Authors:
Nóra Meggyesi Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.

Search for other papers by Nóra Meggyesi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Hajnalka Andrikovics Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.

Search for other papers by Hajnalka Andrikovics in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Kozma Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.

Search for other papers by András Kozma in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
András Bors Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.

Search for other papers by András Bors in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lívia Varga Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.
Rácz Károly Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest

Search for other papers by Lívia Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zoltán Őrfi Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.

Search for other papers by Zoltán Őrfi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
László Gopcsa Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by László Gopcsa in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Melinda Paksi Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Melinda Paksi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Éva Torbágyi Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Éva Torbágyi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Nóra Lovas Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Nóra Lovas in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Marienn Réti Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Marienn Réti in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Gergely Kriván Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Gergely Kriván in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
István Vályi-Nagy Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by István Vályi-Nagy in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Péter Reményi Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest

Search for other papers by Péter Reményi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Összefoglaló. Bevezetés: Az allogén hematopoetikus őssejt-transzplantáció (allo-HSCT) kiemelkedő szerepet tölt be a hematológiai betegségek gyógyításában. A kimérizmusvizsgálat a donor és a recipiens típusú vérképzés jelenlétét különíti el örökletes genetikai markerek segítségével. Az allo-HSCT kimenetele (pl. az engraftment dinamikája vagy a relapsus előrejelzése) jól követhető kimérizmusvizsgálatokkal, akár a betegségspecifikus markerek hiányában is. Célkitűzés: Munkánk során a kimérizmusvizsgálatok terén arany standardnak számító short tandem repeat (STR) és a fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) módszereket hasonlítottuk össze, valamint vizsgáltuk az allo-HSCT kimenetelét a kimérizmuseredményektől függően. Módszer: Az STR és FISH módszerek összehasonlítását 2018-ban gyűjtött, a két különböző vizsgálatra ugyanazon a napon beküldött 210 mintán végeztük. A kimérizmusvizsgálatok klinikai jelentőségét 2015. január és 2018. február között 378 allogén HSCT-n átesett beteg adatainak elemzésével vizsgáltuk. Eredmények: A két vizsgálati módszerrel kapott eredmények 95,2%-ban megegyeztek. A teljes kimérizmust elért betegek (n = 311) összesített túlélése (OS) kedvezőbb volt, mint azoké, akik nem értek el teljes kimérizmust (n = 44; OS 24 hónapban: 59,4% vs. 23,6%; p < 0,001). Következtetések: Vizsgálatunkban a két kimérizmusvizsgálati módszer (STR és FISH) eredményei jól korreláltak egymással, mindkettő alkalmasnak bizonyult a betegek allo-HSCT utáni követésére. A teljes donorkimérizmus elérése szignifikánsan jobb túléléssel társult. A kevert kimérizmus hatékonyan visszafordítható donor lymphocytainfúzió adásával, mely fokozza a graft alloreaktivitását.

Summary. Introduction: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) plays a pivotal role in the cure of hematologic malignancies. Chimerism testing can differentiate recipient and donor hematopoiesis by hereditary genetic markers. The outcome of allo-HSCT (e.g. the dynamics of engraftment and the prediction of relapse) can be monitored by chimerism testing even in the case of lacking disease specific markers. Aims: In the current study we compared the gold standard short tandem repeat (STR) and the fluorescent in situ hybridization (FISH) chimerism testing methods; and we examined the outcome of allo-HSCT depending on chimerism results. Methods: The comparison of STR and FISH methods was performed on 210 samples parallelly tested for chimerism by both methods on the same day in 2018. The clinical significance of chimerism testing was investigated by clinical data analysis of 378 patients treated by allo-HSCT between 1 January 2015 and 28 February 2018. Results: Chimerism results tested by the two methods showed 95.2% concordance. Patients with complete donor chimerism (n = 311) had a more favourable overall survival (OS) than patients without complete donor chimerism (n = 44; OS at 24 month years 59.4% vs. 23.6%, respectively, p < 0.001). Conclusion: In our comparison both chimerism testing methods correlated well, and proved to be suitable for chimerism monitoring after allo-HSCT. Achieving complete donor chimerism was associated with better survival. In case of mixed chimerism, donor lymphocyte infusion can be an effective therapeutic option since it increases graft alloreactivity.

 • 1

  European Society for Blood and Marrow Transplantation E, Annual Report 2017. 2018.

 • 2

  European Society for Blood and Marrow Transplantation E Annual Report 2018. 2019.

