View More View Less
 • 1 Institute of Environmental Science, University of Pécs, Pécs, Hungary
 • 2 H-7634, Pécs, Ifjúság út 6, Hungary
Restricted access

Abstract

The present cycle-stratigraphic study is based on four main alternating lithofacies of the Boda Claystone Formation (sandstone, siltstone, claystone and dolomite). The statistical analysis of cycles/rhythms identified from the main rock types of the sequence showed that the theoretical cycle is a succession made up of all layer types and contains the entire sandstone-dolomite row. The definition of the modal cycles that are closer to reality and to practical applications was carried out in several steps. Because of changes within the formation, the modal cycle was identified separately within the major lithostratigraphic units. The more detailed analysis using seven rock types gave similar results, with the dominance of rhythms. Markov chain analysis indicates the arrangement of the Boda Formation in the form of fining-upward cycles. A complete cycle consists of sandstone or siltstone at the base sequentially succeeded by claystone and dolomite at the top. As a result two major facies transition successions can be identified from the facies relationships diagram, which are sandstone to claystone and dolomite to claystone transition. Unit One is represented by sandstone (a, b) and siltstone (c, d), mainly occurring in the basal sequence. Unit Two is dominated by transition from sandstone (a) to silty sandstone (b) and (clayey) dolomite (g, f) to siltstone (b) and/or claystone (e) facies transition successions.

 • K. Balogh 1992 Szedimentológia III Akadémiai Kiadó Budapest (Sedimentology III).

 • Barabásné Stuhl 1969 A mecsek-hegységi felsõpermi üledékek tagolása ciklusos kifejlõdésük alapján Földtani Közlöny 99 66 80 (Subdivision of the Upper Permian sediments in the Mecsek Mts. based on their cyclicity).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barabásné Stuhl, Á. 1988: A Dél-Baranyai-dombság és a Villányi-hegység perm képzõdményeinek kutatásáról készÍtett összefoglaló jelentés IV. fejezete a permi képzõdményekrõl (Final report of the Permian formations of the Villany Mountains and the Southern-Baranya Hills). — Manuscript, Mecsekérc Zrt. Archives.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barabás, A. 1955: A mecseki perm idõszaki képzõdmények (The Permian formations of the Mecsek). — Kandidátusi értekezés, Manuscript 128 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Billingsley 1961 Statistical methods in chains Arm. Math. Statist. 32 12 40.

 • J. Geiger 2005 A CT vizsgálatok és a laboratóriumi kõzetfizikai vizsgálatok eredményeinek numerikus kiértékelése (AFENÉBE program rendszer) Mecsekérc Zrt. Archives Pécs [Numerical evaluation of the results of CT and petrophysical laboratory investigations (AFENÉBE software package)].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger 2007 Geomatematika JATEPress Szeged 13 30 (Geomathematics).

 • G. Hámos Gy. Majoros Z. Máthé 1996 The geology of Boda site, Hungary. Surface and URL based investigations TOPSEAL’ 96 Transactions, Stockholm II 196 199.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbor 1964 A Mecsek hegység alsó permi képzõdményei Mecsekérc Zrt. Archives Kõvágószõlõs (The Early Permian formations of the Mecsek Mts).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Konrád, Gy. 1999: The Boda Claystone Formation. — “The Geology of today for tomorrow”. A satellite conference of the World Conference of Science, Budapest. Excursion Guide Book, pp. 6575.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gy. Konrád G. Hámos 2006 A magyarországi nagy aktivitású radioaktÍv hulladéktároló telephely kijelölésének földtani szempontjai és az eddigi kutatások eredményei Acta Geographica, Geologica et Meteorologica Debrecina 1 33 39 (Geologic aspects of determining high activity radioactive waste depository sites in Hungary and the results of the recent research).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gy. Konrád K. Sebe A. Halász E. Babinszki 2010 Sedimentology of a Permian Playa Lake: Boda Claystone Formation, Hungary Geologos 16/ 1 24 41.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gy. Majoros 1999 Nagy léptékû földtani vizsgálatok, regionális tektonikai és szedimentológiai modell kidolgozása Mecsekérc Ltd. Archives Kõvágószõlõs (Large-scale geologic studies, elaboration of a regional tectonic and sedimentological model).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Sebe M. Sámson 2006 Ib-4 fúrás Bodai Aleurolit Formáció (Borehole Ib-4, Boda Claystone Formation) Mecsekérc Zrt. Archives Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2020 0 1 0
Jul 2020 3 0 0
Aug 2020 1 0 0
Sep 2020 0 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 1 1 0
Dec 2020 0 0 0