számára kötelező, ellenőrzött és szabályszerű működtetése, ami a törvényi előírásoknak megfelelően jelentett nem kívánt események elemzése révén segíti az okok feltárását és a szükséges intézkedések meghozatalát.

A hatékony vérgazdálkodás és a betegek biztonsága érdekében szükség van a társszakmák együttműködésére, transzfuziológiai standardok kidolgozására.

 • 1

  Az egészségügyi hatóságok felelőssége a vérátömlesztés területén, 88 (4) sz. Ajánlás és Indoklás 1994.

 • 2

  Handbook of Transfusion Medicine. 5th edition. Ed.: Dr. Derek Norfolk, United Kingdom Blood Services, 2013. Published by TSO www.transfusionguidelines.org/transfusion-handbook; [2019. 03. 11.]

 • 3

  Mollison’s Blood Transfusion in Clinical Medicine 12th ed. Harvey G. Klein, David J. Austee Wiley-Blackwell, 2014.

 • 4

  Vezendi K. (ed.) Transfusion [Transzfúzió] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2019. [Hungarian]

 • 5

  Clinical Guidelines: Red Blood Cell Transfusion: 2016 Clinical Practice Guidelines from the AABB (Journal of the American Medical Association; October 12, 2016)

 • 6

  Clinical Practice Guidelines From the AABB: Red Blood Cell Transfusion Thresholds and Storage. Jeffrey L. Carson, Gordon Guyatt, Nancy M. Heddle et al. JAMA. 2016 Nov. 15; 316(19): 2025–2035.

 • 7

  A Bizottság 2005/62/EK Irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a vérellátó intézmények minőségbiztosítási rendszerére vonatkozó közösségi szabványok és előírások tekintetében történő végrehajtásáról. http://www.ovsz.hu [2019. 03. 11.]

 • 8

  323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Országos Vérellátó Szolgálatról. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 9

  Az Európai Parlament és a Tanács 2002/98/EK Irányelve (2003. január 27.) az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírások megállapításáról, valamint a 2001/83/EK irányelv módosításáról. https://ec.europa.eu/health [2019. 03. 11.]

 • 10

  3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 11

  Transzfúziós Szabályzat Az OVSz módszertani levele 2. kiadás, 2008.

 • 12

  1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 13

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.). https://net.jogtar.hu [2019. 03. 11.]

 • 14

  de Vries RR, Faber JC, Strengers PF. Board of the International Haemovigilance Network Haemovigilance: an effective tool for improving transfusion practice. Vox Sang. 2011 Jan; 100(1): 60–67; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21175656 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 15

  Transfus Clin Biol. 2000 Feb; 7(1): 5–8. Faber JC. [Blood surveillance in Europe]. [Article in French]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10730340 [2019. 03. 11.]

 • 16

  Rebibo D, Hauser L, Slimani A, Hervé P, Andreu G. The French Haemovigilance System: organization and results for 2003. Transfus Apher Sci. 2004 Oct; 31(2): 145–53.; . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15501418 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 17

  A Bizottság 2005/61/EK Irányelve (2005. szeptember 30.) a 2002/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomon követhetőségi követelmények, illetve a súlyos szövődmények és súlyos káros események bejelentése tekintetében történő végrehajtásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal [2019. 03. 11.]

 • 18

  A Bizottság 2006/86/EK Irányelve (2006. október 24.) a 2004/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a nyomonkövethetőségi követelmények, a súlyos szövődmények és káros események bejelentése, valamint az emberi szövetek és sejtek kódolására, feldolgozására, konzerválására, tárolására és elosztására vonatkozó egyes technikai követelmények tekintetében történő végrehajtásáról. https://eur-lex.europa.eu/legal [2019. 03. 11.]

 • 19

  Annual SHOT Report, https://www.shotuk.org [2019. 03. 11.]

 • 20

  Bolton-Maggs PHB. Serious hazards of transfusion – conference report: celebration of 20 years of UK haemovigilance. Transfus Med. 2017 Dec; 27(6): 393–400. . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29282809 [2019. 03. 11.]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 21

  Mistry H, Poles D, Watt A, Bolton-Maggs PHB; SHOT Steering Group. Human errors in manual techniques for ABO/D grouping are associated with potentially lethal outcomes. Transfus Med. 2019 Jul. 15. . [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31309638

  • Crossref
  • Export Citation
 • 22

  Samer A M Nashef: What is a near miss? The Lancet 361(9352): 180–181. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 23

  Robinson S, Harris A, Atkinson S, Atterbury C, Bolton-Maggs P, Elliott C, Hawkins T, Hazra E, Howell C, New H, Shackleton T, Shreeve K, Taylor C. The administration of blood components: a British Society for Haematology Guideline. Transfus Med. 2018 Feb; 28(1): 3–21. . Epub 2017 Nov 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29110357

  • Crossref
  • Export Citation
 • 24

  Bolton-Maggs PHB Conference report: International Haemovigilance Seminar and the SHOT Annual Symposium, 10–12 July 2018. Transfus Med. 2018 Dec 27. . [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30592099

  • Crossref
  • Export Citation