 • 3

  Blais J, Lavoie SB, Giroux S, et al.: Risk of misdiagnosis due to allele dropout and false-positive PCR artifacts in molecular diagnostics: Analysis of 30,769 genotypes. J Mol Diagn 2015; 17(5): 505–514.

 • 4

  Zhang L-j, Shin ES, Yu Z-x. et al.: Molecular genetic evidence of Y chromosome loss in male patients with hematological disorders. Chinese Medical Journal 2007; 120(22): 2002–2005.

 • 5

  Shahrabi S, Khodadi E, Saba F, et al.: Sex chromosome changes in leukemia: cytogenetics and molecular aspects. Hematology 2017; 23(3): 139–147.

 • 6

  Clark JR, Scott SD, Jack AL, et al.: Monitoring of chimerism following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT): technical recommendations for the use of short tandem repeat (STR) based techniques, on behalf of the United Kingdom National External Quality Assessment Service for Leucocyte Immunophenotyping Chimerism Working Group. Br J Haematol 2015; 168(1): 26–37.

 • 7

  Cechova H, Leontovycova MPavlatova L: Chimerism as an important marker in post-transplant monitoring chimerism monitoring. HLA 2018; 92: 60–63.

 • 8

  Koldehoff M, Steckel NK, Hlinka M, et al.: Quantitative analysis of chimerism after allogeneic stem cell transplantation by real-time polymerase chain reaction with single nucleotide polymorphisms, standard tandem repeats,and Y-chromosome-specific sequences. American Journal of Hematology 2006; 81(10): 735–746.

 • 9

  Toprak SK: Donor lymphocyte infusion in myeloid disorders. Transfusion and Apheresis Science 2018; 57(2): 178–186.

 • 10

  Sellmann L, Rabe K, Bünting I, et al.: Diagnostic value of highly-sensitive chimerism analysis after allogeneic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation 2018; 53(11): 1457–1465.

 • 11

  Horky O, Mayer J, Kablaskova L, et al.: Increasing hematopoietic microchimerism is a reliable indicator of incipient AML relapse. International Journal of Laboratory Hematology 2010; 33(1): 57–66.

 • 12

  Waterhouse M, Pfeifer D, Follo M, et al.: Early mixed hematopoietic chimerism detection by digital droplet PCR in patients undergoing gender-mismatched hematopoietic stem cell transplantation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2017; 55(8): 1115–1121.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.
 

 

 • Árpád ILLÉS (Debreceni Egyetem, főszerkesztő)
 • Csaba BÖDÖR (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Judit DEMETER (Semmelweis Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Lajos GERGELY (Debreceni Egyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Imelda MARTON (Szegedi Tudományegyetem, főszerkesztő-helyettes)
 • Gábor MIKALA (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, főszerkesztő-helyettes)
 • Dezső LEHOCZKY (Semmelweis Egyetem, emeritus főszerkesztő)
 • Sándor FEKETE (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, emeritus főszerkesztő)
 • Hajnalka ANDRIKOVICS (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Zita BORBÉNYI (Szegedi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Miklós EGYED (Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, szerkesztő)
 • Alizadeh HUSSAIN (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Judit JAKAB (Országos Vérellátó Szolgálat, szerkesztő)
 • Béla KAJTÁR (Pécsi Tudományegyetem, szerkesztő)
 • Tamás MASSZI (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • Zsolt György NAGY (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)
 • György PFLIEGLER (Debreceni Egyetem, szerkesztő)
 • Péter REMÉNYI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Marienn RÉTI (Dél-Pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, szerkesztő)
 • Tamás SCHNEIDER (Országos Onkológiai Intézet, szerkesztő)
 • László SZERAFIN (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza, szerkesztő)
 • Attila TORDAI (Semmelweis Egyetem, szerkesztő)

Hematológia-Transzfuziológia Szerkesztőség
Dr. Illés Árpád
Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Belgyógyászati Intézet B épület
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. Pf.: 20.
E-mail: illesarpaddr@gmail.com

 • CABELLS Journalytics

2020  
CrossRef Documents 16
CrossRef Cites 0
CrossRef H-index 1
Days from submission to acceptance 27
Days from acceptance to publication 28
Acceptance Rate 100%

2019  
CrossRef
Documents
27
Acceptance
Rate
98%

 

Hematológia-Transzfuziológia
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 86 EUR / 102 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Hematológia-Transzfuziológia
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
2004
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság
Founder's
Address
Szent László Kórház, Hematológiai Osztály H-1097 Budapest, Hungary Gyáli út 5-7.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1786-5913 (Print)