View More View Less
 • 1 Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Molekuláris Genetikai Laboratórium, 1097 Budapest, Albert Flórián út 5–7.
 • | 2 Rácz Károly Doktori Iskola, Semmelweis Egyetem, Budapest
 • | 3 Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest
 • | 4 Dél-pesti Centrumkórház, Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztály, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $96.00

Cross Mark

Összefoglaló. Bevezetés: Az allogén hematopoetikus őssejt-transzplantáció (allo-HSCT) kiemelkedő szerepet tölt be a hematológiai betegségek gyógyításában. A kimérizmusvizsgálat a donor és a recipiens típusú vérképzés jelenlétét különíti el örökletes genetikai markerek segítségével. Az allo-HSCT kimenetele (pl. az engraftment dinamikája vagy a relapsus előrejelzése) jól követhető kimérizmusvizsgálatokkal, akár a betegségspecifikus markerek hiányában is. Célkitűzés: Munkánk során a kimérizmusvizsgálatok terén arany standardnak számító short tandem repeat (STR) és a fluoreszcens in situ hibridizáció (FISH) módszereket hasonlítottuk össze, valamint vizsgáltuk az allo-HSCT kimenetelét a kimérizmuseredményektől függően. Módszer: Az STR és FISH módszerek összehasonlítását 2018-ban gyűjtött, a két különböző vizsgálatra ugyanazon a napon beküldött 210 mintán végeztük. A kimérizmusvizsgálatok klinikai jelentőségét 2015. január és 2018. február között 378 allogén HSCT-n átesett beteg adatainak elemzésével vizsgáltuk. Eredmények: A két vizsgálati módszerrel kapott eredmények 95,2%-ban megegyeztek. A teljes kimérizmust elért betegek (n = 311) összesített túlélése (OS) kedvezőbb volt, mint azoké, akik nem értek el teljes kimérizmust (n = 44; OS 24 hónapban: 59,4% vs. 23,6%; p < 0,001). Következtetések: Vizsgálatunkban a két kimérizmusvizsgálati módszer (STR és FISH) eredményei jól korreláltak egymással, mindkettő alkalmasnak bizonyult a betegek allo-HSCT utáni követésére. A teljes donorkimérizmus elérése szignifikánsan jobb túléléssel társult. A kevert kimérizmus hatékonyan visszafordítható donor lymphocytainfúzió adásával, mely fokozza a graft alloreaktivitását.

Summary. Introduction: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) plays a pivotal role in the cure of hematologic malignancies. Chimerism testing can differentiate recipient and donor hematopoiesis by hereditary genetic markers. The outcome of allo-HSCT (e.g. the dynamics of engraftment and the prediction of relapse) can be monitored by chimerism testing even in the case of lacking disease specific markers. Aims: In the current study we compared the gold standard short tandem repeat (STR) and the fluorescent in situ hybridization (FISH) chimerism testing methods; and we examined the outcome of allo-HSCT depending on chimerism results. Methods: The comparison of STR and FISH methods was performed on 210 samples parallelly tested for chimerism by both methods on the same day in 2018. The clinical significance of chimerism testing was investigated by clinical data analysis of 378 patients treated by allo-HSCT between 1 January 2015 and 28 February 2018. Results: Chimerism results tested by the two methods showed 95.2% concordance. Patients with complete donor chimerism (n = 311) had a more favourable overall survival (OS) than patients without complete donor chimerism (n = 44; OS at 24 month years 59.4% vs. 23.6%, respectively, p < 0.001). Conclusion: In our comparison both chimerism testing methods correlated well, and proved to be suitable for chimerism monitoring after allo-HSCT. Achieving complete donor chimerism was associated with better survival. In case of mixed chimerism, donor lymphocyte infusion can be an effective therapeutic option since it increases graft alloreactivity.

 • 1

  European Society for Blood and Marrow Transplantation E, Annual Report 2017. 2018.

 • 2

  European Society for Blood and Marrow Transplantation E Annual Report 2018. 2019.

 • 3

  Blais J, Lavoie SB, Giroux S, et al.: Risk of misdiagnosis due to allele dropout and false-positive PCR artifacts in molecular diagnostics: Analysis of 30,769 genotypes. J Mol Diagn 2015; 17(5): 505–514.

 • 4

  Zhang L-j, Shin ES, Yu Z-x. et al.: Molecular genetic evidence of Y chromosome loss in male patients with hematological disorders. Chinese Medical Journal 2007; 120(22): 2002–2005.

 • 5

  Shahrabi S, Khodadi E, Saba F, et al.: Sex chromosome changes in leukemia: cytogenetics and molecular aspects. Hematology 2017; 23(3): 139–147.

 • 6

  Clark JR, Scott SD, Jack AL, et al.: Monitoring of chimerism following allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT): technical recommendations for the use of short tandem repeat (STR) based techniques, on behalf of the United Kingdom National External Quality Assessment Service for Leucocyte Immunophenotyping Chimerism Working Group. Br J Haematol 2015; 168(1): 26–37.

 • 7

  Cechova H, Leontovycova MPavlatova L: Chimerism as an important marker in post-transplant monitoring chimerism monitoring. HLA 2018; 92: 60–63.

 • 8

  Koldehoff M, Steckel NK, Hlinka M, et al.: Quantitative analysis of chimerism after allogeneic stem cell transplantation by real-time polymerase chain reaction with single nucleotide polymorphisms, standard tandem repeats,and Y-chromosome-specific sequences. American Journal of Hematology 2006; 81(10): 735–746.

 • 9

  Toprak SK: Donor lymphocyte infusion in myeloid disorders. Transfusion and Apheresis Science 2018; 57(2): 178–186.

 • 10

  Sellmann L, Rabe K, Bünting I, et al.: Diagnostic value of highly-sensitive chimerism analysis after allogeneic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplantation 2018; 53(11): 1457–1465.

 • 11

  Horky O, Mayer J, Kablaskova L, et al.: Increasing hematopoietic microchimerism is a reliable indicator of incipient AML relapse. International Journal of Laboratory Hematology 2010; 33(1): 57–66.

 • 12

  Waterhouse M, Pfeifer D, Follo M, et al.: Early mixed hematopoietic chimerism detection by digital droplet PCR in patients undergoing gender-mismatched hematopoietic stem cell transplantation. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM) 2017; 55(8): 1115–1121.